Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Komunikat ws. udostępniania niezaczernionych dokumentów AOTM

Komunikat ws. udostępniania niezaczernionych dokumentów AOTM

W związku z napływającymi do AOTM wnioskami o udostępnienie niezaczernionych wersji stanowisk Rady Przejrzystości i rekomendacji Prezesa AOTM, Agencja prosi, aby zgodnie z § 8 ust. 3 zarządzenia Prezesa AOTM nr 5/2013 w sprawie zakreślania informacji niepodlegających ujawnieniu w dokumentach udostępnianych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na wniosek, występujący z wnioskiem przedstawiciel przedsiębiorcy niebędący uprawnionym na mocy KRS do jego reprezentowania, dostarczył stosowne pełnomocnictwo, uprawniające go do reprezentowania podmiotu odpowiedzialnego, który występował z wnioskiem o refundację. Dopuszczone jest udostępnienie dokumentu po otrzymaniu drogą elektroniczną skanu wysłanego przez przedsiębiorcę na adres siedziby Agencji pisma wraz załączonym pełnomocnictwem.

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl