Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www2.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Regulaminy Rady Przejrzystości

Regulaminy Rady Przejrzystości

Regulamin Rady Przejrzystości obowiązujący od dnia 29.05.2017 r.
Regulamin Rady Przejrzystości AOTM

 

Regulamin Rady Przejrzystości obowiązujący od dnia 18.02.2015 r.
Regulamin Rady Przejrzystości AOTM

 

Regulamin Rady Przejrzystości obowiązujący od dnia 27.03.2014 r.
Regulamin Rady Przejrzystości AOTM

 

Regulamin Rady Przejrzystości obowiązujący od dnia 23.09.2013 r.
Regulamin Rady Przejrzystości AOTM

 

Regulamin Rady Przejrzystości obowiązujący od dnia 21.01.2013 r.
Regulamin Rady Przejrzystości AOTM

 

Regulamin Rady Przejrzystości obowiązujący od dnia 13.02.2012 r.
Regulamin Rady Przejrzystości AOTM

 

Regulamin Rady Konsultacyjnej – obowiązujący od dnia 29.03.2011 do dnia 07.02.2012 r.
Regulamin Rady Konsultacyjnej AOTM
Załącznik nr 1 – Wzór Deklaracji Konfliktu Interesów członków Rady Konsultacyjnej
Załącznik nr 2 – Wzór stanowiska Rady Konsultacyjnej w sprawie zakwalifikowania/niezasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego
Załącznik nr 3 – Wzór stanowiska Rady Konsultacyjnej w zakresie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych/zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego
Załącznik nr 4 – Wzór stanowiska Rady Konsultacyjnej w zakresie zakwalifikowania/niezasadności zakwalifikowania leku/wyrobu medycznego jako świadczenia gwarantowanego
Załącznik nr 5 – Wzór opinii Rady Konsultacyjnej o programie zdrowotnym
Załącznik nr 6 – Wzór planu pracy Rady Konsultacyjnej
Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia dotyczącego poufności, w związku z udziałem w posiedzeniu Rady Konsultacyjnej

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl