Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
O nas

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach AOTM uzyskała status państwowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną. Zmianie uległa struktura organizacyjna AOTM.  Na czele Agencji stoi Prezes i swoje zadania wykonuje przy pomocy Wiceprezesa. Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 18.sierpia 2009 w sprawie nadania statutu AOTM (DZ. U. nr 133 poz. 1102), Agencja składa się z 10 komórek organizacyjnych (patrz: Struktura).

Zadania AOTM to m. in.:

 • Opracowywanie raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej;
 • Przygotowywanie analiz weryfikacyjnych Agencji w sprawie oceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
 • Wydawanie rekomendacji Prezesa w zakresie:
  • Zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania;
  • Niezasadności zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego;
  • Usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych;
  • Zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego;
  • Objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
  • Niezasadności objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego.
 • Wydawanie opinii w sprawie projektów programów zdrowotnych ministrów i jednostek samorządu terytorialnego.

Agencja uczestniczy także w wielu międzynarodowych projektach w zakresie HTA i jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych:

 • HTAi – Health Technology Assessment International;
 • INAHTA – International Network of Agencies for Health Technology Assessment;
 • MEDEV – Medicine Evaluation Committee;
 • ISPOR – International Socjety for Pharmacoeconomics and Outcomes Research;
 • EUnetHTA - European Network for Health Technology Assessment.

Do grona naszych partnerów należy wiele innych czołowych placówek naukowo-badawczych w Polsce i na świecie (patrz: Instytucje Współpracujące).

Oceny technologii medycznych uczymy się od najlepszych i najlepszym w tej dziedzinie chcemy dorównać.

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl