Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
20 posiedzenie Rady Przejrzystości

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI 20/2013

22 lipca odbędzie się 20 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska w sprawie:

  • oceny leku Afinitor (ewerolimus) we wskazaniu leczenie zaawansowanego raka piersi z ekspresją receptorów hormonalnych, bez nadekspresji HER2/neu Afintorem (ewerolimus), w skojarzeniu z eksemestanem u kobiet po menopauzie bez objawowego zajęcia narządów wewnętrznych, po wystąpieniu wznowy lub progresji po leczeniu niesteroidowym inhibitorem aromatazy.
  • oceny leku Lyrica (pregabalina) we wskazaniu leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym.
  • objęcia refundacją leków, wymienionych w załączniku do pisma o sygn. MZ-PLA-460-15020-627/ISU/13 (zespół nerczycowy, nefropatia), w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.
  • objęcia refundacją leków, wymienionych w załączniku do pisma o sygn. MZ-PLA-460-15149-202/BRB/13 (leki stosowane w ramach programu lekowego „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego . . ."), w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.
  • objęcia refundacją leków, wymienionych w załączniku do pisma o sygn. MZ-PLA-460-18966-2/DJ/13 (leki zawierające substancję czynną Gemcitabinum wymienionych w załączniku . . . ), w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.
  • zasadności wydawania zgód na refundację leku Tauredon (sodium aurothiomalate) we wskazaniu reumatoidalne zapalenie stawów.
  • zasadności wydawania zgód na refundację leku Fansidar (sulfadoxinum + pyrimethaminum) we wskazaniu toksoplazmoza wrodzona z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego i narządu wzroku.

Zostaną również przygotowane opinie o projektach programów zdrowotnych:

- „Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Krosna"
- „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia" (miasto Mysłowice)
- „Szczepienia profilaktyczne osób po 65 roku życia" (miasto i gmina Chocianów)
- „Program szczepień profilaktycznych osób po 65 r. życia przeciwko grypie" (miasto Otwock)
- „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie u osób powyżej 63 roku życia" (gmina Czerniejewo)
- „Profilaktyka chorób płuc w kierunku przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i gruźlicy dla mieszkańców Mysłowic- Dziećkowic".
- „Wczesne wykrywanie chorób i wad u niemowląt" (miasto Szczecin).
- „Szkoła rodzenia w ramach „Powiatowego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013"" (powiat legionowski).
- „Program Profilaktyki Zdrowotnej - „BECIKOWE PO GRĘBOCICKU"" (2013 r.)
- „Program profilaktyki zdrowotnej - „BECIKOWE PO GRĘBOCICKU"" (2014 r.)
- „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci w 2 roku życia w Aleksandrowie Łódzkim"
- „Szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom" (gmina Mielno)
- „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0 do 3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, uczęszczających do żłobków i przedszkoli"
- „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2013-2015" (gmina Wasilków)
- „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci po 2 r. ż. na terenie Gminy Nowe Warpno"
- „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom na lata 2013-2015"
- „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy na lata 2013-2016"
- „Stop pneumokokom" (powiat ostrowski)
- „Program profilaktyczny szczepień dzieci nowonarodzonych przeciwko zakażeniom pneumokokowym w Gminie Pilchowice"
- „Program szczepień profilaktycznych dzieci w wieku lat 3, przeciwko pneumokokom" (miasto Otwock)
- „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego narażenia" (miasto Katowice)
- „Program szczepień profilaktycznych dzieci i młodzieży Gminy Zagnańsk przeciwko meningokokom na lata 2013-2017"

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl