Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Kontakt

ADRES:

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

ul. I. Krasickiego 26

02-611 Warszawa 

godziny pracy:
poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00


Sekretariat
tel. +48 22 56 67 200
tel. +48 22 56 67 208
fax +48 22 56 67 202
adres email sekretariat@aotm.gov.pl

Rachunek bankowy
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
29 11301017 0020 1234 2620 0005

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

525-23-47-183


STRUKTURA


  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w księdze korespondencji, poczcie e-mail oraz elektronicznym obiegu dokumenyów PDF

Informacja dotycząca ustalania przez Klientów zewnętrznych spotkań z przedstawicielami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji


Klient zewnętrzny zainteresowany spotkaniem zobowiązany jest przesłać prośbę o Spotkanie do sekretariatu Agencji poprzez urząd pocztowy, fax lub pocztę elektroniczną.

W przypadku, gdy Klient zewnętrzny zgłasza prośbę o spotkanie drogą telefoniczną pracownik Agencji informuje Klienta zewnętrznego o konieczności przesłania prośby o spotkanie poprzez urząd pocztowy, fax lub pocztą elektroniczną.

Prośba o spotkanie zgłoszona drogą pisemną, mailową bądź faxem powinna zawierać następujące informacje:

1) określenie Klienta zewnętrznego wraz z formą jego działalności,
2) określenie celu spotkania oraz tematyki, której spotkanie ma dotyczyć,
3) wskazanie liczby osób mających wziąć udział w spotkaniu, a także imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób reprezentujących Klienta zewnętrznego,
4) wskazanie w przypadku stowarzyszeń, fundacji lub innych organizacji, źródeł finansowania ich działalności,
5) adres mailowy do Klienta zewnętrznego.

W przypadku niepodania przez Klienta zewnętrznego części lub całości informacji, o których mowa w pkt 1, 2 lub 4 powyżej, w celu ich uzupełnienia, pracownik sekretariatu Prezesa Agencji wysyła do Klienta zewnętrznego e-mail, z informacją o tym, że w przypadku nieuzupełnienia przez Klienta zewnętrznego żądanych informacji w terminie 7 dni, przyjmuje się, że nastąpiła rezygnacja Klienta zewnętrznego ze Spotkania.

Wyznaczony przez Dyrektora komórki organizacyjnej pracownik Agencji ustala z Klientem zewnętrznym ostateczny termin spotkania.

Wszelkie dokumenty, które Klient zewnętrzny zamierza przekazać w związku ze spotkaniem, powinny zostać złożone przez Klienta zewnętrznego w sekretariacie Prezesa Agencji.

Niedopuszczalne jest proponowanie przez Klientów zewnętrznych oraz przyjmowanie przez pracowników Agencji jakichkolwiek prezentów. Pozostawione na terenie Agencji przedmioty, w tym prezenty zostaną odesłane właścicielowi. 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl