Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Komunikat dotyczący korespondencji kierowanej do Rady Przejrzystości działającej przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych

Komunikat dotyczący korespondencji kierowanej do Rady Przejrzystości działającej przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych

W związku z powtarzającym się kierowaniem materiałów, dotyczących wniosków o objęcie refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, bezpośrednio do członków Rady Przejrzystości, w tym przesyłaniem ich przez wnioskodawców na adresy prywatne lub miejsc pracy, uprzejmie informujemy, że jest to nieuprawnione. Obsługą administracyjno-organizacyjną Rady Przejrzystości zajmuje się wyłącznie AOTM, więc cała korespondencja, zarówno tradycyjna, jak i elektroniczna, powinna być przekazywana na ręce Prezesa AOTM.

Informujemy ponadto, że Rada nie będzie zapoznawać się z materiałami dotyczącymi procedowanych wniosków o objęcie refundacją albo innych zleceń Ministra Zdrowia, które nie zostały przekazane we właściwy sposób i zweryfikowane analitycznie przez AOTM. Zachowanie tej zasady służy zapewnieniu procesowi wydawania stanowisk Rady wymaganej prawem przejrzystości.

Właściwymi sposobami przedstawiania argumentacji przez wnioskodawców lub przekazywania dodatkowych informacji Radzie są:

• przekazanie analiz dołączonych do wniosku o objęcie refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobu medycznego albo przesłanie analiz na prośbę Agencji,
• uzupełnienie/skorygowanie wniosku o objęcie refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobu medycznego, w tym załączonych do niego materiałów,
• złożenie uwag do opublikowanej analizy weryfikacyjnej AOTM lub w związku z upublicznionym porządkiem obrad Rady Przejrzystości.

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl