Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej

Prezes AOTMiT informuje, że dnia 10 czerwca 2015 roku odbędzie się I posiedzenie Rady ds. Taryfikacji, podczas którego zostaną wręczone powołania dla członków rady. Zgodnie z art. 31 sa ust 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027) w skład rady wchodzi 10 członków powoływanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl