Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
35 posiedzenie Rady Przejrzystości

18 listopada odbędzie się 35 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska w sprawie:

- oceny leku Eucreas (wildagliptyna + chlorowodorek metforminy) we wskazaniu: wildagliptyna i metformina w terapii doustnej stosowanej w cukrzycy typu 2.

- oceny leku Seebri breezhaler (bromek glikopironium) we wskazaniu: podtrzymujące leczenie rozszerzające oskrzela, w celu złagodzenia objawów choroby u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

- zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (IVIG)" jako świadczenia gwarantowanego.

- usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej „Leuprolelina we wskazaniu: nowotwór złośliwy (przestrzeń zaotrzewnowa)" z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej.

Zostaną również przygotowane opinie odnośnie:

- zasadności finansowania ze środków publicznych leku we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL w zakresie - leczenie sunitynibem chorych z rozpoznaniem mięsaka pęcherzykowatego (alveolar sorf part sarcoma; ASPS), u których nie jest możliwe chirurgiczne leczenie radykalne z powodu miejscowego zaawansowania lub uogólnienia,

- zasadności dalszego finansowania ze środków publicznych leku we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL - Ticlopiodine w profilaktyce zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych,

- zasadności dalszego finansowania ze środków publicznych leków we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL - produkty lecznicze zawierające substancje czynne: prednisolonum, prednisonum, sulfasalazinum, methotrexatum, chloroquinum, tacrolimusum, cyclophosphamidum, azathioprinum w leczeniu chorób autoimmunizacyjnych,

- zasadności dalszego finansowania ze środków publicznych leków we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL - produkty lecznicze zawierające substancje czynne: furosemid, deksametazon w postępowaniu wspomagającym przy objawowych przerzutach
w ośrodkowym układzie nerwowym,

- zasadności dalszego finansowania ze środków publicznych leków we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL - wybrane leki stosowane w padaczce:

 • Ethosuximidum - padaczka z napadami nieświadomości dla dzieci do 3 roku życia;
 • Gabapentinum - lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku życia;
 • Lamotriginum - postępowanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia;
 • Levetiracetamum - napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymującym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia;
 • Oxcarbazepinum - lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku życia;
 • Phenobarbitalum - padaczka u dzieci do 30 miesiąca życia; padaczka u dzieci;
 • Tiagabinum - lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia;
 • Topiramatum - lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia;
 • Carbamazepinum - stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu
 • Clonazepaum - padaczka u dzieci do 1 roku życia; 
 • Diazepamum - leczenie doraźne drgawek i napadów padaczkowych u dzieci o wadze poniżej 10 kg.

 

- zasadności dalszego finansowania ze środków publicznych leków we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL - produkty lecznicze zawierające substancje czynne:

 • acebutololum we wskazaniu: nadciśnienie tętnicze u dzieci do 18 roku życia;
 • amiloridum + hydrochlorothiazidum we wskazaniu: nadciśnienie tętnicze oraz przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku życia;
 • amlodipinum we wskazaniu: nadciśnienie tętnicze u dzieci do 18 roku życia;
 • doxazosinum we wskazaniu: nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku życia;
 • furosemidum we wskazaniu: leczenie nadciśnienia tętniczego u dzieci;
 • indapamidum we wskazaniu: nadciśnienie tętnicze u dzieci do 18 roku życia;
 • metoprololum we wskazaniu: nadciśnienie tętnicze u dzieci do 18 roku życia;
 • propranololum we wskazaniu: leczenie nadciśnienia tętniczego - u dzieci do 18 roku życia;
 • spironolactonum we wskazaniu: nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia.

 

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl