Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
12 posiedzenie Rady Przejrzystości

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI 12/2013

29 kwietnia odbędzie się 12 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska w sprawie:

- zasadności usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej:
1. „Octan abirateronu" we wskazaniu: leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami u dorosłych mężczyzn, u których choroba postępuje w trakcie lub po chemioterapii zawierającej docetaksel;
2. „Octan abirateronu" we wskazaniu: leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami u dorosłych mężczyzn, bez objawów lub z objawami 
i nieznacznym/niewielkim nasileniu, po niepowodzeniu terapii supresji androgenowej, 
u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze wskazane klinicznie.

- zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Hemodiafiltracja" jako świadczenia gwarantowanego.

Zostanie również przygotowana opinia o projekcie programu zdrowotnego:

- „Ośrodek Chorób Rzadkich Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie" (Miasto Kraków).

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl