Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
41 posiedzenie Rady Przejrzystości

17 grudnia odbędzie się 41 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska w sprawie:

 

  • oceny leku Fosrenol (lantan) we wskazaniu: leczenie hiperfosfatemii u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek poddawanych hemodializie lub ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (ICD-10 N.18) - w ramach programu lekowego.
  • oceny leków:

- Herceptin (trastuzumab) we wskazaniu: leczenie chorych z przerzutami transtuzumabem w skojarzeniu z kapecytabiną lub 5-fluorouracylem i cisplatyną - w ramach programu lekowego;
- Perjeta (pertuzumab) we wskazaniu: leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi (ICD-10 C50) - w ramach programu lekowego.
- zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Obrazowo monitorowana stereotaktyczna i cybernetyczna mikroradioterapia (OMSCMRT)" (II cz. zlecenia) jako świadczenia gwarantowanego
- zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „123I-MIBG w badaniu scyntygraficznym systemu adrenergicznego serca (123I-MIBG-SYSTadren" (II cz. zlecenia) jako świadczenia gwarantowanego
- usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej „Treosulfan we wskazaniu: nowotwór złośliwy oka (C69); Nowotwór złośliwy (oko, nieokreślone (C69.9))" z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej.

  • Zostaną również przygotowane opinie odnośnie zasadności dalszego finansowania ze środków publicznych leków we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL - produkty lecznicze zawierające substancje czynne:

- sirolimus we wskazaniu: cytopenie w autoimmunizacyjnym zespole limfoproliferacyjnym (ALPS) oporne na stosowanie sterydów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej sterydoterapii w wysokich dawkach.
- kwas foliowy we wskazaniach: u chorych przyjmujących metotreksat w schorzeniach reumatycznych - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi łuszczyca leczona metotreksatem; łuszczyca leczona metotreksatem.

 

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl