Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka

2014

Lp.
Nazwa programu zdrowotnego
plik
1 „Program profilaktyki i leczenia niedożywienia wśród dorosłych mieszkańców województwa dolnośląskiego”

2 „Program promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży toruńskich szkół”

3 „Edukacja prozdrowotna w ramach Powiatowego Programu Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego”

4 „Profilaktyczne badania przesiewowe u dzieci – uczniów II klas szkół podstawowych na terenie Mysłowic”

5 „Profilaktyczna opieka nad uczniami” miasta Katowice

6 „Masz oko na zdrowie – badania profilaktyczne wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 6-7 lat oraz 16-17 lat” powiatu bieruńsko-lędzińskiego

7 „Aktywność w każdym wieku w ramach „Powiatowego Programu Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego”

8 „Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku” miasta Katowice

9 „Powiatowy program promocji zdrowia na rok 2013 – Pomóż mi latać” powiatu legionowskiego

10 „Zdrowy ruch – zdrowe życie” gminy Polkowice

11 „Program zdrowotny gminy Mszana na lata 2013-2016 – Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Mszana”

12 „Program profilaktyki w zakresie wczesnej diagnostyki Helicobacter pylori u młodzieży” gminy Grudziądz

13 „Program prorodzinny przygotowujący przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka” miasta Legionowo

14 „Rehabilitacja niemowląt – wczesna diagnostyka i ćwiczenia rehabilitacyjne dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością do 1 r.ż.” miasta Legionowo

15 „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób u dzieci w wieku od 9 m.ż. do 6 lat włącznie” miasta Legionowo

16 „Dbamy o zdrowie naszych seniorów” – konsultacje specjalistyczne wraz z podstawową diagnostyką” miasta Legionowo

17 „Program szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat włącznie” miasta Legionowo

18 „Upowszechnienie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia na terenie miasta Legionowo”

19 „Program profilaktyki raków poprzez optymalizację diety” miasta Zgierza

20 „Program skutecznego zwalczania infekcji poprzez szybkie testy do oznaczania CRP dla dzieci z gminy Boguchwała w wieku do 14 roku życia”

21 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowiec”

22 „Program wczesnej identyfikacji zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” województwa łódzkiego

23 „Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2 powyżej 45 roku życia” Miasto Rzeszów

24 „Szczepienia profilaktyczne osób po 65 roku życia, przeciwko grypie” Miasto Piaski

25 „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2014-2015”

26 „Szczepienia profilaktyczne osób urodzonych przed 1 stycznia 1950 r., przeciwko grypie” Gmina Michałowice

27 „Zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia” Gmina Miasto Gdańsk

28 „Promocja zdrowia psychicznego oraz wczesnego rozpoznawania problemów związanych ze zdrowiem psychicznym” Miasto Tarnów

29 „PSYCHO-KREACJE – Program aktywizujący dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi” Województwo Mazowieckie

30 „Program zdrowotny w zakresie promocji edukacji przedporodowej oraz poporodowej, jak również szerzenia wiedzy na temat potrzeby i zasadności szczepień ochronnych” Gmina Pilchowice

31 „Poród bez bólu – znieczulenie zewnątrzoponowe porodu dla mieszkanek miasta Częstochowy w latach 2013-2015”

32 „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2014” Miasta Legionowo

33 „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka na lata 2014-2018”

34 „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia” Gmina Józefów

35 „Szczepienia ochronne przeciw grypie” Gmina Sulmierzyce

36 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki – szczepienie profilaktyczne osób po 65 roku życia, przeciwko grypie” Miasta Bierutów

37 „Program profilaktyczny w zakresie szczepień przeciw grypie osób starszych” Gmina Kamieniec Ząbkowicki

38 „Kompleksowa interwencja geriatryczna realizowana w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie dla pacjentów w wieku podeszłym z ciężką niepełnosprawnością czynnościową”

39 ,,Program profilaktyki sepsy – szczepienia przeciwko meningokokom typu C, wywołującym sepsę u dzieci powyżej jednego roku życia z terenu Powiatu Myślenickiego na lata 2013- 2023”

40 „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców Gminy Miejskiej w Nysie”

41 „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko meningokokom grupy C zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica w latach 2014-2016 w ramach programu Trzebnicka Rodzina 3+”

42 „Program zdrowotny przygotowujący ciężarną i ojca dziecka do aktywnego porodu” miasto Gdańsk

43 „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2014-2017”

44 „Program wczesnej diagnostyki i profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka” miasto Kędzierzyn-Koźle

45 „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy na lata 2014-2018”

46 „Zwiększenie dostępności do świadczeń okulistycznych osobom powyżej 50 roku życia” miasto Józefów

47 „Zwiększenie dostępności do świadczeń kardiologicznych osobom powyżej 50 roku życia” miasto Józefów

48 „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2012 roku z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”

49 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy na lata 2014-2016”

50 „Szczepienia profilaktyczne dzieci w wieku od 24 do 48 miesiąca życia, przeciwko pneumokokom” gmina Michałowice

51 „Program zdrowotny w zakresie rehabilitacji mieszkańców Gminy Rudna”

52 „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Ośno Lubuskie”

53 „Program rehabilitacji mieszkańców Gminy Kędzierzyn Koźle”

54 „Program poprawy zdrowia dla mieszkańców Gminy Miasta Zambrów w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2014”

55 „Program profilaktyki próchnicy zębów, skierowany do dzieci z klas I-VI ze szkół Pruszcza Gdańskiego, realizowany przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w 2014 roku”

56 „Program profilaktyczny dotyczący profilaktyki próchnicy zębów uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne”

57 „Program zdrowotny – CENTRUM GERIATRYCZNE „Zdrowy Nestor”” miasto Gdańsk

58 „Opieka geriatryczna skierowana na poprawę sprawności osób starszych przewlekle chorych” miasto Jaworzno

59 „Kompleksowa terapia, opieka i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Jaworzna”

60 „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Bieruń w warunkach domowych”

61 „Krzewienie idei krwiodawstwa na terenie miasta Legionowo w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2014”

62 „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego dla mieszkańców miasta powyżej 40 roku życia w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2014” miasto Legionowo

63 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego” miasto Kędzierzyn-Koźle

64 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020”

65 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w 3 roku życia” miasto Opole

66 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w 2 roku życia zamieszkałych w Gminie Miejskiej w Nysie”

67 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z terenu Powiatu Chełmskiego na lata 2014-2016”

68 „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica w latach 2014-2016 w ramach programu Trzebnicka Rodzina 3+”

69 „Program profilaktyczny szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałych na terenie gminy Ustka na lata 2015-2017”

70 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci, w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Kurzętnik na lata 2014-2016”

71 „Zdrowotny program szczepień profilaktycznych dla dzieci 3 i 4 lat przeciwko pneumokokom na rok 2014” miasto Otwock

72 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z Gminy Barcin”

73 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka”

74 „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce”

75 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2016” gmina Garbatka-Letnisko

76 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typu 6, 11, 16, 18” gmina Zielona Góra

77 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów na lata 2013-2014”

78 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2014-2018 miasta Częstochowy”

79 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Przykona na rok 2014”

80 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” gmina Gołuchów

81 „Program profilaktyki raka szyjki macicy dla mieszkańców Gminy Miejskiej w Nysie”

82 „Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewczynek urodzonych w 2003 roku – mieszkanek gminy Popów”

83 „Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 2014-2016” gmina Bierawa

84 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego” miasto Kędzierzyn-Koźle

85 „Program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 40-49 lat zamieszkałych na terenie gminy Kolbuszowa”

86 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi” gmina miasto Grudziądz

87 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi” gmina Kędzierzyn-Koźle

88 „Opieka długoterminowa oraz paliatywno-hospicyjna nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym realizowana w środowisku domowym i w przychodni lub poradni” miasto Zakopane

89 „Program edukacji zdrowotnej ‘Jestem zdrowy bo zdrowo jem’” powiat ostrowski

90 „Zdrowotny program edukacyjny z zakresu zapobiegania otyłości wśród dzieci i młodzieży od 6 do 16 roku życia na 2014 rok” gmina Otwock

91 „Program profilaktyki raka gruczołu krokowego”, gmina Mielno

92 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka prostaty”, gmina Kędzierzyn-Koźle

93 „Program Profilaktyki Raka Gruczołu Krokowego dla Mieszkańców Powiatu Pajęczańskiego”

94 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”, gmina Kędzierzyn-Koźle

95 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy”, gmina Kędzierzyn-Koźle

96 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania jaskry”, gmina Kędzierzyn-Koźle

97 „Profilaktyka wczesnego wykrywania wad narządu wzroku u dzieci 4-letnich w Gliwicach”

98 „Profilaktyczne badania wzroku dzieci zameldowanych w Milanówku”

99 „Program pomocy leczenia niepłodności w mieście Sosnowiec”

100 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II”, gmina-miasto Kędzierzyn-Koźle

101 „Program profilaktyki cukrzycy – Sprawdź czy cukrzyca to również i Twój problem” województwo wielkopolskie

102 „NEPTUN - Kompleksowy Program Profilaktyki Pierwotnej i Wtórnej Raka Płuca dla Mieszkańców Województwa Pomorskiego”

103 „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc (Etap I i Etap II)” województwa wielkopolskiego

104 „Program identyfikacji genetycznej oraz profilaktyki genetycznej żołnierzy i pracowników resortu Obrony Narodowej”

105 „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu – jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2014-2017”

106 „Program profilaktyki chorób naczyniowych” gminy Kędzierzyn-Koźle

107 „Program profilaktyki chorób układu krążenia” miasta Sieradza

108 „Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób układu krążenia u osób w wieku 30-60 lat zameldowanych w Milanówku”

109 „Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców miasta Krosna”

110 „Konsultacje specjalistyczne chorób układu krążenia wraz z podstawową diagnostyką” gminy Puchaczów

111 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy” gminy Kędzierzyn Koźle

112 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy i chorób płuc” gminy Kędzierzyn Koźle

113 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”

114 „Gminny projekt zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV typu 6, 11, 16, 18 na lata 2014–2015”

115 „Program profilaktyki zakażeń HPV w mieście Koninie na lata 2014–2017”

116 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Brwinów na lata 2014–2018”

117 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV 6, 11, 16 i 18) w gminie Wolsztyn na lata 2014–2017”

118 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Wieluń”

119 „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Wicko na lata 2014–2018”

120 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”

121 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) II współpłacenie”

122 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów na lata 2014–2018”

123 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Środa Wielkopolska na lata 2014–2046”

124 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Józefów”

125 „Program profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy – szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020”

126 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18” miasta Bierutów

127 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok”

128 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18” gminy Oleśnica

129 „Budowanie właściwych zachowań higienicznych i przeciwdziałanie problemowi społecznemu, jaki stanowi rak szyjki macicy w Gminie Ząbkowice Śląskie”

130 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Ustka na lata 2015-2016”

131 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2019” miasta Gniezno

132 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018” miasta Wałbrzych

133 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Trzebnica na lata 2014-2016”

134 „Program profilaktycznych szczepień przeciwko wirusowi onkogennemu HPV” gminy Siechnice

135 „Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym wśród mieszkańców powiatu żuromińskiego w latach 2014 - 2016” powiatu żuromińskiego

136 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo–płciowego mężczyzn w województwie wielkopolskim w latach 2014–2020”

137 „Budowanie właściwych zachowań higienicznych i przeciwdziałania problemowi społecznemu jaki stanowi rak szyjki macicy w Gminie Kamieniec Ząbkowicki”

138 „Zdążyć przed rakiem, czyli od samobadania piersi do mammografii” miasta Milanówek

139 „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka prostaty u mężczyzn w wieku 50–65 roku życia na terenie Powiatu Lubińskiego, 2014-2016”

140 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób naczyniowych OUN” gminy Kędzierzyn-Koźle

141 „Program profilaktyczny dotyczący wczesnego wykrywania wad postawy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne”

142 „Program rozpoznawania wad postawy i rehabilitacji wśród dzieci i młodzieży” gminy Siechnice

143 „Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów” województwa Wielkopolskiego

144 „Program profilaktyczny chorób nowotworowych (ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita grubego) „Wygraj z rakiem” dla mieszkańców Miasta i Gminy Strzegom na lata 2014-2016”

145 „Program pilotażowy wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego” Miasta Dąbrowa Górnicza

146 „Szczepienia profilaktyczne osób po 65 roku życia przeciwko grypie” gmina Chocianów

147 „Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osoby dorosłe powyżej 65 roku życia na lata 2014-2015”

148 „Zdrowotny program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia na rok 2014” miasto Otwock

149 „Promocja zdrowia w profilaktyce szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Grębocice – od 60 roku życia, na rok 2015”

150 „Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i starszych zameldowanych w Milanówku”

151 „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania gruźlicy” województwo wielkopolskie

152 „Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego na lata 2014–2020”

153 „Program profilaktyki chorób płuc dla mieszkańców powiatu nowosolskiego w 2014 roku”

154 „Mamy w Żorach karmią piersią”

155 „Powiatowa Szkoła Rodzenia prowadzona przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SPZOZ” w ramach „Programu Polityki Prorodzinnej w powiecie wołomińskim „TAKrodzina.pl””

156 „Program profilaktyki chorób odstresowych na terenie województwa lubelskiego na lata 2014–2019”

157 „Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” województwa wielkopolskiego

158 „Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania na 2014 rok” miasta Józefów

159 „Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński”

160 „Zapewnienie realizacji świadczeń nocnej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku na terenie Gminy Miasto Ozorków w 2014 roku”

161 „Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica”

162 „Zdrowotny program edukacyjny w zakresie profilaktyki próchnicy i wad zgryzu u dzieci w wieku 8 lat na 2014 rok” miasta Otwock

163 „Program profilaktyki stomatologicznej dla 5-latków zamieszkałych w Krośnie uczęszczających do krośnieńskich przedszkoli”

164 „Szczepienia profilaktyczne dzieci zamieszkałych na terenie gminy Wielowieś przeciwko bakteriom meningokokowym”

165 „Program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym w roku 2014”

166 „Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Krosna”

167 „Profilaktyka grypy - szczepienia ochronne dla dzieci w okresie wczesnoszkolnym oraz seniorów 65+” miasta Jaworzno

168 „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie po 65 roku życia” gminy Kożuchów

169 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego po 65 roku życia”

170 „Program szczepień profilaktycznych emerytów i rencistów przeciwko grypie” miasta Brzeg Dolny

171 „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Nowe Warpno po 65 roku życia”

172 „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka” miasta i gminy Serock

173 „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia” miasta i gminy Czerniejewo

174 „Program szczepień przeciw grypie na lata 2014-2017” miasta Lwówek Śląski

175 „Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą naprotechnologii na lata 2014-2016”

176 „Program promocji zdrowia i rehabilitacji niepełnosprawnych” gminy Siechnice

177 „Program aktywności ruchowej 60+” miasta Sieradz

178 „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Łaziska Górne”

179 „Program zdrowotny – rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Supraśl w latach 2015–2018”

180 „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”

181 „Program profilaktyki zdrowotnej – Becikowe po Grębocicku na rok 2015” gminy Grębocice

182 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”

183 „Program szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat” miasta i gminy Serock

184 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w powiecie lubartowskim w latach 2014–2017”

185 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci między 25 a 36 miesiącem życia w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Kostrzynie nad Odrą”

186 „Program profilaktyki zakażeń HCV dla Miasta Kościerzyna na lata 2014–2016”

187 „Program profilaktyki zakażeń HCV dla Miasta Chełm na lata 2014–2016”

188 „Program profilaktyki zakażeń HCV w powiecie słupskim”

189 „Program profilaktyki zakażeń HCV dla Gminy Kościerzyna na lata 2014–2016”

190 „Pilotażowy program wykrywania wirusowego zakażenia wątroby typu C (WZW C) dla mieszkańców Jarosławia”

191 „Program zapobiegania powstawaniu poważnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych z OZW leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową” województwa wielkopolskiego.

192 „Program profilaktyki otyłości dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych” powiatu wołomińskiego.

193 „Program profilaktyki cukrzycy – konsultacje specjalistyczne wraz z podstawową diagnostyką” gminy Puchaczów

194 „Uczymy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna - Program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego”

195 „Konsultacje specjalistyczne chorób układu nerwowego i depresji wraz z podstawową diagnostyką” gminy Puchaczów

196 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne na lata 2014–2016” powiatu lubińskiego

197 „Moje dziecko nie chrapie – Miasto Radom 2014 rok”

198 „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania rozwojowi wad wrodzonych stawów biodrowych noworodków” miasta Sosnowiec

199 „Program profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Śliwice na lata 2014-2018”

200 „Program profilaktyki wad postawy u dzieci z klas 0–VI realizowany przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w 2014 roku”

201 „Gminny program zdrowotny na lata 2014-2020 w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Bodzechów”

202 „Badania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Miasta Jaworzna w kierunku rozpoznania boreliozy”

203 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014–2015 na terenie Powiatu Lubińskiego”

204 „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy (HPV typ 6, 11, 16, 18) w Gminie Supraśl”

205 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015–2018” gminy Włoszczowa

206 „Gminny program profilaktyki zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014–2017” gminy Rymanów

207 „Gminny program profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienia HPV na lata 2014–2020” gminy Dobrzeń Wielki

208 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Drzewica na lata 2014–2017”

209 „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” gminy i miasta Odolanów

210 „Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014–2018” powiatu złotowskiego

211 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Słupsk na lata 2015–2021”

212 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Grójec na lata 2014–2017”

213 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Polanica-Zdrój”

214 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18” gminy Szamotuły

215 „Zdolni do pracy – wczesne wykrywanie chorób układu mięśniowo-szkieletowego w województwie kujawsko-pomorskim”

216 „NARODOWY PROGRAM OCHRONY ANTYBIOTYKÓW” MODUŁ I: „Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2014-2015”

217 „Program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi na lata 2015-2018” miasta Zduńska Wola

218 „Program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 45-49 lat zamieszkałych na terenie Gminy Kolbuszowa”

219 „Powiatowy Program Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego na rok 2014 – Dni walki z rakiem piersi”

220 „Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc” województwa łódzkiego

221 „Program zdrowotny wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego” województwa łódzkiego

222 „Pilotażowy program wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców miasta Krosna na 2014 rok”

223 „Program wczesnego wykrywania raka jajnika” powiatu mieleckiego

224 „Zdążyć przed rakiem - program wczesnego wykrywania raka prostaty” powiatu mieleckiego

225 „Powiatowy Program Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego na rok 2014 - NIE nowotworom u dzieci”

226 „Program zdrowotny na rok 2014 obejmujący szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia” miasta Jasło

227 „Stop grypie! Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia po 65 roku życia na lata 2014-2016”

228 „Program szczepień przeciw grypie na lata 2014 - 2017” gminy Daleszyce

229 „Profilaktyczny program zdrowotny. Szczepienia przeciw grypie mieszkańców Gminy Nagłowice”

230 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki - szczepienie profilaktyczne osób po 65 roku życia, przeciwko grypie” gminy Piaski

231 „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia” miasta Grajewo

232 „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 70 roku życia”

233 „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka w Giżycku po 65 roku życia”

234 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci nowonarodzonych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Polanica-Zdrój”

235 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Sandomierz w latach 2014-2017 z zastosowaniem szczepionki skoniugowanej 13-walentnej”

236 „Promocja zdrowia w profilaktyce szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla mieszkańców gminy Grębocice – 55 plus”

237 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w mieście Zamość w latach 2014-2017”

238 „Rehabilitacja oddechowa dzieci do lat 18 z wykorzystaniem walorów klimatycznych obszaru Jarnołtówka” Województwa Opolskiego

239 „Program Wczesnego Wykrywania i Zapobiegania Chorobom Układu Krążenia” Województwa Łódzkiego

240 „Zaskoczeni wiekiem” w ramach Powiatowego Programu Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego

241 „Leczenie niepłodności metodą NaproTechnology® w latach 2014-2017” Miasto Częstochowa

242 „Rehabilitacja lecznicza-ambulatoryjna (fizykoterapia, kinezyterapia, masaż leczniczy) mieszkańców gminy Niemce”

243 „Powiatowy program promocji zdrowia na rok 2014 – Pomóż mi latać” Powiatu Legionowskiego

244 „Program diagnostyczno-edukacyjny «Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym»” Województwa Mazowieckiego

245 „Warsztaty Rozwoju Rodzicielskiego – zaburzenia ze spektrum autyzmu” Województwa Mazowieckiego

246 „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013-2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6-9 lat” realizowanego w latach 2014-2015”

247 „Powiatowy Program Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego na rok 2014 - Szkoła rodzenia”

248 „Powiatowy Program Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego na rok 2014 – Edukacja prozdrowotna” Powiatu Legionowskiego

249 „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018”

250 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015-2018” Gminy i Miasta Lwówek Śląski

251 „Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce”

252 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2018” Gminy Wołów

253 „Program profilaktyki raka szyjki macicy w gminie Kobylnica na lata 2015-2018”

254 „Wieloletni program zdrowotny wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy w Gminie Miasto Oświęcim na lata 2015-2020”

255 „Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców Gminy Bolesławiec”

256 „Działania wspierające - pielęgnacyjne dla osób objętych opieką paliatywną” gminy Nysa

257 „Świadczenie usług pielęgnacyjnych i pielęgniarskich oraz działalność rewalidacyjna i usprawniająca ruchowo w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych” gminy Nysa

258 „Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania raka szyjki macicy dla kobiet z terenu gminy Dobroń”

259 „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka jajnika u kobiet w wieku 45 - 54 roku życia na terenie Powiatu Lubińskiego”

260 „Program profilaktyczny dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego pn; „Zapobieganie zakażeniom HCV na lata 2014-2016”

261 „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Czersk”

262 „Wykrywanie i terapia patologii narządów ruchu u mieszkańców gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia)”

263 „Projekt programu profilaktyki chodu w wieku 55+ na lata 2015-2020” gminy Suszec

264 „Opieka geriatryczna skierowana na poprawę sprawności osób starszych przewlekle chorych” gminy Jaworzna

265 „Kompleksowa terapia, opieka i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Jaworzna”

266 „Badanie wad postawy uczniów klas I i II gimnazjów z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2015-2020” powiatu krakowskiego

267 „Projekt programu profilaktyki dysfunkcji kręgosłupa na lata 2015-2020 r.” gminy Suszec

268 „Program edukacyjno-zdrowotny udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej dla uczniów na lata 2015-2017” gminy Kwidzyn

269 „Projekt programu profilaktyki próchnicy – lakowanie zębów na lata 2015-2020” gminy Suszec

270 „Opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym z terenu Miasta Józefowa”

271 „Projekt programu profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród dzieci i młodzieży w oparciu o szczepienia przeciwko meningokokom z grupy C na lata 2015-2020” gminy Suszec

272 „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” powiatu ciechanowskiego

273 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób urodzonych do dnia 31 grudnia 1949 roku prowadzonych na terenie Gminy Stare Juchy w roku 2014”

274 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców Gminy Trzebnica powyżej 70 roku życia na lata 2014-2017”

275 „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia mieszkańców Gminy Boguchwała”

276 „Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu Lokomat” województwa mazowieckiego

277 „Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów na lata 2015-2019”

278 „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i schorzeń narządu wzroku dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno”

279 „Program profilaktyki cukrzycy i promocja zdrowia w cukrzycy mieszkańców Gminy Boguchwała”

280 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie powiatu lubińskiego na lata 2015-2017”

281 „Szczepienie przeciw pneumokokom” gminy Kleszczów

282 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci między 24 a 35 miesiącem życia w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom szczepionką trzynastowalentną w Ożarowie Mazowieckim”

283 „Szczepienie przeciw meningokokom” gminy Kleszczów

284 „Szczepienie przeciw rotawirusom” gminy Kleszczów

285 „Program profilaktyczny – szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2020” powiatu częstochowskiego

286 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2018 dla Gminy Miejskiej Włodawa”

287 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” gminy Głogówek

288 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) wśród dziewcząt w Gminie Boguchwała na lata 2015-2016”

2013

Lp.
Nazwa programu zdrowotnego
plik
1 „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016” Ministerstwa Zdrowia

2 „Program badań przesiewowych „Moje dziecko nie chrapie!” miasta Mrągowo

3 „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Powiatu Świdnickiego na lata 2011-2015”

4 „Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015” realizowanego przez powiat kłodzki

5 „Profilaktyka zaburzeń depresyjnych” realizowany przez gminę Radoszyce

6 „Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży w wieku 16-17 lat” realizowanego przez województwo lubelskie

7 „Strategia Miasta Katowice wynikająca z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015”

8 „Program ochrony zdrowia psychicznego” gminy Głuszyca

9 „Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla na lata 2012-2015” gminy Polanica-Zdrój

10 „Program ochrony zdrowia psychicznego” gminy Busko-Zdrój

11 „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015” miasta Dąbrowa Górnicza

12 „Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Województwa Podlaskiego na lata 2012-2015”

13 „Program wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem – FreD goes net” Miasta Tarnowskie Góry

14 „Program diagnostyczno - motywacyjny dla osób oczekujących na zakwalifikowanie i rozpoczęcie udziału w programie terapeutycznym w Ośrodku Terapii Uzależnień w Rudzie Śląskiej” Miasta Ruda Śląska

15 „Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej” Miasta Rybnik

16 „Terapia Dzieci i Młodzieży Uzależnionej od Alkoholu i Osób Współuzależnionych” Województwa Mazowieckiego

17 „Alkohol i powrót do zdrowia - wzmocnienie procesu leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu” Miasta Gdańsk

18 „Profilaktyka następstw dysplazji stawów biodrowych” miasta Krakowa

19 „Opieka długoterminowa oraz paliatywno-hospicyjna nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym realizowana w środowisku domowym i w przychodni” gminy Polkowice

20 „Program profilaktyki chorób nerek Chorujące nerki nie bolą” miasta Kraków

21 „Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach układu krążenia w tym rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu" miasta Polkowice

22 „Program profilaktyki III° dla pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych” województwa kujawsko–pomorskiego

23 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży od 7 do 18 roku życia z terenu gminy Rudna na lata 2013-2015” gminy Rudna

24 „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na rok 2013” gminy Bolesławiec

25 „Program zapobiegania próchnicy za pomocą fluoryzacji zębów u dzieci w wieku 2-5 lat” starostwa powiatowego w Olkuszu

26 „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu jamy ustnej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych gmin wiejskich powiatu świdnickiego na lata 2013-2014”

27 „Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Aleksandrów”

28 „Szóstka na szóstkę – program profilaktyki zdrowotnej w zakresie stanu zdrowia jamy ustnej uczniów klas I szkół podstawowych na terenie Gminy i Miasta Sianów na lata 2013-2015”

29 „4 minuty, które decydują o życiu” powiatu Cieszyńskiego

30 „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach” powiatu Legionowskiego

31 „SZKOŁA RATOWNICTWA. Program zdrowotny w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu edukacyjnego” gminy Polkowice

32 „Pierwsza pomoc przedmedyczna wraz z oznaczeniem grupy krwi uczestników Programu” powiatu Ostrowskiego

33 „Szóstka na szóstkę – program profilaktyki zdrowotnej w zakresie stanu zdrowia jamy ustnej uczniów klas I szkół podstawowych na terenie Gminy i Miasta Sianów na lata 2013-2015”

34 „Upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia na terenie miasta Legionowo” gminy Legionowo

35 „Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV w Piekarach Śląskich na lata 2013-2016” miasto Piekary Śląskie

36 „Gminny Program Profilaktyki Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2013-2016” gminy Leżajsk

37 „Program profilaktycznych szczepień przeciw HPV” Miasto Płock

38 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” Miasto Katowice

39 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 na lata 2013-2015” Gminy Rudna

40 „Gminny program profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienia HPV 6, 11, 16 i 18” gminy miejskiej Lubawa

41 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” gminy Gołuchów

42 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Janów Podlaski na lata 2013-2015” gminy Janów Podlaski

43 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013-2015 realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”

44 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2013-2015” Miasta i Gminy Wronki

45 „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Rydułtowy”

46 „Kompleksowa Rehabilitacja i Terapia Dzieci Niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzyżanowice w latach 2012 — 2016”

47 „Kompleksowa terapia, opieka i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy miasta Jaworzna”

48 „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Lubomia”

49 „Miejski program promocji zdrowia na rok 2013 – Rehabilitacja niemowląt – wczesna diagnostyka i ćwiczenia rehabilitacyjne dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością do 1 roku życia” Miasto Legionowo

50 „Miejski program promocji zdrowia na rok 2013 – Orientacja w terenie – Zajęcia dla osób niewidzących i niewidomych szczególnie tych, którzy zrzeszeni są w polskim związku niewidomych” Miasta Legionowo

51 „Rehabilitacja lecznicza (Fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców gminy Kobierzyce”

52 „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Bieruń w warunkach domowych”

53 „Program profilaktyczny: Poprawa opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem „Wcześniak w domu” miasta Bydgoszcz

54 „Program wyrównywania szans rozwojowych dzieci urodzonych przedwcześnie w mieście Kraków”

55 „Program wczesnego wykrywania chorób płuc” gminy Katowice

56 „Zapobieganie i wykrywanie przewlekłych chorób płuc i alergii układu oddechowego” gminy Parzęczew

57 „Profilaktyka raka płuc na terenie województwa lubelskiego w latach 2012–2015”

58 „Wczesne wykrywanie nowotworów płuc” gminy Szczecin

59 „Projekt programu profilaktyki dysfunkcji kręgosłupa na lata 2012-2014”, realizowany przez miasto Suszec

60 „ Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz w zakresie fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2012-2015”, realizowanego przez województwo lubelskie

61 „Program profilaktyki złamań i wczesnego wykrywani osteoporozy” realizowanego przez powiat olkuski

62 „Program profilaktyki wczesnych wad postawy u dzieci w wieku szkolnym” gminy Radoszyce

63 „Program profilaktyki przeciwdziałania wadom postawy u dzieci gminy Gogolin w 2013 roku”

64 „Profilaktyczne badania przesiewowe dzieci – uczniów II klas szkół podstawowych na terenie Mysłowic”

65 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Brzesko w latach 2012-2015”

66 „Program zdrowotny pn. „Zdrowie, Mama i Ja - etap II, tj. profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy”

67 „Program szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat – w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013” miasta Legionowo

68 „Samorządowy program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w wieku do 2 lat” województwa opolskiego

69 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2013 – 2016. Kontynuacja programu zdrowotnego z lat 2006 - 2012” miasta Kielce

70 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom” miasta Katowice

71 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy w 2013 roku”

72 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubawa”

73 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Połaniec, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom”

74 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom dzieci urodzonych w 2010r. zamieszkałych na terenie Miasta Ełku”

75 „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2011 roku z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”

76 „Badania przesiewowe w kierunku wykrywania zwężenia tętnic szyjnych i tętnic obwodowych kończyn dolnych” miasta Bydgoszcz

77 „Program profilaktyki schorzeń układu żylnego” miasta Piekary Śląskie

78 „Profilaktyka chorób żył dla mieszkańców Mysłowic-Dziećkowic” miasta Mysłowice

79 „Program wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej” powiatu olkuskiego

80 „Zwiększenie dostępności do podstawowych badań przesiewowych u dzieci” gminy Odolanów

81 „Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego kobiety w wieku od 25 do 59 roku życia na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie”

82 „Dbamy o zdrowie naszych seniorów” gminy Legionowo

83 „Projekt programu profilaktyki chodu w wieku 55+ na lata 2012 - 2014” gminy Suszec

84 „Rehabilitacja lecznicza - fizjoterapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo oraz dzieci i młodzieży z wadami postawy z terenu Gminy Sułkowice na lata 2013-2015”

85 „Wczesna prewencja i profilaktyka nowotworów złośliwych raka sutka i jajnika u osób obciążonych genetycznie z zastosowaniem diagnostyki molekularnej” miasta Krakowa

86 „Program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy za pomocą badania cytologicznego w populacji kobiet 25 – 59 lat” powiatu olkuskiego

87 „Wczesne wykrywanie nowotworów” miasta i gminy Konstancin-Jeziorna

88 „Rak jajnika – cichy zabójca. Program badań dla wczesnego wykrywania raka jajnika” miasta Krakowa

89 „Program profilaktyczno-edukacyjny wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz gruczołu piersiowego. Badania cytologiczne oraz nauka samobadania piersi” gminy Niemce

90 „Program wczesnego wykrywania raka piersi za pomocą badania mammograficznego i ultrasonograficznego w populacji kobiet w wieku 50 - 69 lat” powiatu Olkuskiego

91 „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania rozwojowi chorób nowotworowych piersi” miasta Sosnowiec

92 „Program profilaktyczno – edukacyjny z zakresu wczesnego wykrywania raka piersi” miasta i gminy Brusy

93 „Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi” gminy Zbrosławice

94 „Program profilaktyki chorób odstresowych na terenie województwa lubelskiego na lata 2012-2015”

95 „Miejski program ochrony zdrowia Zdrowy Kraków na lata 2013-2015 - Profilaktyka samobójstw” miasta Kraków

96 „Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży” powiatu Olkuskiego

97 „Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015” powiatu Lwówek

98 „Profilaktyka depresji i rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego - Program edukacyjny dla województwa małopolskiego”

99 „Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2012-2015”

100 „Miejski program ochrony zdrowia Zdrowy Kraków na lata 2013-2015 - Świetlica terapeutyczna z programem profilaktyki i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi”

101 „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Gminy Toszek na lata 2012-2015”

102 „Rozpoznawanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny” województwa Mazowieckiego

103 „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2012-2015”

104 „Całodobowy numer alarmowy informacji toksykologicznej” miasta Kraków

105 „Program zdrowotny dla dzieci dyslektycznych i z ADHD” miasta Tarnowskie Góry

106 „Program zdrowotny dla dzieci dyslektycznych i z ADHD” miasta Tarnowskie Góry

107 „Program Zdrowotny Wykrywania Wczesnych Zmian Nowotworowych Górnych Dróg Oddechowych” województwa łódzkiego

108 „Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2013-2015”

109 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych – pilotaż” województwa mazowieckiego

110 „Ocena wyrównania ciśnienia tętniczego w populacji mieszkańców miasta Białystok z nadciśnieniem tętniczym w wieku 40-60 lat. Modyfikacja czynników ryzyka w profilaktyce wtórnej powikłań sercowo-naczyniowych”

111 „Pomorski program chorób niezakaźnych Neptun na lata 2014-2016” województwa pomorskiego

112 „Pomóż swemu sercu” gminy Brusy

113 „Program pilotażowy wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego” miasta Dąbrowa Górnicza

114 „Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego” powiatu Olkuskiego

115 „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego dla mieszkańców miasta powyżej 40 roku życia” Miasta Legionowo

116 „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016”

117 „Ośrodek Chorób Rzadkich Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie”

118 „Program zdrowotny wczesnego wykrywania otępień lub innych zaburzeń funkcji poznawczych” województwa Łódzkiego

119 „Program wykrywania zakażenia chlamydią” powiatu Olkuskiego

120 „Zapobieganie chorobom poprzez badanie USG” gminy Parzęczew

121 „Program profilaktyki nowotworowej w Gminie Gogolin na lata 2013-2015”

122 „Przeciwdziałania chorobom nowotworowym wśród mieszkańców powiatu żuromińskiego”

123 „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania rakowi gruczołu krokowego” miasta Sosnowiec

124 „Profilaktyka chorób prostaty dla mieszkańców Mysłowic-Dziećkowic”

125 „Program profilaktyki raka gruczołu krokowego dla mieszkańców Powiatu Pajęczańskiego na rok 2013”

126 „Profilaktyka raka piersi dla mieszkańców Mysłowic-Dziećkowic”

127 „Profilaktyczne badania przesiewowe u dzieci rocznika 2004 – uczniów szkół podstawowych na terenie Mysłowic”

128 „Program wczesnego wykrywania wad i schorzeń narządu wzroku i słuchu w populacji dzieci i młodzieży Wrocławia”

129 „Program wczesnego wykrywania, profilaktyki i korekcji wad postawy u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na terenie gminy Oleśnica”

130 „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok”

131 „Program kompleksowej rehabilitacji dla kobiet po leczeniu raka piersi” miasta Sosnowiec

132 „Program poprawy zdrowia dla mieszkańców gminy miasta Zambrów w zakresie rehabilitacji leczniczej na rok 2013”

133 „Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów, mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2013-2017”

134 „Wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci do 5 roku życia” miasta Kraków

135 „Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, przeznaczony dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków”

136 „Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa”

137 „Zapobieganie chorobom zakaźnym wśród dorosłych” miasta Katowice

138 „Szczepienia ochronne” powiatu Olkuskiego

139 „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia” gminy Boguchwała

140 „Promocja zdrowia w profilaktyce szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Grębocice od 65 roku życia”

141 „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka” miasta Legionowo

142 „Program szczepień profilaktycznych osób po 50 roku życia przeciwko grypie” gminy Połaniec

143 „Program profilaktyczny „Szczepienia ochronne przeciw grypie”” gminy Góra Kalwaria

144 „Program promocji zdrowia, zwalczania niepełnosprawności oraz chorób cywilizacyjnych w mieście i gminie Jelcz-Laskowice”

145 „Wsparcie w procesie dorastania” (miasto Kraków)

146 „Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego” (miasto Kraków)

147 „Profilaktyka i terapia depresji: pomagać w porę” (miasto Kraków)

148 „Zdrowa Gmina” (miasto Konstancin-Jeziorna)

149 „Program profilaktyki i promocji zdrowia na lata 2014-2020” (gmina Mielno)

150 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia” (miasto Kraków)

151 „Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku życia na lata 2013-2014” (miasto Chorzów)

152 „Program profilaktyczny w zakresie szczepień przeciw grypie osób starszych” (gmina Kamieniec Ząbkowicki)

153 „Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Turku powyżej 65 roku życia na lata 2013 - 2014”

154 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki - szczepienie profilaktyczne osób po 65 roku życia, przeciwko grypie” (gmina i miasto Bierutów)

155 „Program szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Kielce na lata 2013-2016”

156 „Program profilaktyki próchnicy na lata 2013-2015 u dzieci w Gminie Miejskiej Kraków”

157 „Program profilaktyki próchnicy na lata 2013-2015 u dzieci niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków”

158 „Program profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży szkolnej” (miasto Sosnowiec)

159 „Program edukacyjny dla dzieci z przedszkoli na terenie miasta Płocka w zakresie zapobiegania próchnicy, chorobom dziąseł i wadom zgryzu”

160 „Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy pn. „Zdrowy ząbek” na lata 2014-2019”

161 „Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci zamieszkałych w Krośnie, uczęszczających do przedszkoli i II klas szkół podstawowych”

162 „Program profilaktyczno-leczniczy próchnicy zębów dla dzieci 12-letnich ze szkół Miasta Lębork”

163 „Program Profilaktyki Stomatologicznej dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych położonych na terenie Gminy Baranowo na rok 2013”

164 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży od 7 do 6 roku życia z terenu Gminy Otwock w 2013 roku”

165 „Po radosne macierzyństwo” (powiat Raciborski)

166 „Program profilaktyczno-edukacyjny przeciwdziałania cukrzycy dla mieszkańców Gminy Pilchowice”

167 „Program profilaktyki cukrzycy i promocja zdrowia w cukrzycy w gminie Boguchwała”

168 „Dni walki z cukrzycą” (powiat legionowski)

169 „Program zdrowotny przygotowujący przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka” miasta Legionowo

170 „Program profilaktyczno-promocyjno-edukacyjny dla potencjalnych rodziców w zakresie edukacji przedporodowej w szkole rodzenia” gminy Brusy

171 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom” miasta Katowice

172 „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2013-2016” miasta Kielce

173 „Program szczepień profilaktycznych uczniów klas I gimnazjalnych, przeciwko meningokokom” Miasta i Gminy Góra Kalwaria

174 „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku 12-24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków”

175 „Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw meningokokom”

176 1„Program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy Pilchowice przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C”

177 „Krzewienie idei krwiodawstwa na terenie Miasta Legionowo” w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013”

178 „Opieka geriatryczna skierowana na poprawę sprawności osób starszych przewlekle chorych” realizowany przez: Miasto Jaworzno

179 „Program badań przesiewowych w kierunku alergii skierowany do dzieci urodzonych w latach 2003-2008 realizowany przez Gminę Pruszcz Gdański w 2013 roku”

180 „Program profilaktyki ryzykownego stanu psychicznego” Miasto Łódź

181 „Program profilaktyki chorób narządu głosu spowodowanych nadmiernym wysiłkiem głosowym na lata 2013-2016” realizowany przez Województwo Lubelskie

182 „Wygraj z boreliozą” powiatu mikołowskiego

183 „Nie daj się osteoporozie” Powiat Mikołowski

184 „Dni walki z rakiem piersi” powiatu legionowskiego

185 „Pilotażowy Program wykrywania zakażeń WZW typu B i C dla mieszkańców miasta Krosna”

186 Opinia o projekcie „Programu profilaktycznego raka tarczycy” powiatu wadowickiego

187 „W zdrowym ciele zdrowy duch. Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób u dzieci w wieku od 9 miesiąca życia do 6 lat” miasta Legionowo

188 „Udzielanie porad dla mieszkańców Gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach porad udzielanych przez lekarzy ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania im w 2013 roku”

189 „Doraźna Pomoc Lekarska dla mieszkańców Gminy Góra Kalwaria”

190 „Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób układu krążenia u osób w wieku od 40 do 60 lat zameldowanych na terenie Gminy Miasta Odolanów”

191 „Powiatowy program promocji zdrowia na rok 2013 – Dni dla serca” miasta Legionowo

192 Opinia o projekcie „Programu profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców miasta Krosna”

193 Opinia o projekcie „Programu profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania nadciśnienia tętniczego u młodzieży” miasta Grudziądz

194 Opinia o projekcie „Programu profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń rytmu serca” miasta Grudziądz

195 Opinia o projekcie „Programu profilaktyki szczepień przeciwko zakażeniom wirusowym będących przyczyną raka szyjki macicy w Gminie Dąbrowa na lata 2013-2016”

196 Opinia o projekcie „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło”

197 Opinia o projekcie „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Aleksandrów Łódzki”

198 Opinia o projekcie „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” powiatu bełchatowskiego

199 Opinia o projekcie „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” gminy Mielno

200 Opinia o projekcie „Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków na lata 2013-2015”

201 Opinia o projekcie „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typu 6, 11, 16, 18” gminę Oleśnica

202 Opinia o projekcie „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” gminy Teresin

203 „Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Krosna”

204 „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób po 65 roku życia” miasta Mysłowice

205 „Szczepienia profilaktyczne osób po 65 roku życia, przeciwko grypie” gminy Chocianów

206 „Szczepienia profilaktyczne osób po 65 r.ż., przeciwko grypie” miasta Otwock

207 „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 63 roku życia” gminy Czerniejewo

208 „Profilaktyka chorób płuc w kierunku przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i gruźlicy dla mieszkańców Mysłowic-Dziećkowic”

209 „Wczesne wykrywanie chorób i wad wrodzonych u niemowląt” miasta Szczecin

210 „Szkoła rodzenia” powiatu Legionowo

211 „Becikowe po Grębocicku” Gminy Grębocice

212 „Becikowe po Grębocicku” Gminy Grębocice

213 „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci w 2 roku życia w Aleksandrowie Łódzkim”

214 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, uczęszczających do żłóbków i przedszkoli”

215 „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2013-2015” gminy Wasilków

216 „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci po 2 r.ż. na terenie Gminy Nowe Warpno”

217 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom na lata 2013-2015”

218 „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałych na terenie miasta Częstochowa na lata 2013 - 2017”

219 „Stop Pneumokokom” starostwa Ostrów Wielkopolski

220 „Program profilaktyczny szczepień dzieci nowonarodzonych przeciwko zakażeniom pneumokokowym w Gminie Pilchowice”

221 „Program szczepień profilaktycznych dzieci w wieku lat 3 i 4, przeciwko pneumokokom” miasta Otwock

222 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego narażenia” miasta Katowice

223 „Program szczepień profilaktycznych dzieci i młodzieży gminy Zagnańsk przeciwko meningokokom na lata 2013-2017”

224 Opinia o projekcie „Budowanie właściwych zachowań higienicznych i przeciwdziałanie problemowi społecznemu jaki stanowi rak szyjki macicy” gminy Kamieniec Ząbkowicki

225 Opinia o projekcie „Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013-2018” powiatu bolesławickiego

226 Opinia o projekcie „Gminny program profilaktyki szyjki macicy – szczepienie HPV na lata 2013-2015” gminy Murów

227 Opinia o projekcie „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18” gminy i miasta Bierutów

228 Opinia o projekcie „Gminny program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2013-2014” miasta Kętrzyn

229 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Drzewica na lata 2013-2016”

230 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2013-2017” gminy Sulmierzyce

231 Opinia o projekcie „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Głogów na lata 2013-2015”

232 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice na lata 2014-2020”

233 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Wilków na lata 2013-2015”

234 Opinia o projekcie „Pilotażowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Zagnańsk na lata 2013-2017”

235 Opinia o projekcie „Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV” miasta Bydgoszcz

236 Opinia o projekcie „Szczepienia ochronne przeciw grypie” gminy Sulmierzyce

237 Opinia o projekcie „Program zdrowotny zapobiegający zachorowaniom na grypę dla mieszkańców Gminy Kożuchów urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 roku”

238 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zachorowań na grypę – Słoneczna jesień” miasta Katowice

239 Opinia o projekcie „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia” miasta Józefów

240 Opinia o projekcie „Promocja zdrowia w profilaktyce szczepień ochronnych przeciwko grypie, dla mieszkańców gminy Grębocice – od 65 roku życia, na rok 2014”

241 Opinia o projekcie „Program zdrowotny na rok 2013 obejmujący szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia” miasta Jasło

242 Opinia o projekcie „Szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Olsztyna po 70 roku życia”

243 Opinia o projekcie „Program szczepień ochronnych mieszkańców Gminy Zagnańsk przeciwko grypie na lata 2013-2017”

244 Opinia o projekcie „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego”

245 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013-2018” gminy Stawiguda

246 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18” miasta i gminy Międzybórz

247 Opinia o projekcie „Program profilaktyczny – szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)” powiatu częstochowskiego

248 Opinia o projekcie „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2014-2017”

249 Opinia o projekcie „Przeciwdziałania problemowi społecznemu jaki stanowi rak szyjki macicy”- program edukacyjno-społeczny dzielnicy Bielany miasta Warszawy

250 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” miasta Chorzów

251 Opinia o projekcie „Program profilaktyki przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci po 2 roku życia na terenie gminy Tarnowo Podgórne”

252 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Łęczna w latach 2013-2016 z zastosowaniem szczepionki skoniugowanej 13-walentnej”

253 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego”

254 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego narażenia” Gminy Regimin

255 Opinia o projekcie „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki szczepień dzieci przeciwko pneumokokom w gminie Rudna”

256 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat na lata 2013-2016” miasta Lublin

257 Opinia o projekcie „Profilaktyczny program szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV” realizowany przez Miasto Radzyń Podlaski

258 Opinia o projekcie „Szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom” gminy Mielno

259 Opinia o projekcie „Program szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie” miasta Opole

260 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu szczepień ochronnych przeciw grypie” miasta Sieradz

261 Opinia o projekcie „Program szczepień profilaktycznych osób po 50 roku życia przeciwko grypie” miasta i gminy Połaniec

262 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Połaniec, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom”

263 Opinia o projekcie „Pierwsza pomoc przedmedyczna– zajęcia teoretyczne i praktyczne” Powiat Ostrowski

264 Opinia o projekcie „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 8-12 lat z terenu Gminy Dobroń”

265 Opinia o projekcie „Program profilaktyki raka szyjki macicy w Toruniu”

266 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” gminy Teresin

267 Opinia o projekcie „Szczepienie przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w Gminie Supraśl na lata 2014-2017”

268 Opinia o projekcie „Szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku do 3 lat zamieszkałych na terenie Miasta Ustroń będących pod opieką Miejskiego Żłobka w Ustroniu”

269 Opinia o projekcie „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Osielsko”

270 Opinia o projekcie „Program profilaktyki obrzęków limfatycznych u kobiet po mastektomii” miasta Grudziądz

271 Opinia o projekcie „Program zdrowotny - kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze”

272 Opinia o projekcie „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014-2015”

273 Opinia o projekcie „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Słomniki”

274 Opinia o projekcie „Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A w gminie Węgorzyno”

275 Opinia o projekcie „Profilaktyka chorób tarczycy u kobiet od 40. roku życia” miasta Rzeszów

276 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zdrowotnej wczesnego wykrywania schorzeń tarczycy” miasta Sieradzz

277 Opinia o projekcie „Program profilaktyki zdrowotnej wczesnego wykrywania wad wzroku” miasta Sieradz

278 Opinia o projekcie „Program profilaktyki wad i schorzeń narządu wzroku u dzieci w wieku przedszkolnym” miasta Wrocław

279 Świadczenie usług pielęgnacyjnych i pielęgniarskich oraz działalność rewalidacyjna i usprawniająca ruchowo w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Nysa

280 Działania wspierające - pielęgnacyjne dla osób z terenu Gminy Nysa objętych opieką paliatywną

281 „Program profilaktyki zdrowotnej – raka piersi USG” miasta Sieradz

282 „Udzielanie porad dla mieszkańców Gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach porad udzielanych przez lekarzy ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania im na lata 2014 - 2015”

283 „Gminny program zdrowotny na 2013 – 2014 rok w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Bodzechów”

284 „Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród uczniów szkół gimnazjalnych w powiecie trzebnickim”

285 „Program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania chorób układu oddechowego u młodzieży” miasta Grudziądz

286 „Program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów czwartych klas szkół podstawowych miasta Katowice”

287 „Samorządowy program zapobiegania otyłości i nadwadze poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej wśród młodzieży gimnazjalnej” powiatu trzebnickiego

288 Profilaktyka raka prostaty u mężczyzn, którzy ukończyli 50 rok życia, powiat raciborski

289 Program profilaktyki raka prostaty w gminie Supraśl na lata 2014-2017

290 „ABC dla przyszłych rodziców” – program profilaktyczno-edukacyjny w zakresie edukacji przedporodowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego

291 „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” powiatu ciechanowskiego

292 Program profilaktyki antynikotynowej oraz zapobiegania próchnicy u uczniów klas III szkół gimnazjalnych na terenie Mysłowic

293 Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013-2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6-9 lat

294 Program profilaktyki próchnicy dla dzieci miasta Katowice

2012

Lp.
Nazwa programu zdrowotnego
plik
1 „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2012-2016” opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia

2 „Szczepienia profilaktyczne dzieci w wieku do 3 lat przeciwko pneumokokom zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Radomia wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej”

3 „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom na lata 2011–2013” gminy Zebrzydowice

4 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z grup największego ryzyka zamieszkałych na terenie Gminy Wojnicz”

5 „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom” realizowany przez miasto Płock

6 ”Program profilaktyki – zapobieganie wadom wzroku u dzieci w wieku szkolnym” przygotowanym przez miasto Police

7 „Prostata - męski problem” przygotowanym przez powiat będziński

8 ”Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego z elementami profilaktyki uzależnień” przygotowanym przez miasto Zabrze

9 "Program zdrowotny w zakresie przeciwdziałania wybranym chorobom cywilizacyjnym w populacji dziecięcej Gminy Gniewino”

10 „Lecz nadwagę – kreuj zdrowie” przygotowanym przez miasto Piekary Śląskie

11 „6 - 10 - 14 dla zdrowia – program zdrowotny w zakresie przeciwdziałania wybranym chorobom dzieci i młodzieży” przygotowanym przez miasto Gdańsk

12 „Kształtowanie prozdrowotnych postaw u przyszłych rodziców” przygotowanym przez miasto Tarnów

13 „Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej na rok 2012”

14 „Szkoła Rodzenia” przygotowanym przez gminę Polkowice

15 „Program promocyjno-edukacyjny dla potencjalnych rodziców w zakresie edukacji przedporodowej w szkole rodzenia z elementami profilaktyki uzależnień” przygotowanym przez miasto Zabrze

16 „Program profilaktyki zdrowotnej poprzez promocję zdrowia i przeciwdziałanie patologiom społecznym w Gminie Pilchowice na lata 2011 - 2015”

17 „Profilaktyka cukrzycy i promocja zdrowia w cukrzycy w gminie Polkowice”

18 „Projekt Miejskiego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Cukrzycy (typu 2)” realizowanym przez gminę miejską Pruszcz Gdański

19 „Program prorodzinny przygotowujący przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka” przygotowanym przez miasto Legionowo

20 Profilaktyka antynikotynowa oraz zapobieganie próchnicy uczniów klas III szkół gimnazjalnych na terenie Mysłowic" realizowanym przez miasto Mysłowice

21 „Program profilaktyki zapobieganie próchnicy zębów u dzieci” realizowanym przez gminę Police

22 „Program profilaktyczny zapobiegania próchnicy dla dzieci klas II zabrzańskich szkół z elementami profilaktyki uzależnień” realizowanym przez miasto Zabrze

23 „Profilaktyka chorób jamy ustnej i ich powikłań” w ramach programu zdrowotnego „FLC – Profilaktyka w ciąży”” realizowanym przez województwo Dolnośląskie

24 „Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.” realizowanym przez miasto Łódź

25 „Promocja zdrowia higieny jamy ustnej oraz zapobieganie próchnicy poprzez leczenie stomatologiczne zachowawcze” realizowanym przez gminę Polkowice

26 „Program psychoterapii pogłębionej dla osób uzależnionych po ukończonym podstawowym programie psychoterapii i leczeniu szpitalnym” realizowanym przez miasto Zamość

27 „Program psychoterapii pogłębionej dla osób współuzależnionych po ukończonym podstawowym programie psychoterapii i leczeniu szpitalnym” realizowanym przez miasto Zamość

28 „Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi. Od samobadania do mammografii. 2012-2014” realizowanym przez gminę Izabelin

29 „Program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi na lata 2012-2013” realizowanym przez miasto Zduńska Wola

30 „Edukacyjno-profilaktyczny program wczesnego wykrywania raka piersi w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2013-2015”realizowanym przez miasto Kraków

31 „Edukacja i profilaktyka wspomagająca wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet” realizowany przez miasto Tarnów

32 „Program wczesnej diagnostyki i interwencji w zaburzeniach rozwoju u dzieci w wieku przedszkolnym”, realizowany przez Ministerstwo Zdrowia

33 „Narodowy program zapobiegania samobójstwom” realizowany przez Ministerstwo Zdrowia

34 „Ramowy program zapobiegania depresji” realizowany przez Ministerstwo Zdrowia

35 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z terenu powiatu Chełmskiego na lata 2011-2013” realizowany przez powiat Chełmski

36 „Pięcioletni program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci zameldowanych na terenie Gminy Kozienice, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom” realizowany przez Urząd Miejski w Kozienicach

37 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci po 2 r.ż. w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Strzelin” realizowany przez Urząd Miasta i Gminy Strzelin

38 „Szczepienia przeciw zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci w wieku dwóch lat” realizowany przez Urząd Miejski w Skarżysku-Kamiennej

39 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci” realizowany przez gminę Cieszyn

40 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy w 2012 roku” realizowany przez Urząd Miejski Puławy

41 „Przesiewowy program wykrywania wad serca w okresie prenatalnym” w ramach programu „FLC - Profilaktyka w ciąży” realizowany przez województwo dolnośląskie

42 Monitorowanie zdrowia w ochronie ekologicznej dziecka w środowisku domowym, szkolnym oraz w trakcie pobytu uczniów klas III szkół podstawowych z gminy Polkowice na zielonych szkołach”

43 „Wpływ związków ołowiu na rozwój psychomotoryczny uczniów klas od I do III szkół podstawowych w dzielnicach Piekar Śląskich: Brzozowice – Kamień, Brzeziny Śl., Dąbrówka Wielka”

44 „Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego”

45 „Profilaktyka raka szyjki macicy w ramach Gminnego Programu Ochrony i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców Gminy Boguchwała na lata 2011–2012 „Zdrowo żyć, Zdrowym być”, realizowany przez Gminę Boguchwała

46 „Program zdrowotny przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w Kozienicach na lata 2012–2015 (wirus HPV typ 6,11, 16, 18)”, realizowany przez Miasto Kozienice

47 „Profilaktyka wczesnego wykrywania chorób nowotworowych (raka szyjki macicy) na lata 2012–2021”, realizowany przez powiat Krapkowice

48 „Program zdrowotny przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w gminie Niemce na lata 2012–2014 (wirus HPV typ 6,11, 16, 18)”, realizowanym przez gminę Niemce

49 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012–2014”, realizowany przez gminę Włoszczowa

50 „Pilotażowy program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)”, realizowany przez gminę Nieborów

51 „Uzdrowiskowe leczenie otyłości” realizowany przez miasto Kraków

52 „Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy” realizowany przez miasto Kraków

53 „Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Polkowice od 60 roku życia” realizowany przez gminę Polkowice

54 „Program szczepień profilaktycznych osób po 65 r. życia przeciwko grypie” realizowany przez gminę Strzelin

55 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia” realizowany przez miasto Zduńska Wola

56 „Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych – szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej”, jako złącznik Nr 2 do „Gminnego Programu Zdrowotnego na lata 2012-2014” realizowanym przez gminę Cieszyn

57 „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia na rok 2013” w ramach programu „Program zdrowotny dla mieszkańców gminy Ożarowice na lata 2012-2016” realizowany przez gminę Ożarowice

58 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób po 65 r. ż” realizowany przez miasto Kraków.

59 „Program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, dla osób z grupy szczególnego ryzyka – powyżej 65 roku życia, mieszkańców Miasta Gniezna na lata 2012-2017” realizowany przez miasto Gniezno

60 „Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 65 roku życia” realizowany przez miasto Chorzów

61 „Program edukacyjny: promocja zdrowia psychicznego wśród młodzieży” realizowany przez gminę Gliwice

62 „Wykrywanie depresji ciężarnych” w ramach programu zdrowotnego „FLC – Profilaktyka w ciąży” realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

63 „Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” realizowany przez gminę Pszczyna

64 „Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” realizowany przez Miasto Ruda Śląska

65 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” realizowany przez Gminę Gołuchów

66 „Pilotażowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” realizowany przez miasto Łęczyca

67 „Program profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) wywołującego raka szyjki macicy” realizowany przez Miasto Zakopane

68 „Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2012-2015” realizowany przez Miasto Koszalin

69 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Radków na rok 2012” realizowany przez Miasto i Gminę Radków

70 „Szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego 15-letnich dziewcząt mieszkanek gminy Polkowice” realizowane przez Gminę Polkowice

71 „Pilotażowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” realizowany przez Powiat Bolesławiecki

72 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012-2016” realizowany przez Gminę Ożarowice

73 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2012-2015” realizowany przez Gminę Czerwin

74 „Wykrywanie nowotworów jelita grubego” realizowane przez województwo Pomorskie

75 „Program profilaktyki raka jelita grubego” realizowany przez miasto Kraków

76 „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób dolnego odcinka przewodu pokarmowego wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój” realizowana przez miasto Jastrzębie Zdrój

77 „Zapobieganie i wykrywanie zaburzeń rozwoju somatycznego ze szczególnym uwzględnieniem nadwagi i otyłości”

78 „Zdrowy styl odżywiania się – program edukacji żywieniowej w gminie Otwock w 2012”

79 „Program profilaktyki chorób odtytoniowych” realizowaney przez powiat krotoszyński.

80 „Palenie albo zdrowie” program realizowany przez powiat legionowski.

81 Projekt programu zdrowotnego powiatu legionowskiego „Dzień walki z osteoporozą”

82 „Projekt profilaktyki osteoporozy na lata 2012–2014” gminy Suszec.

83 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne, na lata 2011-2016” miasta Opola.

84 „Program profilaktyki i korekcji wad postawy ciała dzieci i młodzieży” jako złącznik Nr 5 do „Gminnego Programu Zdrowotnego na lata 2012-2014”, realizowany przez gminę Cieszyn

85 „Mocny kręgosłup – profilaktyka wad postawy dla dzieci i młodzieży”, realizowane przez gminę Polkowice

86 „Program profilaktyki wad postawy” realizowany w ramach programu „Kraków Zdrowe Miasto 2013-2015”, realizowany przez miasto Kraków

87 „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania powstawaniu wad postawy u dzieci w wieku szkolnym”, realizowanym przez województwo Łódzkie

88 Projekt programu zdrowotnego „Prosto do Europy”, realizowany przez powiat Kłodzki

89 „Wykrywanie wad postawy wśród dzieci klas pierwszych i piątych wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta Jastrzębie Zdrój ”, realizowany przez miasto Jastrzębie Zdrój

90 „Program wczesnego wykrywania, profilaktyki i korekcji wad postawy u dzieci w wieku szkolnym na terenie gminy Oleśnica”, realizowany przez gminę Oleśnica

91 „Gminny program zdrowotny na rok 2012 w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Bodzechów”, realizowany przez gminę Bodzechów

92 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18” realizowany przez gminę Rudna

93 „Profilaktyczny Program szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV” realizowany przez miasto Radzyń Podlaski

94 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” realizowany przez miasto Kielce

95 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV)” realizowanym przez miasto Polanica-Zdrój

96 „Program Profilaktyki Zdrowotnej w kierunku eliminacji zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla Gminy Długołęka” realizowany przez gminę Długołęka

97 „Powiatowy Program Zapobiegania Czynnikom Ryzyka Raka Szyjki Macicy „Chronię życie przed rakiem”” realizowany przez powiat Tczew

98 „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w latach 1999-2003” realizowany przez gminę Kudowa-Zdrój

99 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” realizowany przez powiat Bełchatów

100 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18” realizowany przez gminę Oleśnica

101 „Sterydom i środkom dopingującym NIE!!! Profilaktyka stosowania sterydów i środków dopingujących oraz promowanie zdrowego stylu życia” realizowany przez powiat Będzin

102 „Zdrowe Kielce – profilaktyka zachorowań na choroby cywilizacyjne” realizowany przez miasto Kielce

103 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci nowonarodzonych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Polanicy-Zdroju” realizowany przez miasto Polanica Zdrój

104 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria” realizowany przez gminę Bogoria

105 „Program szczepień profilaktycznych dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2012-2014” realizowany przez miasto Brzeg Dolny

106 „Szczepienia profilaktyczne dzieci w wieku lat 3 i 4 przeciwko pneumokokom” realizowany przez miasto Otwock

107 „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród młodzieży” w ramach „Gminnego Programu Zdrowotnego na lata 2012-2014” realizowany przez miasto Cieszyn

108 „Szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C” realizowany przez gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny

109 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w grupie dzieci w wieku od 6 tygodni do 5 lat oraz zakażeń meningokokowych w grupie dzieci w wieku od 1 do 3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków” realizowany przez miasto Kraków

110 „Program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym w roku 2012” realizowany przez Urząd Miejski w Toszku

111 „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2012-2014” realizowany przez miasto Płock

112 „Program szczepień profilaktycznych dzieci zameldowanych na stałe w Wodzisławiu Śląskim przeciwko bakteriom Neisseria meningitidis typu C” realizowany przez miasto Wodzisław Śląski

113 „Projekt programu profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród dzieci i młodzieży w oparciu o szczepienia przeciwko meningokokom z grupy C na lata 2012-2014” realizowany przez gminę Suszec

114 „Pomorski Pilotażowy Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca, Prewencji Chorób Serca i Naczyń na lata 2011-2012” realizowany przez województwo pomorskie

115 „Program profilaktyki raka płuca na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” realizowany przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

116 „Tydzień dla serca” realizowany przez powiat legionowski

117 „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób dróg oddechowych wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój” realizowany przez miasto Jastrzębie Zdrój

118 „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój” realizowany przez miasto Jastrzębie Zdrój

119 „Profilaktyka chorób układu krążenia” realizowany przez miasto Krosno

120 „Program profilaktyki ciężkich następstw mózgowych i sercowych w przebiegu nadciśnienia tętniczego” realizowany przez miasto Radoszyce

121 „Program profilaktyki zdrowotnej – Wybierz życie” realizowany przez miasto Bierutów

122 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2012-2014” realizowany przez miasto Brzeg Dolny

123 „Gminny program profilaktyczno-zdrowotny dotyczący zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) realizowany w Gminie Lądek-Zdrój w latach 2012-2021” realizowany przez gminę i miasto Lądek Zdrój

124 „Program profilaktyki zdrowotnej przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu i brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w Gminie Nieborów na lata 2012-2014” realizowany przez gminę Nieborów

125 „Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienia HPV w 2012 roku” realizowany przez gminę Murów

126 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Międzyrzecz na lata 2012-2016” realizowany przez gminę Międzyrzecz

127 „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy dziewcząt w gminie Bodzechów na lata 2012-2013” realizowany przez gminę Bodzechów

128 „Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)” realizowany przez powiat Starogard Gdański

129 „Program profilaktyki próchnicy u dzieci na lata 2013-2015” miasta Krakowa

130 „Intensyfikacja zapobiegania próchnicy dzieci i młodzieży – profilaktyka próchnicy zębów skierowana do dzieci powyżej 7 roku życia” miasta Bydgoszcz

131 „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci z rocznika 2003 na terenie gminy miejskiej Łaziska Górne”

132 „Projekt programu profilaktyki próchnicy – lakowanie zębów na lata 2012-2014” gminy Suszec

133 „Program profilaktyczny zapobieganie chorobie próchnicowej u dzieci w wieku 1-3 lata” województwa pomorskiego

134 „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci” miasta Katowice

135 „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Sułkowice”

136 „Kompleksowa terapia, opieka i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jaworzna”

137 „Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci zagrożonych i dotkniętych autyzmem dziecięcym” miasta Kraków

138 „Rehabilitacja lecznicza dla osób chorych oraz kompleksowa rehabilitacja, terapia, opieka, pielęgnacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej mieszkającej na terenie gminy Racibórz w latach 2012-2016”

139 „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Gorzyce”

140 „Program profilaktyki chorób nowotworowych – prewencja i wczesne wykrywanie raka prostaty w ramach Gminnego Programu Zdrowotnego na lata 2012 - 2014” miasta Cieszyn.

141 „Powiatowy Program Profilaktyczny Wczesnego Wykrywania Raka Prostaty na lata 2012-2013” powiatu brzeskiego

142 „Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców na terenie gminy Pilchowice w latach 2012-2015”

143 „Edukacja prozdrowotna – Dbam o zdrowie” w ramach Powiatowego Programu Promocji Zdrowia na rok 2012 realizowanego przez powiat Legionowo

144 „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”

145 „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” Moduł I „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012–2014”

146 „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” Moduł III „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012-2016”

147 „Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce”

148 „NIE nowotworom u dzieci” powiatu legionowskiego

149 „Chronię życie przed rakiem” gminy Polkowice

150 „Dni walki z rakiem piersi” powiatu legionowskiego

151 „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka narządu rodnego wśród mieszkanek miasta Jastrzębie Zdrój”

152 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek miasta Jastrzębie Zdrój”

153 „Profilaktyka chorób nowotworowych – profilaktyka raka piersi” miasta Krosno

154 „Szczepienia profilaktyczne dziewcząt w wieku 13 lat przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy” w ramach „Programu profilaktyki i promocji zdrowia w gminie i mieście Odolanów na lata 2012-2014”

155 „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Nowe Warpno na rok 2012”

156 „Program profilaktyczny szczepień 13-latek z terenu Miasta Rypina przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)”

157 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” miasta Wodzisławia Śląskiego

158 „Program profilaktyki szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV 6, 11, 16 i 18) wywołującego raka szyjki macicy w gminie Oława”

159 „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasto Łowicz na lata 2013 – 2017”

160 „Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienia HPV na lata 2012, 2013 i 2014” gminy Wołów

161 „Gminny Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy na lata 2012-2014” gminy Opalenica

162 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz rozwojowi czynników ryzyka chorób krążenia u dzieci i młodzieży od 6 do 15 roku życia” miasta Tarnów

163 „Profilaktyka zwalczania otyłości wśród dzieci szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych w Radomiu”

164 „Program zapobiegania nadwadze i otyłości poprzez promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród dzieci z terenu województwa lubelskiego w latach 2012-2015”

165 „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego”

166 „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Godów”

167 „Profilaktyka chorób układu trawiennego. Profilaktyka bulimii i anoreksji. Edukacja w zakresie znaczenia prawidłowego żywienia i wpływu żywienia na przyszłe macierzyństwo” powiatu będzińskiego

168 "Program profilaktyki raka prostaty na lata 2013 - 2015" miasta Kraków

169 'Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego u mężczyzn" miasta Pruszcz Gdański

170 „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015” realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia

171 "Profilaktyka i wczesne wykrywanie zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej u dzieci oraz terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi" gminy Polkowice

172 "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Radlina"

173 "Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Kietrz"

174 "Program zdrowotny Gminy Lubomia na lata 2012-2016 - Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Lubomia"

175 "Terapia przeciwobrzękowa dla kobiet po mastektomii na lata 2012-2015" gminy miasta Radom

176 „Program profilaktyki chorób układu krążenia w Siłach Zbrojnych RP – Etap II wyrównanie dostępności do profilaktyki i opieki kardiologicznej dla żołnierzy – MIL-SCORE” realizowanego przez ministerstwo Obrony Narodowej

177 „Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu – mieszkańców gminy Polkowice”

178 „„Dbając o zdrowie” - rehabilitacja dla mieszkańców gminy Polkowice.”

179 „Zdrowi i aktywni po 50 - tce” gminy Polkowice

180 „Program Poprawy Zdrowia Dla Mieszkańców Gminy Miasta Zambrów w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2012”

181 „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców gminy miejskiej Łaziska Górne”

182 „Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica na lata 2012 - 2015”

183 „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców miasta i gminy Kąty Wrocławskie”

184 „Rehabilitacja lecznicza-ambulatoryjna (fizykoterapia, kinezyterapia, masaż leczniczy) mieszkańców gminy Niemce”

185 „Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej. Alergia na środowiskowe alergeny naturalne i substancje chemiczne” realizowanego przez miasto Kraków

186 „Program badań przesiewowych w kierunku alergii dla dzieci w wieku szkolnym” realizowanego przez województwo łódzkie

187 „Problem alergii pyłkowej na tle monitoringu stężenia pyłku w powietrzu w centrum Krakowa”

188 „Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami”, realizowanego przez miasto Katowice

189 „Medycyna szkolna” realizowanego przez miasto Konstancin-Jeziorna

190 „Szczepienia ochronne przeciw grypie” realizowanego przez powiat Pajęczno

191 „Szczepienia profilaktyczne osób po 65 r. życia, przeciwko grypie” realizowanym przez miasto Otwock

192 „Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie” w ramach „Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta Krosna na 2012 rok”

193 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób urodzonych do dnia 31 grudnia 1946 roku prowadzonych na terenie Miasta Ełku w roku 2012”

194 „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia” realizowanym przez miasto i gminę Czerniejewo

195 „Program bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia na lata 2012–2016”

196 „Program Zdrowotny zapobiegający zachorowaniom na grypę dla mieszkańców Gminy Kożuchów urodzonych przed dniem 1 stycznia 1948 roku” realizowanym przez miasto Kożuchów

197 „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2012–2014”

198 „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”

199 „Program profilaktyczny w zakresie szczepień przeciw grypie osób starszych” realizowanym przez gminę Kamieniec Ząbkowicki

200 „Wczesna diagnostyka i profilaktyka nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka” powiatu mikołowskiego

201 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka skóry (czerniaka) wśród mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój”

202 „Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” powiatu Bielsko-Biała

203 „Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” województwa Śląskiego

204 „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci zamieszkałych na terenie powiatu olkuskiego” powiatu olkuskiego

205 ,,Szczepienia dzieci przeciwko zakażeniom inwazyjnym meningokokowym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w żłobkach i przedszkolach” Miasta Kraków

206 ,,Program zdrowotny na lata 2013–2018, dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy Masłów przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C” gminy Masłów

207 „Szczepienia dzieci przeciw inwazyjnym zakażeniom pneumokokowym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w żłobkach” Miasta Kraków

208 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV 13) szczepionki przeciwko pneumokokom” gminy Bogoria

209 „Program zdrowotny na lata 2013–2018, dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy Masłów przeciwko bakteriom pneumokokowym” gminy Masłów

210 „Szczepienia ochronne w wybranych grupach dzieci” miasta Katowice

211 „Becikowe po Grębocicku” gminy Grębocice

212 „Program pomocy i edukacji w zespołach zaburzeń stresu pourazowego w ujęciu psychologiczno-psychiatrycznym” Ministerstwa Obrony Narodowej

213 „Haloterapia – profilaktyka prozdrowotna realizowana poprzez inhalacje w grocie solnej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice od 3 roku życia do III klasy gimnazjum” przedstawionym przez gminę Polkowice

214 „Profilaktyka schorzeń proktologicznych” miasta Piekary Śląskie

215 „Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku szkolnym”

216 „FLC – Profilaktyka w ciąży” w zakresie: prewencja chorób uzależnieniowych, profilaktyka chorób internistycznych w ciąży, poprawa sposobu żywienia ciężarnych

217 „Karmienie naturalne dziecka jako profilaktyka niekorzystnych wpływów środowiska” miasta i gminy Gdańsk

218 „Gminny Program Opieki nad Kobietą w Ciąży 2012-2014” gminy Izabelin

219 „Program profilaktyki i edukacji przedporodowej „Szkoła Rodzenia”” miasta Krakowa

220 „Szkoła Rodzenia „Dzieciak” powiatu kłodzkiego

221 „Edukacja Przyszłych Rodziców w Szkole Rodzenia” powiatu ciechanowskiego

222 „Opieka nad matką i dzieckiem „Szkoła Rodzenia” powiatu legionowskiego

223 „Profilaktyka zdrowia sportowców amatorów do 21 roku życia” gminy Polkowice

224 „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży” miasta Gdyni

225 „Poprawa jakości i skuteczności opieki geriatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania samowystarczalności osób starszych”

226 „Aktywność w każdym wieku” w ramach „Powiatowego Programu Promocji Zdrowia”

227 „Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku”

228 „Program profilaktyki chorób tarczycy u kobiet po 40 r. ż.” planowanego do realizacji w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2013-2015”

229 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy mieszkańców Zakopanego”

230 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012-2015” gminy Lipie

231 „Budowanie właściwych zachowań higienicznych i przeciwdziałania problemowi społecznemu jaki stanowi rak szyjki macicy w Gminie Kamieniec Ząbkowicki” Gminy Kamieniec Ząbkowicki

232 „Program profilaktyki raka szyjki macicy w Toruniu” miasta Toruń

233 „Program profilaktycznych szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy” Powiatu Mogilno

234 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2013-2015” gminy Świerczów

235 „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)” gminy Bobrowniki.

236 „Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2012-2015” miasta Koszalin

237 „Program Profilaktyki Szczepień Przeciwko Wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy na terenie miasta Bydgoszczy” miasta Bydgoszcz

238 „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy na lata 2012-2015” Gminy Teresin

239 „Zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy” gminy Osiecznica

240 „Profilaktyczny program opieki psychoterapeutycznej ponadpodstawowej i ponadstandardowej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików, mieszkańców gminy Police”

241 „Program zdrowotny dla osób z syndromem DDA - osób doświadczających w dorosłym życiu późnych skutków dorastania w rodzinie dysfunkcyjnej”

242 „Program zdrowotny dla osób uzależnionych od alkoholu po terapii własnej - grupa dalszego zdrowienia” miasta Tarnowskie Góry

243 „Program zdrowotny dla osób pijących szkodliwie - grupa motywacyjna” miasta Tarnowskie Góry

244 „Terapia uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych” gminy Wieliczka

245 „Program psychoedukacyjny dla osób uzależnionych z deficytami poznawczymi i zagrożonych marginalizacją społeczną w latach 2012-2014” miasta Ruda Śląska

246 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy w latach 2012-2014” miasta Częstochowa

247 Program zdrowotny szczepienia przeciwko ospie wietrznej dzieci w wieku 3-6 lat, zamieszkałych w Krakowie, uczęszczających do przedszkola

248 „Program Zdrowotny na lata 2011-2013. Profilaktyka chorób metabolicznych – prewencja cukrzycy i wystąpienia powikłań cukrzycowych” miasta Czarnków

249 „Powiatowy Program Promocji Zdrowia na 2012 r. Profilaktyka cukrzycy „Dni walki z cukrzycą”” powiatu legionowskiego.

250 „Dziękuję, nie słodzę. Program profilaktyczny dotyczący zapobiegania cukrzycy (typ 2)” powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

251 „Miejski Program Promocji Zdrowia na rok 2013 „Jak aktywnie żyć z cukrzycą” – program edukacyjno-integracyjny” miasta Legionowo

252 „Rehabilitacja lecznicza – fizjoterapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo oraz dzieci i młodzieży z wadami postawy z terenu Gminy Sułkowice”

253 „Oswoić przestrzeń” zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem obwodowego lub ośrodkowego układ nerwowego z obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”

254 „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z wadami postawy z terenu Gminy Miasta Pszów”

255 „Sposób żywienia drogą do dobrego zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia powstających na tle wadliwego żywienia u kobiet i mężczyzn między 18 a 35 rokiem życia – z edukacją dietetyczną” miasta Krakowa

256 „Od juniora do seniora – zdrowie w Twoich rękach”. Edukacja zdrowotna w zakresie prawidłowego żywienia i stylu życia - w celu zapobiegania otyłości i chorób z niej wynikających – miasta Kraków

257 „Program profilaktyki nadwagi i otyłości. Badania przesiewowe w kierunku nadwagi i otyłości w populacji dzieci 6-18 lat oraz populacji osób dorosłych wraz z poradnictwem dietetycznym i interwencjami behawioralnymi” powiatu olkuskiego

258 „Program Edukacyjno-Leczniczy na Rzecz Zmniejszania Częstości Występowania Nadwagi i Otyłości u Dzieci i Młodzieży w Województwie Kujawsko-Pomorskim”

259 „Zdrowy styl odżywiania się – program edukacji żywieniowej w Gminie Wiązowna”

260 „Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób układu krążenia u osób w wieku od 40 do 60 lat zamieszkałych w Ostrowie Wielkopolskim”

261 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia” miasta Katowice

262 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia” powiatu olkuskiego

263 „Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia „Pomóż Swemu Sercu” na lata 2013-2016” gminy Brusy

264 „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia na lata 2012-2014” Gminy Kwidzyn

265 „Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Trzebnickiego na lata 2011-2015”

266 „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Gostyńskim w latach 2011 - 2015”

267 „Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2012 - 2015” gminy Strzegom

268 „Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Nowomiejskim na lata 2012 - 2015” powiatu Nowe Miasto Lubawskie

269 „Powiatowy Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” powiatu Góra

270 „Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015” powiatu Bochnia

2011

Lp.
Nazwa programu zdrowotnego
plik
1 „Profilaktyka raka płuc na terenie województwa xxx”

2 "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy (HPV typ 6, 11, 16, 18) w Gminie xxx”

3 „Gminny Program Profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienia HPV na lata 2010-2013”

4 „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)”

5 „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom odstresowym”

6 „Program edukacyjny Pierwsza pomoc przedmedycznana 2011 rok”

7 „Wprowadzenie do treningu motorycznego i funkcjonalnego jako integralnych elementów profilaktyki urazów sportowych”

8 „Program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy xxxx przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C”

9 „Program profilaktyczny zakażeń meningokokowych w grupie dzieci z przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy xxxx na rok 2011”

10 „Program zdrowotny na lata 2011-2014, dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy xxx przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C”

11 „Program zdrowotny w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu edukacyjnego xxx Szkoła Ratownictwa”

12 „Program edukacyjny Pierwsza pomoc przedmedyczna na 2011 rok”

13 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w grupie wcześniaków"

14 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci, które ukończyły 3 rok życia, w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom”

15 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych"

16 „Cel operacyjny I. Profilaktyka chorób nowotworowych (szczepienia przeciw HPV) w ramach Programu Zdrowotnego Powiatu xxx na lata 2011-2013”

17 „Program zdrowotny gminy xxx na lata 2011-2013 dotyczący przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV”

18 „Gminny program profilaktyki zdrowotnej raka szyjki macicy”

19 „Program zdrowotny przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV we xxx na lata 2011- 2014 (wirus HPV typ 6, 11, 16, 18)”

20 „Program zdrowotny zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie xxx na lata 2011-2014”

21 „Program zdrowotny wczesnego wykrywania i leczenia osteoporozy”

22 „Program zdrowotny profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – Badania densytometryczne na lata 2011-2016”

23 „Program zdrowotny Profilaktyka astmy u dzieci”

24 „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom odstresowym”

25 „Pilotażowy program badania występowania boreliozy na terenie powiatu xxx w 2010 roku”

26 „Wczesne wykrywanie raka piersi”

27 „Program profilaktyki raka piersi w Gminie xxx na lata 2011-2013”

28 „Wczesne wykrywanie i profilaktyka raka piersi wśród mieszkanek miasta xxx" planowanego w ramach MPPZ na rok 2011

29 „Program profilaktyczno – edukacyjny wczesnego wykrywania raka piersi w gminie xxx na rok 2011”

30 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie powiatu xxx”

31 „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród młodzieży z grup najwyższego ryzyka z rodzin najuboższych zamieszkałych w Gminach popowodziowych na terenie powiatu xxx”

32 „Program szczepień profilaktycznych dzieci zameldowanych na stałe w xxx przeciwko bakteriom Neisserian meningitidis typu C”

33 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto xxx w 2011 roku”

34 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z terenu Powiatu xxx”

35 „Obniżenie liczby zakażeń wywołanych bakterią Streptococcus pneumoniae tzw. Pneumokoka wśród dzieci z grupy największego ryzyka tj. wcześniaków urodzonych w latach 2010-2013 oraz 2-latków zamieszkałych na terenie Powiatu xxx” oraz „Obniżenie liczby zakażeń wywołanych bakterią z gatunku Neisseria meningitidis – meningokoki wśród dzieci w przedziale wiekowym 3-6 lat zamieszkałych na terenie Powiatu xxx” jako Cel operacyjny II w ramach „Programu Zdrowotnego Powiatu xxx na lata 2011-2013”

36 ”W zdrowym ciele zdrowy duch” – program szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat realizowany w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011”

37 „Szczepienia profilaktyczne dzieci w wieku 3 lat, przeciwko pneumokokom”

38 „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”

39 „Leczenie otyłości u dzieci i młodzieży na rok 2011”

40 „Regionalny program zwalczania otyłości i jej powikłań ze strony narządu ruchu u osób dorosłych na lata 2011-2013”

41 „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz niedożywieniu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym – ABC zdrowego odżywiania”

42 „Promocja zdrowego odżywiania na 2011 rok”

43 „Program profilaktyki otyłości wśród mieszkańców Powiatu xxx”

44 „Profilaktyka i edukacja z zakresu zdrowego odżywiania i zapobiegania otyłości”

45 „Program profilaktyki chorób narządu głosu spowodowanych nadmiernym wysiłkiem głosowym (2010)”

46 „Program profilaktyki chorób narządu głosu spowodowanych nadmiernym wysiłkiem głosowym (2011)”

47 „Badania – profilaktyka chorób wzroku u dzieci”

48 „Program profilaktyki i korekcji wzroku u dzieci”

49 „Kompleksowa terapia, opieka i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta xxx”

50 „Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w tym z niedorozwojem umysłowym”

51 „Program szczepień przeciwko grypie w populacji kobiet i mężczyzn powyżej 65. roku życia” realizowanym przez Miasto xxx

52 „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grup szczególnego ryzyka” w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011” realizowany przez Miasto xxx

53 „Szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców miasta xxx, którzy kończą w bieżącym roku kalendarzowym 60 lat i powyżej” realizowanym przez Miasto xxx

54 „Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie” w ramach „Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta xxx na 2011 rok” realizowanym przez Miasto xxx

55 „Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla dzieci” w ramach „Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta xxx na 2011 rok” realizowanym przez Miasto xxx

56 „Doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”

57 „Upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia wśród mieszkańców miasta”

58 „Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania zmian przednowotworowych lub nowotworowych jelita grubego oraz gruczołu krokowego”

59 „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego dla mieszkańców miasta powyżej 40 roku życia”

60 „Program profilaktyki raka prostaty u mężczyzn, którzy ukończyli 55 rok życia”

61 „Program profilaktyki chorób narządu słuchu” na rok 2010

62 „Program profilaktyki chorób narządu słuchu” na rok 2011

63 „Rehabilitacja niemowląt – wczesna diagnostyka i ćwiczenia rehabilitacyjne dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością do 1 roku życia” realizowany w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011” Miasta xxx

64 „Orientacja w terenie – zajęcia dla osób niedowidzących i niewidomych, szczególnie tych, którzy zrzeszeni są w Polskim Związku Niewidomych” realizowany w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011” miasta xxx

65 „Rehabilitacja i wsparcie osób niewidomych i niedowidzących" w ramach „Programu Zdrowotnego Gminy Miasta xxx na lata 2011-2013”

66 „Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu lub powodujących dysfunkcję narządu ruchu u osób dorosłych” Urzędu Miasta xxx

67 „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców gminy xxx”

68 „Gminny program działań na rzecz osób niepełnosprawnych” Urzędu Miasta i Gminy xxx

69 „Zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu” jako Cel operacyjny III w ramach „Programu Zdrowotnego Powiatu xxx na lata 2011-2013”

70 „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy” na rok 2010

71 „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy” na rok 2011

72 „Wykrycie schorzeń tarczycy u mieszkańców Gminy xxx” na rok 2010.

73 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy na rok 2011"

74 „Profilaktyka i wczesne wykrycie chorób tarczycy w tym nowotworów”

75 „Wykrycie schorzeń tarczycy u mieszkańców Gminy xxx” na rok 2011.

76 „Wykrywanie schorzeń tarczycy u kobiet w wieku 25-50 lat”

77 „Program terapii grupowej dla rodziców i dorosłych członków rodzin osób dotkniętych problemem narkotykowym”

78 „Program Zdrowotny Powiatu xxx na lata 2011-2013” w zakresie celu operacyjnego V: „Ograniczenie używania innych substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych.”

79 „Gminny program promocji i poprawy zdrowia obejmujący osoby uzależnione od alkoholu i narkomanii oraz członków ich rodzin na lata 2011-2014”

80 „Opieka terapeutyczna kierowana do osób uzależnionych od alkoholu, szkodliwie używających alkoholu i innych środków psychoaktywnych, osób uzależnionych krzyżowo, osób współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików, osób doświadczających i stosujących przemoc oraz pacjentów z alkoholowym zespołem abstynencyjnym”

81 „Program profilaktyki uzależnień”

82 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci nowonarodzonych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w xxx”

83 „Pięcioletni program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci w powyżej 12 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie xxx, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV 13) szczepionki przeciwko pneumokokom”

84 „Pięcioletni program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci w powyżej 24 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie xxx, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV 13) szczepionki przeciwko pneumokokom”

85 „Wczesne wykrywanie gruźlicy u mieszkańców województwa xxx” na lata: 2011–2016

86 „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w gminie xxx na lata 2011–2014”

87 „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w gminie xxx na lata 2011–2015”

88 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego wywołującym raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy i brodawki płciowe”

89 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”

90 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom HPV (typ 6, 11, 16, 18) w gminie xxx na lata 2011-2015”

91 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”

92 „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV”

93 „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie xxx na lata 2011-2015”

94 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2011-2015”

95 „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

96 „Wykrywanie raka jajnika w populacji kobiet z grup ryzyka rodzinnego lub genetycznego”

97 „Podnoszenie świadomości zdrowotnej kobiet w zakresie raka szyjki macicy”

98 „Profilaktyka w walce z rakiem szyjki macicy i prostaty w gminie xxx w latach 2011-2013”

99 „Wdrażanie wśród mieszkańców działań promujących zdrowy styl życia, jako profilaktyki występowania wielu chorób w tym układu krwionośnego i otyłości” w ramach „Programu Zdrowotnego Gminy Miasta xxx na lata 2011-2013”

100 „Wpływ prawidłowego odżywiania i trybu życia kobiety w ciąży na zapobieganie rozwojowi chorób układu krążenia u kobiet w ciąży z cukrzycą typu 2 – Edukacja dietetyczna”

101 „Profilaktyka wad postawy i otyłości dla dzieci szkół podstawowych kl. IV”

102 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom na lata 2011-2017”

103 Projekt programu zdrowotnego województwa xxx „Zdrowe Płuca xxx”

104 „Badania radiologiczne klatki piersiowej”

105 „Program wczesnego rozpoznania i prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w powiecie xxx w latach 2011-2012”

106 „Profilaktyka raka płuc na terenie województwa xxx w roku 2011”

107 „Płuca nie bolą – program profilaktyki wczesnego wykrycia chorób nowotworowych układu oddechowego”

108 „Pilotażowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”, skierowanym do mieszkanek powiatu xxx.

109 „Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV (typ 16, 18) dziewczynek w wieku 12 lat, mieszkanek Gminy xxx na lata 2011-2014”

110 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie xxx w roku 2011”

111 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18”

112 „Program profilaktyki zdrowotnej w kierunku eliminacji zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla Gminy xxx”

113 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2011-2014”

114 „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy, pochwy, sromu i brodawek płciowych w gminie xxx na lata 2011–2013”

115 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2011-2013”

116 „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy, raka pochwy, sromu i brodawek płciowych wywoływanych przez wirusy HPV w Gminie xxx na lata 2011-2013”

117 „Program wczesnej diagnostyki obrazowej nowotworów u dzieci w latach 2012 – 2016”

118 „Program ochrony narządu żucia u dzieci do 6 roku życia uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie Miasta xxx” realizowanym przez Miasto xxx.

119 „Profilaktyka próchnicy u dzieci i młodzieży w wieku 8-13 lat na terenie Powiatu xxx” realizowanym przez Powiat xxx.

120 „Profilaktyka stomatologiczna u dzieci z klas szkół podstawowych na terenie miasta xxx” realizowanym przez Miasto xxx.

121 „Program wykrywania nosicielstwa paciorkowców grupy B (GBS) u kobiet w ciąży i zapobiegania zakażeniom u noworodków pacjentek Poradni K w gminie xxx w latach 2011/2012” Gminy xxx  
122 „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy xxx po 65 roku życia” realizowanym przez Gminę xxx.

123 „Program szczepień profilaktycznych osób po 65. roku życia przeciwko grypie” realizowanym przez Miasto xxx.

124 „Program profilaktyki zdrowotnej powiatu xxx na 2011 r. pn. „Szczepienia ochronne przeciw grypie"” realizowanym przez Powiat xxx.

125 „Profilaktyczny Program Zdrowotny na lata 2011-2014. Szczepienie ochronne przeciwko grypie. Poprawa stanu odporności mieszkańców Gminy xxx” realizowanym przez Gminę xxx.

126 „Zdrowo żyć, Zdrowym być. „Gminny Program Ochrony i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców Gminy xxx na lata 2011 – 2012- Grypa”.”

127 „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia” realizowanym przez Gminę xxx.

128 „Szczepienia profilaktyczne osób po 65 r. życia, mieszkańców Domów Opieki Społecznej i dzieci z Domów Dziecka oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w xxx przeciwko grypie” realizowanym przez Starostwo Powiatowe w xxx.

129 „Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta xxx w ramach programu profilaktyki zdrowotnej” na rok 2011

130 „xxx Centra Korekcji Wad Postawy” – Program profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży szkolnej realizowany przez miasto xxx

131 „Profilaktyka wad postawy u dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych na terenie miasta xxx” w ramach „Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta xxx na 2011 rok”

132 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korelacji wad postawy dla dzieci w wieku od 6 do 10 roku życia na terenie Gminy Miejskiej xxx”

133 „Program wczesnego rozpoznawania i interwencji wobec osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie przez podstawową opiekę zdrowotną” Miasta xxx

134 „Program diagnostyczno-terapeutyczny dla pacjentów z problemem alkoholowym oczekujących w kolejce na leczenie w Ośrodku Terapii Uzależnień w xxx” miasta xxx

135 „Program zdrowotny dla osób z problemem alkoholowym z obniżoną normą intelektualną” miasta xxx

136 „Program Zdrowotny Powiatu xxx na lata 2011-2013, cel operacyjny nr. IV zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem”

137 „Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób układu krążenia w populacji mieszkańców xxx w grupie wiekowej powyżej 20 lat” w ramach „Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta xxx na lata 2010 do 2015”

138 „Profilaktyka chorób układu krążenia” w ramach „Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta xxx na 2011 rok”

139 „Program profilaktyki chorób układu krążenia oraz chorób towarzyszących - cukrzyca”

140 „Zdrowotny Program Profilaktyki Kardiodiabetologicznej w Powiecie xxx”

141 „Nadwaga, otyłość i stres a nadciśnienie tętnicze"

142 „Program wtórnej prewencji chorób sercowo - naczyniowych"

143 „Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych (miażdżycy, nadciśnienia, choroby niedokrwiennej serca) oraz cukrzycy”

144 „Jak aktywnie żyć z cukrzycą” – program edukacyjno-integracyjny realizowany w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011”

145 „Program profilaktyczno-edukacyjny przeciwdziałania cukrzycy dla mieszkańców Gminy na lata 2011-2013”

146 „Poprawa jakości i skuteczności opieki geriatrycznej ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania samowystarczalności osób starszych” realizowanym przez miasto xxx

147 „Dbamy o zdrowie naszych seniorów” w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011” realizowanym przez miasto xxx

148 „Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców ” realizowany w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011” Miasta xxx

149 „Zostań Szpikodawcą – pomóż sobie pomagając innym” realizowany przez Starostwo Powiatowe w xxx

150 „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy, pochwy, sromu i brodawek płciowych w mieście i Gminie xxx na lata 2011-2013”

151 „HCV – skryta epidemia – Program profilaktyki wczesnego wykrycia zakażenia wirusem HCV” Powiat xxx

152 „Program profilaktyki zakażeń HCV i podniesienia poziomu diagnostyki zakażeń HCV w xxx”

153 „Profilaktyka chorób nowotworowych” w ramach „Programu Zdrowotnego Gminy Miasta xxx na lata 2011-2013””

154 „Program profilaktyki zdrowotnej - BECIKOWE PO xxx” – program na 2011 rok

155 „Promocja zdrowia w profilaktyce szczepień dzieci przeciwko meningokokom i pneumokokom”– program na 2011 rok

156 „Program Profilaktyki Zdrowotnej – BECIKOWE PO xxx” – program na lata 2012-2013

157 „Promocja zdrowia w profilaktyce szczepień dzieci przeciwko meningokokom i pneumokokom”– program na 2012 rok

158 „Program profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom na lata 2011–2013”

159 „Program zdrowotny „W zdrowym ciele zdrowy duch” – profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych oraz konsultacje kardiologiczne z badaniem EKG wśród dzieci od 4 do 6 lat realizowany w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011” Miasto xxx

160 „Program profilaktyki szczepień przeciwko zakażeniom wirusowym będących przyczyną raka szyjki macicy w gminie xxx na lata 2011- 2014”

161 „Pilotażowy Program Szczepień Przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy” realizowanym przez Powiat xxx

162 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin xxx”

163 „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV” realizowanym przez powiat xxx

164 „Program Przeciwdziałania Rakowi Szyjki Macicy w Powiecie xxx na lata 2011-2012”

165 „Wczesne wykrywanie chorób krwi i układu krwiotwórczego” Miasta xxx

166 „Program profilaktyki choróbtarczycy dla mieszkańców xxx” realizowany przez Miasto xxx.

167 „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania patologii tarczycy z elementami profilaktyki uzależnień” (Miasto xxx)

168 „Profilaktyczny program wczesnej diagnostyki osteoporozy” (Powiat xxx)

169 Projekt programu zdrowotnego w zakresie wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej i piersiowej „Szeroka aorta”realizowanym przez miasto xxx

170 Projekt programu zdrowotnego województwa xxx „xxx Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej”

171 "Program promocji zdrowia w szkołach” opracowanym przez Gminę xxx.

172 Projekt programu zdrowotnego „Program zdrowotny w zakresie rozszerzenia profilaktyki zakażeń wirusem RS wśród noworodków z grup ryzyka w populacji noworodków w Mieście xxx”

173 „Badanie wad postawy uczniów klas I gimnazjów z powiatu xxx oraz korekta wykrytej wady”

174 „Wieloletni program zdrowotny dotyczący badania w kierunku wad postawy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy xxx”

175 „Program profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku szkolnym” realizowany przez miasto xxx

176 „Program profilaktyki wad postawy u dzieci klas V i VI Szkoły Podstawowej z elementami profilaktyki uzależnień” realizowany przez miasto xxx

177 "Profilaktyka chorób narządów rodnych z uwzględnieniem profilaktyki raka piersi” opracowanym przez Powiat xxx

178 „Program profilaktyczno-edukacyjny dla mieszkanek Powiatu xxx: „Zbadaj swoje piersi””

179 „Program profilaktyki zdrowotnej p.n. „Moje piersi-mój problem”” opracowanym przez Powiat xxx

180 „Profilaktyka chorób nowotworowych piersi – nauka samobadania piersi” opracowanym przez Powiat xxx

181 „Profilaktyka raka piersi w ramach "Gminnego Programu Ochrony i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców Gminy na lata 2011 - 2012: „Zdrowo żyć, Zdrowym być” opracowanym przez Gminę xxx

182 „Profilaktyka raka jelita grubego w ramach Gminnego Programu Ochrony i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców Gminy xxx na lata 2011-2012 „Zdrowo żyć, zdrowym być”” opracowanym przez Gminę xxx

183 „Profilaktyka chorób układu moczowego dla dzieci 4-letnich zameldowanych w xxx”

184 „Program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy xxx przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C na lata 2011–2014”

185 „Wojewódzki program walki z gruźlicą na lata 2011-2014”

186 „Program profilaktyki gruźlicy i nowotworów płuc”

187 „Program rehabilitacji psychofizycznej kobiet po amputacji piersi” opracowanym przez Miasto xxx

2010

Lp.
Nazwa programu zdrowotnego
plik
1 Program przeciwdziałania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy

2 Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym u dzieci

3 Program profilaktyki wad postawy u dzieci

4 Program promocji karmienia piersią i pokarmem kobiecym

5 Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2010-­2012

6 Czynniki chorób cywilizacyjnych

7 Szczepienia profilaktyczne dzieci z terenu Gminy xxx przeciwko bakteriom Pneumokoki

8 Regionalny program zwalczania otyłości i jej powikłań ze strony narządu ruchu u osób dorosłych

9 Opieka terapeutyczna kierowana do osób uzależnionych od alkoholu, szkodliwie używających alkoholu i innych środków psychoaktywnych, osób uzależnionych krzyżowo, osób współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików, osób doświadczających i stosujących przemoc oraz pacjentów z alkoholowym zespołem abstynenckim

10 Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010–2012

11 Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2010-2014

12 Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy xxx

13 Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie xxx na lata 2010 - 2015

14 Gminny Program Profilaktyki Zdrowotnej „Fioletowa wstążka”

15 Program profilaktyki raka szyjki macicy dla mieszkanek xxx w wieku 13 lat

16 Program przeciwdziałania chorobom wywołanym przez wirusy HPV w Gminie Miasta xxx na lata 2010- 2014

17 Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”

18 Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2010-2012

19 Profilaktyka i korekcja wad postawy dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych na terenie gminy xxx

20 Program Zdrowotny dla Gminy xxx na lata 2010-2013

21 Program szczepień profilaktycznych osób po 65 r. życia przeciwko grypie

22 Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta i gminy xxx

23 Profilaktyka próchnicy u dzieci

24 Profilaktyka i edukacja przedporodowa – Szkoły Rodzenia

25 Program profilaktyki i edukacji przedporodowej „Szkoła Rodzenia”

26 Zajęcia edukacyjne w Szkole Rodzenia

27 Pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy

28 Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV na terenie gminy xxx na lata 2010 – 2014

29 Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w gminie xxx na lata 2010 – 2014

30 Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w gminie xxx na lata 2010 – 2013

31 Powiatowy Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Cukrzycy na lata 2010 – 2013

32 Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2

33 Zdrowa kobieta - profilaktyka raka piersi

34 Program profilaktycznych badań mammograficznych dla kobiet w wieku 45-49 lat z terenu powiatu xxx na rok 2010

35 Gminny program profilaktyki raka piersi na 2010

36 Program zdrowotny w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi

37 Profilaktyka raka sutka

38 Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie miasta i gminy xxx

39 Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych

40 Program zdrowotny zapobiegający zachorowaniom na grypę

41 Szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku życia

42 Program szczepień profilaktycznych dziewcząt w wieku 11 lat (rocznik 1999) zamieszkałych na terenie Miasta xxx, przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18

43 Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw wirusowi HPV

44 Program profilaktyki zdrowotnej na lata 2010-2012

45 Program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

46 Budowanie właściwych zachowań higienicznych i przeciwdziałania problemowi społecznemu jaki stanowi rak szyjki macicy w Gminie xxx na lata 2010–2012

47 Program zdrowotny dla mieszkańców gminy xxx na 2010 rok

48 Zdrowy mężczyzna - profilaktyka raka prostaty

49 Program profilaktyki raka prostaty

50 Program profilaktyki nowotworu prostaty

51 Zwiększenie wykrywalności raka gruczołu krokowego we wczesnym stadium u mężczyzn, mieszkańców xxx, w grupie wiekowej 58-63 lat

52 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

53 Program profilaktyki wad postawy u dzieci

54 Proste plecy – proste życie – Profilaktyka wad postawy ciała u dzieci w wieku szkolnym z terenu miasta xxx na lata 2010-2013

55 Program zapobiegania próchnicy u dzieci uczęszczających do trzeciej i czwartej klasy szkoły podstawowej w ramach Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta xxx na lata 2010-2015

56 Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek”

57 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego u mężczyzn na rok 2011

58 Badania przesiewowe - profilaktyka schorzeń prostaty u mężczyzn

59 Profilaktyka raka prostaty

60 Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na 2010 rok

61 Badania przesiewowe - profilaktyka schorzeń sutka u kobiet

62 Profilaktyka raka piersi

63 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania jaskry dla Pracujących

64 Profilaktyka onkologiczna schorzeń jelita grubego

65 Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego na rok 2011

66 Program profilaktyki zakażeń HCV

67 Program badania przesiewowego bezdechów sennych

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl