Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Samorządowe Programy Polityki Zdrowotnej

„Samorządowe Programy Polityki Zdrowotnej (PPZ)"

Jednostki samorządu terytorialnego opracowujące, wdrażające, realizujące i finansujące PPZ, mają obowiązek przekazania projektu programu do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w celu zaopiniowania, przy czym AOTMiT jest zobowiązana sporządzić swoją opinię w ciągu 2 miesięcy.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.), w szczególności z art. 48a ust. 1,2,3.

Od 1 stycznia 2015 r. program planowany przez jednostkę samorządu terytorialnego powinien być realizowany nie jak do końca 2014 r., pod nazwą „program zdrowotny", ale jako „program polityki zdrowotnej" (? ), gdyż tylko programy polityki zdrowotnej mogą być opracowywane, wdrażane, realizowane i finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt programu nie podlega ocenie Agencji, jeżeli stanowi kontynuację programu realizowanego przez jst w poprzednim okresie (? ).
W związku z dużą ilością pytań kierowanych do Agencji dotyczących opiniowania PPZ jst, w zakładce Najczęstsze pytania będziemy sukcesywnie umieszczać wyjaśnienia dotyczące najczęściej nurtujących Państwa problemów.

W zakładce Cechy PPZ znajdą Państwo zalecenia dotyczące tworzenia poprawnie zaprojektowanych i efektywnych programów polityki zdrowotnej.
W zakładce Opinie Prezesa zamieszczamy wydane przez Prezesa Agencji opinie w sprawie nadesłanych samorządowych programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej. Celem publikowania opinii jest przekazanie Państwu dalszych wskazówek, jak poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej oraz co mówią dowody naukowe w zakresie ocenianych problemów zdrowotnych (czyli zagadnień, których dotyczą programy).
Przedstawiamy Państwu zaktualizowaną Strukturę PPZ przygotowywanego przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wyszczególniono dane niezbędne do właściwego zaprojektowania efektywnego programu polityki zdrowotnej. Agencja zaleca jego stosowanie. Ponadto w zakładce Opinie prawne i stanowiska znajdą Państwo wszystkie istotne akty prawne dotyczące opiniowania PPZ. W przypadku, gdyby mieli Państwo własne sugestie czy też propozycje zmian Struktury PPZ, prosimy o przesyłanie wszelkich uwag na adres mailowy samorzady@aotm.gov.pl lub drogą listowną na adres Agencji w formie papierowej.

Praktyczne wskazówki dotyczące planowania, wdrażania oraz realizacji programów polityki zdrowotnej

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl