Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Komunikat - ws. korespondencji kierowanej do Rady Przejrzystości

Komunikat dotyczący korespondencji kierowanej do Rady Przejrzystości działającej przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych

Uprzejmie przypominamy komunikat podany na stronach Agencji Oceny Technologii medycznych 10 października 2012 roku:

Właściwymi sposobami przedstawiania argumentacji przez wnioskodawców lub przekazywania dodatkowych informacji Radzie są:

  • przekazanie analiz dołączonych do wniosku o objęcie refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobu medycznego albo przesłanie analiz na prośbę Agencji,
  • uzupełnienie/skorygowanie wniosku o objęcie refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobu medycznego, w tym załączonych do niego materiałów,
  • złożenie uwag do opublikowanej analizy weryfikacyjnej AOTM lub w związku z upublicznionym porządkiem obrad Rady Przejrzystości.


Informujemy, że Rada nie będzie zapoznawać się z materiałami dotyczącymi procedowanych wniosków o objęcie refundacją albo innych zleceń Ministra Zdrowia, które nie zostały przekazane we właściwy sposób i zweryfikowane analitycznie przez AOTM. Zachowanie tej zasady służy zapewnieniu procesowi wydawania stanowisk Rady wymaganej prawem przejrzystości.

 

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl