Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
19 posiedzenie Rady Przejrzystości

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI 19/2013

8 lipca odbędzie się 19 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska w sprawie:

  • oceny leku Benlysta (belimumab) we wskazaniu leczenie aktywnej postaci tocznia rumieniowatego układowego (SLE) belimumabem.
  • oceny leku Bramitob (tobramycyna) we wskazaniu leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą.

Zostaną również przygotowane opinie o projektach programów zdrowotnych:

- „Krzewienie idei krwiodawstwa na terenie miasta Legionowo w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013"".
- „Opieka geriatryczna skierowana na poprawę sprawności osób starszych przewlekle chorych" (Miasto Jaworzno).
- „Program badań przesiewowych w kierunku alergii skierowany do dzieci urodzonych
w latach 2003 - 2008 realizowany przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w 2013 roku".
- „Program profilaktyki ryzykownego stanu psychicznego u młodzieży szkół średnich" (miasto Łódź).
- „Program profilaktyki chorób narządu głosu spowodowanych nadmiernym wysiłkiem głosowym na lata 2013 - 2016" (województwo lubelskie).
- „Wygraj z boreliozą" (powiat mikołowski).
- „Nie daj się osteoporozie - program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy, badania densytometryczne" (powiat mikołowski).
- „Dni walki z rakiem w ramach Powiatowego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013" (powiat legionowski).
- „Pilotażowy program wykrywania zakażeń WZW typu B i C dla mieszkańców Miasta Krosna".
- „Program profilaktyczny raka tarczycy" (powiat wadowicki).
- „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób u dzieci w wieku od 9 miesiąca życia do 6 lat
w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013" (miasto Legionowo);
- „Udzielanie porad dla mieszkańców Gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach porad udzielanych przez lekarzy ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania im w 2013 roku";
- „Program profilaktyki zdrowotnej Doraźna Pomoc Lekarska dla mieszkańców Gminy Góra Kalwaria".
- „Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób układu krążenia u osób w wieku od 40 do 60 lat zameldowanych na terenie Gminy i Miasta Odolanów";
- „Dnia dla serca w ramach „Powiatowego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013"" (powiat legionowski);
- „Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców Miasta Krosna";
- „Program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania nadciśnienia tętniczego
u młodzieży" (miasto Grudziądz);
- „Program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń rytmu serca
u młodzieży" (miasto Grudziądz).
- „Program profilaktyki próchnicy na lata 2013-2015 u dzieci w Gminie Miejskiej Kraków";
- „Program profilaktyki próchnicy na lata 2013-2015 u dzieci niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków";
- „Program profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży szkolnej" (Miasto Sosnowiec);
- „Program edukacyjny dla dzieci z przedszkoli na terenie miasta Płocka w zakresie zapobiegania próchnicy, chorobom dziąseł i wadom zgryzu";
- „Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy pn. „Zdrowy ząbek" na lata 2014-2019";
- „Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci zamieszkałych w Krośnie, uczęszczających do przedszkoli i II klas szkół podstawowych";
- „Program profilaktyczno-leczniczy próchnicy zębów dla dzieci 12-letnich ze szkół Miasta Lębork";
- „Gminny program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych z terenu Gminy Baranowo na rok 2013";
- „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku życia z terenu Gminy Otwock w 2013 roku".

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl