Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
13 posiedzenie Rady Przejrzystości

13 maja odbędzie się 13 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostanie przygotowane stanowisko w sprawie:

  • oceny leku Zytygia (octan abiratereonu) we wskazaniu leczenie opornego na kastrację, raka gruczołu krokowego z przerzutami, postępującego w trakcie lub po chemioterapii zawierającej docetaksel.

Zostaną również przygotowane opinie o projektach programów zdrowotnych:

- „Program wykrywania zakażenia chlamydią" (Powiat Olkuski).
- „Program zdrowotny wczesnego wykrywania otępień lub innych zaburzeń funkcji poznawczych" (Województwo Łódzkie).
- „Profilaktyczne badania przesiewowe dzieci rocznika 2004 - uczniów szkół podstawowych na terenie Mysłowic";
- „Program wczesnego wykrywania wad i schorzeń narządu wzroku i słuchu w populacji dzieci i młodzieży Wrocławia";
- „Program wczesnego wykrywania, profilaktyki i korekcji wad postawy u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na terenie Gminy Oleśnica".
- „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok";
- „Program kompleksowej rehabilitacji dla kobiet po leczeniu raka piersi" (Miasto Sosnowiec);
- „Program poprawy zdrowia dla mieszkańców gminy i miasta Zambrów w zakresie rehabilitacji leczniczej na rok 2013";
- „Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów, mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2013-2017".
- „Zapobieganie chorobom poprzez badanie USG" (Gmina Parzęczew);
- „Program profilaktyki nowotworowej w Gminie Gogolin na lata 2013-2015";
- „Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym wśród mieszkańców powiatu żuromińskiego";
- „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania rakowi gruczołu krokowemu" (Miasto Sosnowiec);
- „Profilaktyka chorób prostaty dla mieszkańców Mysłowic-Dziećkowic";
- „Program Profilaktyki Raka Gruczołu Krokowego dla Mieszkańców Powiatu Pajęczańskiego na rok 2013";
- „Profilaktyka raka piersi dla mieszkańców Mysłowic-Dziećkowic".

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl