Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Komunikat

4 listopada odbyło się 33 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska w sprawie:

Świadczenie

Stanowisko Rady Przejrzystosci

Rekomendacja Prezesa AOTM

oceny leku Galvus (wildagliptyna) we wskazaniu: wildagliptyna w dwu- i trzylekowej terapii doustnej stosowanej w leczeniu cukrzycy typu 2, w ramach dostępności w aptece na receptę.

 

Rada Przejrzystości uważa za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Galvus (wildagliptyna) w dwu- i trzylekowej terapii doustnej w leczeniu cukrzycy typu 2, pod warunkiem znacznego obniżenia ceny leku.

Szczegółowe warunki dot. Refundacji zawarto w stanowisku Rady

Prezes Agencji przychyla się do stanowiska Rady Przejrzystości.

zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Zastosowanie znakowanych radioizotopowo przeciwciał monoklonalnych w leczeniu chorych na chłoniaki nieziarnicze" jako świadczenia gwarantowanego

Rada Przejrzystości nierekomenduje zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „zastosowanie znakowanych radioizotopowo przeciwciał monoklonalnych w leczeniu chorych na chłoniaki nieziarnicze", jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Natomiast, Rada Przejrzystości rekomenduje finansowanie tej technologii w chłoniakach grudkowych opornych na dotychczasowe leczenie lub nawrotowych, w ramach trybu ambulatoryjnego w leczeniu szpitalnym lub chemioterapii niestandardowej.

Prezes Agencji przychyla się do stanowiska Rady Przejrzystości co do zasady.

zasadności dalszego finansowania ze środków publicznych leków we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL:


1. Bisoprololum we wskazaniu: niewydolność serca w przypadkach innych niż wymienione w ChPL;
2. Carvedilolum we wskazaniu: zastoinowa niewydolność serca u dzieci do 18 roku życia;
3. Furosemidum we wskazaniu: leczenie nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca u dzieci;
4. Metoprololum we wskazaniu: niewydolność serca - u dzieci do 18 roku życia;
5. Propranololum we wskazaniu: leczenie niewydolności serca - u dzieci do 18 roku życia; profilaktyka napadów anoksemicznych - u dzieci do 18 roku życia; leczenie kardiomiopatii przerostowej z zawężeniem drogi odpływu - u dzieci do 18 roku życia;
6. Spironolactonum we wskazaniu: niewydolność serca - u dzieci do 18 roku życia; telmisartanum: niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI).

Rada Przejrzystości uważa za niezasadne dalsze finansowanie produktów leczniczych określonych w załączniku A1a. „Leki refundowane dostępne w aptece na receptę we wskazaniach pozarejestracyjnych" do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2013 r., zawierających substancję telmisartanum, bisoprololum w niewydolności serca, z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory.

Rada Przejrzystości uważa za zasadne dalsze finansowanie produktów leczniczych określonych w załączniku A1a. „Leki refundowane dostępne w aptece na receptę we wskazaniach pozarejestracyjnych" do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2013 r., zawierających substancję spironolactonum, propranololum, karwedilolum, metoprololum oraz furosemidum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego oraz bisoprololum u dzieci do 18 roku życia.

Prezes Agencji przychyla się do opinii Rady Przejrzystości

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl