Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Komunikat

12 listopada odbyło się 34 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska/opinie w sprawie:

Świadczenie

Stanowisko Rady Przejrzystosci

Rekomendacja Prezesa AOTM

zasadności usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej:
 zasadności usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej świadczeń opieki zdrowotnej „Anagrelid" w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C92.1 - przewlekła białaczka szpikowa.  Rada Przejrzystości uważa za zasadne usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia „Anagrelid we wskazaniu przewlekła białaczka szpikowa (ICD-10: C92.1)".  Prezes Agencji przychyla się do Stanowiska Rady Przejrzystości
 Oceny leku:
 Hitaxa (desloratadyna), roztwór doustny, we wskazaniach: alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka;  Rada Przejrzystości rekomenduje finansowanie ze środków publicznych desloratadyny (Hitaxa) w roztworze doustnym 0,5 mg/ml, 150 ml, we wskazaniu: alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka, w ramach wykazu leków refundowanych, z zachowaniem zasad przyjętych dla innych komparatarów z grupy limitowej 207.2, pod warunkiem ustalenia limitu ceny na poziomie limitu obowiązującego dla cetyryzyny  Prezes Agencji przychyla się do Stanowiska Rady Przejrzystości
Hitaxa (desloratadyna), tabletki ulegające rozpadowi w ustach, we wskazaniach: alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i/lub pokrzywka. Rada Przejrzystości rekomenduje finansowanie ze środków publicznych desloratadyny (Hitaxa) w tabletkach (2,5 i 5 mg) we wskazaniu: alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka, w ramach wykazu leków refundowanych, z zachowaniem zasad przyjętych dla innych komparatarów z grupy limitowej 207.1, pod warunkiem ustalenia limitu ceny na poziomie limitu obowiązującego dla cetyryzyny. Prezes Agencji przychyla się do Stanowiska Rady Przejrzystości
zasadności dalszego finansowania ze środków publicznych leków we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL:
Lansoprazolum we wskazaniach: choroba refluksowa - u dzieci do 2 roku życia; zapalenie błony śluzowej żołądka - u dzieci do 2 roku życia; choroba wrzodowa - u dzieci do 2 roku życia; zapalenie trzustki - u dzieci do 2 roku życia; przy długotrwałym stosowaniu NLPZ -
u dzieci do 2 roku życia;

Omeprazolum we wskazaniach: choroba refluksowa - u dzieci do 2 roku życia; zapalenie błony śluzowej żołądka - u dzieci do 2 roku życia; choroba wrzodowa - u dzieci do 2 roku życia; zapalenie trzustki - u dzieci do 2 roku życia; przy długotrwałym stosowaniu NLPZ -
u dzieci do 2 roku życia;


Pantoprazolum we wskazaniach: choroba refluksowa - u dzieci do 2 roku życia, zapalenie błony śluzowej żołądka - u dzieci do 2 roku życia, choroba wrzodowa - u dzieci do 2 roku życia, zapalenie trzustki - u dzieci do 2 roku życia, przy długotrwałym stosowaniu NLPZ -
u dzieci do 2 roku życia;


Ranitidinum we wskazaniu: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci do 18 roku życia;


Sucralfatum we wskazaniu: choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy u dzieci.

 

Rada Przejrzystości uważa za zasadne dalsze finansowanie w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, albo sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego produktów wymienionych w tab. 1, zawierających substancje: lansoprazolum, omeprazolum, pantoprazolum we wskazaniach: choroba refluksowa - u dzieci do 2 roku życia, zapalenie błony śluzowej żołądka - u dzieci do 2 roku życia, choroba wrzodowa - u dzieci do 2 roku życia, a także ranitidinum oraz sucralfatum we wnioskowanych wskazaniach pozarejestracyjnych.

Jednocześnie Rada Przejrzystości uważa za niezasadne dalsze finansowanie w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, albo sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego produktów wymienionych w tab. 1, zawierających substancje: lansoprazolum, omeprazolum, pantoprazolum, we wskazaniach: zapalenie trzustki - u dzieci do 2 roku życia, a także przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia.

Prezes Agencji przychyla się do opinii Rady Przejrzystości
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl