Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
40 posiedzenie Rady Przejrzystości

16 grudnia odbędzie się 40 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane opinie odnośnie zasadności dalszego finansowania ze środków publicznych leku we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL - produkty lecznicze zawierające substancje czynne:

 

 • salbutamolum we wskazaniu: bradykardia u dzieci do 18 roku życia.
 • colecalciferolum (vit. D3) we wskazaniu:

- leczenie przewlekłej choroby nerek.
- osteoporoza, profilaktyka osteoporozy posterydowej - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi, profilaktyka osteoporozy przy steroidoterapii - u dzieci do 18 roku życia

 • risedronatum natricum we wskazaniu: profilaktyka osteoporozy posterydowej
 • prednizolon we wskazaniu: leczenie eozynofilowego zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia
 • prednizon we wskazaniu: leczenie eozynofilowego zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia
 • azatiopryna we wskazaniu: leczenie nieswoistego zapalenie jelit - u dzieci do 18 roku życia
 • aprepitant we wskazaniu: wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka
 • deksametazon we wskazaniach: przeciwdziałanie nudnościom i wymiotom w zawiązku z chemioterapią lub radioterapią w nowotworach złośliwych (skojarzenie z innymi lekami przeciwwymiotnymi), premedykacja przed stosowaniem taksoidów (docetaksel i paklitaksel) oraz pemetreksedu w ramach chemioterapii nowotworów złośliwych
 • azytromycyna we wskazaniu: leczenie mukowiscydozy
 • karbocysteina we wskazaniach: leczenie mukowiscydozy; leczenie zapalenia oskrzeli - u dzieci do 18 roku życiadiclofenacum we wskazaniu: leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorobą nowotworowąhydrokortyzon we wskazaniu: leczenie skórnych powikłań u chorych na nowotwory.
 • allopurinol we wskazaniach: hiperurykemia, zespół zaburzeń biochemicznych w przebiegu ostrego rozpadu nowotworu.
 • desmopressinum we wskazaniu: choroba von Willebrandta.
 • levodopum + benserazidum we wskazaniu: leczenie dystonii wrażliwej na levodopę u dzieci do 18 roku życia
 • levodopum + carbidopum we wskazaniu: leczenie dystonii wrażliwej na levodopę u dzieci do 18 roku życia
 • tizanidinum we wskazaniu: stany spastyczności związane z chorobami demielinizacyjnymi i neurozwyrodnieniowymi u dzieci
 • propranololum we wskazaniach: leczenie naczyniaków wczesnoniemowlęcych - u dzieci do 18 roku życia; profilaktyka migreny - u dzieci do 6 roku życia.
 • aciclovirum we wskazaniu: leczenie i profilaktyka zakażeń EBV i CMV - u dzieci do 18 roku życia
 • ciprofloxacinum we wskazaniu: zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią
 • sulfamethoxazolum + trimethoprimum we wskazaniu: profilaktyka zakażeń u chorych leczonych cyclophosphamidem
 • carbamazepinum we wskazaniu: wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu
 • gabapentinum we wskazaniu: postępowanie wspomagające w leczeniu bólu u chorych na nowotwory
 • ketoprofenum we wskazaniu: leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory

 

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl