Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
14 posiedzenie Rady Przejrzystości

20 maja odbędzie się 14 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska w sprawie:

 • zasadności zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego świadczenia opieki zdrowotnej „Zastosowanie znakowanych radioizotopowo peptydów w leczeniu chorych na nieoperacyjne guzy nauroendokrynne".
 • zasadności wydawania zgód na refundację leku Pletal (cilostazol) we wskazaniach: miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych, stwardnienie tętnic kończyn dolnych i tętniaki.
 • zasadności wydawania zgód na refundację leku Calcort (deflazacort) we wskazaniach: układowy toczeń rumieniowy; dystrofia mięśniowa.
 • zasadności wydawania zgód na refundację leku Sulfadiazin (sulfadiazyna) we wskazaniu toksoplazmoza.
 • zasadności wydawania zgód na refundację leku Thybon (liotyronina) we wskazaniu: niedoczynność gruczołu tarczowego.
 • zasadności wydawania zgód na refundację leków:
  -Idebenone (idebenonum);
  -Mnesis (idebenonum),
  we wskazaniach: ataksja Friedreicha, zespół MELAS, zespół Leigha, zespół Kearns-Sayre'a.

Zostaną również przygotowane opinie o projektach programów zdrowotnych:
1. „Wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci do 5 r.ż." (Miasto Kraków);
2. „Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, przeznaczony dla mieszkańców Gminy" Miejskiej Kraków".
3. „Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa".

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl