Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Komunikat

16 grudnia odbędzie się 40 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane opinie odnośnie zasadności dalszego finansowania ze środków publicznych leku we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL - produkty lecznicze zawierające substancje czynne:

Świadczenie

Stanowisko/opinia Rady Przejrzystości

Rekomendacja/opinia Prezesa AOTM

salbutamolum we wskazaniu: bradykardia u dzieci do 18 roku życia. Rada Przejrzystości uznaje za zasadne finansowanie produktu leczniczego zawierającego substancję czynną: salbutamolum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego:
  • Bradykardia u dzieci do 18 roku życia.
Nie wymagana Opinia Prezesa Agencji
zasadności dalszego finansowania ze środków publicznych leków we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL:
 colecalciferolum (vit. D3) we wskazaniu: leczenie przewlekłej choroby nerek. Rada Przejrzystości uważa za zasadne dalsze finansowanie produktów leczniczych zawierających substancję czynną colecalciferolum (witamina D3) w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Prezes Agencji przychyla się do Opinii Rady Przejrzystości
 colecalciferolum (vit. D3) we wskazaniu:
osteoporoza, profilaktyka osteoporozy posterydowej - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi, profilaktyka osteoporozy przy steroidoterapii - u dzieci do 18 roku życia
risedronatum natricum we wskazaniu: profilaktyka osteoporozy posterydowej
Rada Przejrzystości uważa za zasadne dalsze finansowanie produktów leczniczych zawierających substancje czynne colecalciferolum (vit. D3) i risedronatum natricum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Prezes Agencji przychyla się do Opinii Rady Przejrzystości

azytromycyna we wskazaniu: leczenie mukowiscydozy
karbocysteina we wskazaniach: leczenie mukowiscydozy; leczenie zapalenia oskrzeli - u dzieci do 18 roku życia

Rada Przejrzystości uważa za zasadne dalsze finansowanie produktów leczniczych zawierających azytromycynę we wskazaniu: mukowiscydoza.
Rada Przejrzystości uważa za niezasadne dalsze finansowanie karbocysteiny we wskazaniach: mukowiscydoza oraz zapalenie oskrzeli u dzieci do 18 roku życia.
Prezes Agencji przychyla się do Opinii Rady Przejrzystości
 aprepitant we wskazaniu: wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka
deksametazon we wskazaniach: przeciwdziałanie nudnościom i wymiotom w zawiązku z chemioterapią lub radioterapią w nowotworach złośliwych (skojarzenie z innymi lekami przeciwwymiotnymi), premedykacja przed stosowaniem taksoidów (docetaksel i paklitaksel) oraz pemetreksedu w ramach chemioterapii nowotworów złośliwych
Rada uważa za zasadne dalsze finansowanie produktów leczniczych zawierających substancje czynne: aprepitantum, dexamethasonum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego: 1) dla aprepitantu we wskazaniu: wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka; 2) dla deksametazonu we wskazaniach: przeciwdziałanie nudnościom i wymiotom w zawiązku z chemioterapią lub radioterapią w nowotworach złośliwych (skojarzenie z innymi lekami przeciwwymiotnymi), premedykacja przed stosowaniem taksoidów (docetaksel i paklitaksel) oraz pemetreksedu w ramach chemioterapii nowotworów złośliwych. Prezes Agencji przychyla się do Opinii Rady Przejrzystości
 prednizolon we wskazaniu: leczenie eozynofilowego zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia
prednizon we wskazaniu: leczenie eozynofilowego zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia
azatiopryna we wskazaniu: leczenie nieswoistego zapalenie jelit - u dzieci do 18 roku życia
Rada Przejrzystości uważa za zasadne dalsze finansowanie produktów leczniczych zawierających substancje czynne: prednizon, prednizolon, azatiopryna w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego objętych zleceniem MZ. Prezes Agencji przychyla się do Opinii Rady Przejrzystości
 hydrokortyzon we wskazaniu: leczenie skórnych powikłań u chorych na nowotwory. Rada Przejrzystości uważa za zasadne finansowanie ze środków publicznych produktów leczniczych zawierających substancję czynną hydrokortyzon we wskazaniu: leczenie skórnych powikłań u chorych na nowotwory. Prezes Agencji przychyla się do Opinii Rady Przejrzystości
 desmopressinum we wskazaniu: choroba von Willebrandta Rady Przejrzystości uznaje za niezasadne dalsze finansowanie produktów leczniczych do stosowania doustnego zawierających substancję czynną desmopresyna w chorobie von Willebranda. Prezes Agencji przychyla się do Opinii Rady Przejrzystości
 allopurinol we wskazaniach: hiperurykemia, zespół zaburzeń biochemicznych w przebiegu ostrego rozpadu nowotworu. Rada Przejrzystości uważa za zasadne finansowanie ze środków publicznych produktów leczniczych zawierających substancję czynną - allopurinol we wskazaniach: hiperurykemia wtórna i objawowa oraz zespół zaburzeń biochemicznych w przebiegu ostrego rozpadu nowotworu. Prezes Agencji przychyla się do Opinii Rady Przejrzystości

tizanidinum we wskazaniu: stany spastyczności związane z chorobami demielinizacyjnymi i neurozwyrodnieniowymi u dzieci

Rada Przejrzystości uważa za zasadne dalsze finansowanie produktów leczniczych zawierających substancje czynną tizanidinum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego w leczeniu stanów spastyczności związanych z chorobami demielinizacyjnymi i neurozwyrodnieniowymi u dzieci. Prezes Agencji przychyla się do Opinii Rady Przejrzystości
 propranololum we wskazaniach: leczenie naczyniaków wczesnoniemowlęcych - u dzieci do 18 roku życia; profilaktyka migreny - u dzieci do 6 roku życia. Rada uznaje za zasadne dalsze finansowanie produktów leczniczych zawierających substancję czynną propranololum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego - leczenie naczyniaków wczesnoniemowlęcych - u dzieci do 18 roku życia.
Rada uznaje za zasadne dalsze finansowanie produktów leczniczych zawierających substancję czynną propranololum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego profilaktyka migreny - u dzieci do 6 roku życia.
Prezes Agencji przychyla się do Opinii Rady Przejrzystości
 levodopum + benserazidum we wskazaniu: leczenie dystonii wrażliwej na levodopę u dzieci do 18 roku życia Rada Przejrzystości uważa za zasadne dalsze finansowanie produktów leczniczych zawierających substancje czynne: levodopum + benserazidum oraz levodopum + carbidopum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, w leczeniu genetycznie uwarunkowanego niedoboru aktywności hydroksylazy tyrozyny (dystonii Segawy). Prezes Agencji przychyla się do Opinii Rady Przejrzystości
 aciclovirum we wskazaniu: leczenie i profilaktyka zakażeń EBV i CMV - u dzieci do 18 roku życia Rada Przejrzystości uważa za niezasadne finansowanie produktu leczniczego acyklowir w zakresie wskazań odmiennych niż określonych w ChPL-Zakażenia EBV i CMV u dzieci do 18 r życia. Prezes Agencji przychyla się do Opinii Rady Przejrzystości
 ciprofloxacinum we wskazaniu: zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią Rada Przejrzystości uważa za zasadne finansowanie produktu leczniczego ciprofloxacinum w zakresie wskazań odmiennych niż określonych w ChPL-Zakażenia u pacjentów z neutropenią. Prezes Agencji przychyla się do Opinii Rady Przejrzystości
 sulfamethoxazolum + trimethoprimum we wskazaniu: profilaktyka zakażeń u chorych leczonych cyclophosphamidem Rada Przejrzystości uważa za zasadne finansowanie produktu leczniczego sulfamethoxazolum+trimethoprimum w zakresie wskazań odmiennych niż określonych w ChPL-Zakażenia u chorych leczonych cyklofosfamidem Prezes Agencji przychyla się do Opinii Rady Przejrzystości
 carbamazepinum we wskazaniu: wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu
gabapentinum we wskazaniu: postępowanie wspomagające w leczeniu bólu u chorych na nowotwory
ketoprofenum we wskazaniu: leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory
diclofenacum we wskazaniu: leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorobą nowotworową
Rada Przejrzystości uważa za zasadne finansowanie produktów leczniczych zawierających substancje czynne: karbamazepina, gabapentyna, diklofenak, ketoprofen w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego w leczeniu wspomagającym w leczeniu bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu. Prezes Agencji przychyla się do Opinii Rady Przejrzystości
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl