Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
42 posiedzenie Rady Przejrzystości

30 grudnia odbędzie się 42 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska w sprawie:

- oceny leku Mozobil (plerixafor) we wskazaniu: pleryksafor w skojarzeniu z G-CSF do zwiększenia mobilizacji komórek kriotwórczych do krwii obwodowej w celu ich pobrana, a następnie autologicznego przeszczepienia pacjentom z chłoniakiem lub szpiczakiem mnogim, u których mobilizacja tych komórek jest niewystarczająca.

- usunięcia świadczeń obejmujących podawanie:

1. Neralabiny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C91.0, C83.0, C83.5,
2. Sorafenibu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C48.0, C17.9, C48, C16.8, C16.9, C17.0, C17.2, C48.2,
3. Sorafenibu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C16.1, C48.8, C73,
4. Beksarotenu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C84, C84.0, C84.1, C84.5, C84.5,
5. Azacytydyny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C 92, C92.0, C92.7,
6. Pegvisomatu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: D35.0, D44.3,
7. Bewacyzumabu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C40.0, C54, C71.6, realizowanych w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".

Zostaną również przygotowane opinie na temat zasadności dalszego finansowania ze środków publicznych leków we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL:

- produkty lecznicze określone w piśmie MZ-PLA-460-13099-182/BRB/13.

- produkty lecznicze zawierające substancje czynne: dalteparinum natricum, enoxaparinum natricum, nadroparinum calcicum we wskazaniach:
• diagnostyka niedoboru białka C i białka S
• schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową możliwością powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest niezadowalające z uwagi na:
• powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA
• częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR
• obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA
• terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względy na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne.

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl