Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
16 posiedzenie Rady Przejrzystości

10 czerwca odbędzie się 16 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska w sprawie:

- zasadności wydawania zgód na refundację leku Plaquenil (hydroksychlorochina) we wskazaniu układowe zapalenie naczyń w przebiegu: ziarniniakowatości Wegnera, zapalenia skórno-mięśniowego, zespołu Churga-Straussa, zapalenia wielomięśniowego.\
- zasadności wydawania zgód na refundację leku Trandate (chlorowodorek labetalolu) we wskazaniu nadciśnienie tętnicze w ciąży.
- zasadności wydawania zgód na refundację leku Adalat Gits, Adalat Retard (nifedypina) we wskazaniu oporne nadciśnienie tętnicze wikłające ciążę.
- zasadności wydawania zgód na refundację leku Vasosan P (cholestyramina) we wskazaniach:

  • choroba Leśniowskiego-Crohna;
  • wrzodziejące zapalenie jelita grubego;
  • zespól krótkiego jelita;
  • biegunka cholegenna;
  • celiakia;
  • hipercholesterolemia rodzinna;
  • pierwotna żółciowa marskość wątroby;
  • autoimmunologiczne zapalenie wątroby;
  • dyslipidemia;
  • pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC).

- zasadności wydawania zgód na refundację leku Loniten (minoksydyl) we wskazaniach:
1. schyłkowa niewydolność nerek w przebiegu nefropatii IgA;
2. przewlekła niewydolność nerek z lekoopornym nadciśnieniem tętniczym.

- oceny leku Inlyta (aksytynib) we wskazaniu leczenie raka nerki aksytynibem.

 

Zostaną również przygotowane opinie o projektach programów zdrowotnych:

- „Program promocji zdrowia, zwalczania niepełnosprawności oraz chorób cywilizacyjnych w mieście i gminie Jelcz-Laskowice",
- „Wsparcie w procesie dorastania" (Miasto Kraków),
- „Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego" (Miasto Kraków),
- „Profilaktyka i terapia depresji: pomagać w porę" (Miasto Kraków).
- „Zdrowa Gmina" (Miasto Konstancin-Jeziorna),
- „Szczepienia mieszkańców przeciwko grypie" (Gmina Mielno),
- „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób po 65 roku życia" (Miasto Kraków),
- „Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku życia na lata 2013-2014",
- „Program profilaktyczny w zakresie szczepień przeciw grypie osób starszych" (Gmina Kamieniec Ząbkowicki),
- „Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Turku powyżej 65 roku życia na lata 2013-2014",
- „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki - szczepienie profilaktyczne osób po 65 roku życia, przeciwko grypie" (Miasto Bierutów),
- „Program szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Kielce na lata 2013-2016".
- „Program profilaktyki próchnicy na lata 2013-2015 u dzieci w Gminie Miejskiej Kraków";
- „Program profilaktyki próchnicy na lata 2013-2015 u dzieci niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków";
- „Program profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży szkolnej" (Miasto Sosnowiec);
- „Program edukacyjny dla dzieci z przedszkoli na terenie miasta Płocka w zakresie zapobiegania próchnicy, chorobom dziąseł i wadom zgryzu";
- „Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy pn. „Zdrowy ząbek" na lata 2014-2019";
- „Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci zamieszkałych w Krośnie, uczęszczających do przedszkoli i II klas szkół podstawowych";
- „Program profilaktyczno-leczniczy próchnicy zębów dla dzieci 12-letnich ze szkół Miasta Lębork";
- „Gminny program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Baranowo na rok 2013";
- „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku życia z terenu Gminy Otwock w 2013 roku".
- „Po radosne macierzyństwo" (Powiat Raciborski).
- „Program profilaktyczno - edukacyjny przeciwdziałania cukrzycy dla mieszkańców Gminy Pilchowice" (Gmina Pilchowice);
- „Program profilaktyki cukrzycy i promocji zdrowia w cukrzycy w gminie Boguchwała - w ramach „Gminnego Ochrony i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców Gminy Boguchwała na lata 2013-2014"";
- „Dni walki z cukrzycą w ramach „Powiatowego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013"" (Powiat Legionowski).

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl