Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Opinie prawne i stanowiska

2016

Lp.
Opinia
plik
1

Informacja dotycząca interpretacji przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz 581 z późn. zm.) w zakresie możliwości wprowadzenia zmian programu polityki zdrowotnej w trakcie jego realizacji oraz o zakresie zmian, które powodować będą powstanie nowego programu polityki zdrowot

2015

Lp.
Opinia
plik
1

Informacja o zmianie przepisów dotyczących programów zdrowotnych wprowadzonych ustawą z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138)

2014

Lp.
Opinia
plik
1

Stanowisko AOTM dot. ponownego opiniowania projektów programów zdrowotnych z zakresu profilaktyki zakażeń HPV, w których dokonano zmiany schematu dawkowania szczepionki z 3-dawkowego na 2-dawkowy.

 

2013

Lp.
Opinia
plik
1

Opinia dot. zasadności opiniowania przez AOTM projektów samorządowych programów zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia psychicznego, ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz przeciwdziałania narkomanii (MZ-PR-WL-024-34994-1/KB/13).

2

Opinia dot. zasadności opiniowania przez AOTM projektów samorządowych programów zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (MZ-ZP-P-075-26022-2/SS/13).

 

2011

Lp.
Opinia
plik
1

Zapytanie dot. zasadności opiniowania przez AOTM projektów programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania nikotynizmowi, czy regionalnych/lokalnych programów ochrony zdrowia psychicznego (AOTM-OT-073-12(1)/RR/2011).

Opinia dot. zasadności opiniowania przez AOTM projektów programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania nikotynizmowi, czy regionalnych/lokalnych programów ochrony zdrowia psychicznego (MZ-PR-WL-024-27759-1/KBO/11).

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl