Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Publikacje - Prezentacje
W tym dziale znajdują się publikacje, które można ściągnąć klikając "Pobierz".

 • Materiały z warsztatów THE MANAGED INTRODUCTION OF NEW MEDICINES, organizowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)
  przy współudziale PIPERSKA GROUP w dn. 11-13.05.2015 r.
  Informacja (Materiały dostępne po zalogowaniu)

 • Prezentacje z seminarium dla samorządów zorganizowanego przez AOTM w dn. 18.11.2011 r.
  PobierzSamorządowe programy zdrowotne z perspektywy AOTM – aspekty prawne, proces opiniowania
  autor: Rafał Rdzany
  PobierzProgramy zdrowotne samorządowe na świecie – przygotowanie i ocena
  autor: Anna Zawada
  PobierzZasady projektowania programów z zakresu zdrowia publicznego
  autor: Anna Panasiuk
  PobierzDobre i złe praktyki wśród nadsyłanych do AOTM projektów samorządowych programów zdrowotnych
  autor: Katarzyna Luchowska

 • Współpraca w ramach EUnetHTA WP7 „Nowe Technologie”
  Pobierz„Nachtnebel A, Maran PR, Alberti C, Garbaty T, Czeczot J (2012): Lenalidomide (Revlimid®) for the treatment of low /intermediate-1 risk myelodysplastic syndrome with chromosome 5q deletion. DSD: Horizon Scanning in Oncology 28”

  Pobierz„Hintringer, K. (2011): Dasatinib (Sprycel®) for the 1st-line treatment of Philadelphia-chromosome positive chronic myeloid leukemia in the chronic phase. DSD: Horizon Scanning in Oncology 17”
  Pobierz“Mathis, S. and Garbaty , T. and Czeczot , J. and Maran , P.R. and Alberti, C. and Nachtnebel, A. (2011): Eribulin (Halaven®) as third- or late- line mono-therapy for advanced/metastatic breast cancer. DSD: Horizon Scanning in Oncology 18

 • Prezentacje z seminarium organizowanego przez AOTM w dn.24.04.10
  PobierzRelative effectiveness - działania w ramach komponentu 5. EUnetHTA JA
  autorzy: Iga Lipska, Bogusława Osińska
  PobierzWytyczne Oceny Technologii Medycznych AOTM – wykorzystanie w praktyce oceny raportów
  autor: Anna Zawada
  PobierzZarządzenie Prezesa AOTM z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie Komentarza podmiotu wnioskującego do oceny raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego przygotowanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych
  autor: Ewa Kiersztyn
  PobierzProcedury obowiązujące po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przygotowania raportu i oceny raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego
  autor: Iga Lipska
  PobierzProponowane zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w świetle dotychczasowych doświadczeń AOTM
  autor: Joanna Parkitna

 • Prezentacje z seminarium organizowanego przez AOTM w dn.14.10.09
  PobierzFunkcjonowanie AOTM w oparciu o Ustawę z dnia 25go czerwca 2009 roku
  autor: Iga Lipska
  PobierzOcena programów zdrowotnych
  autor: Anna Zawada
  PobierzProcedura oceny wniosków refundacyjnych w Agencji Oceny Technologii Medycznych
  autor: Ewa Kiersztyn
  PobierzRada Konsultacyjna AOTM
  autor: Romuald Krajewski
  PobierzStan prawny po wejściu w życie ustawy o świadczeniach zdrowotnych
  autor: Małgorzata Stawska
  PobierzUwagi do analiz załączonych do wniosków przekazywanych do AOTM
  autor: Bogusława Osińska
  PobierzThe Challenges for Adapting HTA for Use in Poland
  autor: Iga Lipska
  PobierzTętnicze nadciśnienie płucne - analiza efektywności klinicznej
  PobierzTętnicze nadciśnienie płucne - analiza wpływu na budżet
  PobierzTętnicze nadciśnienie płucne - badanie ankietowe PobierzPulmonary arterial hypertension - clinical effectiveness analysis
  PobierzPulmonary arterial hypertension - budget impact analysis
  PobierzPulmonary arterial hypertension - survey PobierzImplementation of transparent process of drug reimbursement decisions in Poland
  autorzy: Aleksandra Zagórska, Iga Lipska, Zbigniew Król,Phillippe Sauvage, Alexandre Barna, Thijs van Ormondt
  PobierzModele oceny innowacyjności oraz zakresu finansowania nowych terapii w wybranych krajach europejskich - Wielka Brytania
  autor: Jadwiga Czeczot
  PobierzModele oceny innowacyjności, zakresu finansowania nowych terapii oraz zasady oceny technologii medycznych we Francji
  autor: Aleksandra Zagórska
  PobierzDoświadczenia pilotażu programów przejrzystości
  autor: Norbert Wilk
  PobierzWytyczne oceny technologii medycznych - nowelizacja
  autor: Iga Lipska
  PobierzPrzejrzystość decyzji w obszarze refundacji leków: doświadczenia europejskie v. polskie perspektywy
  autor: Iga Lipska
  PobierzMonitorowanie refundacji leków
  autor: Wojciech Matusewicz
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl