Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
10 posiedzenie Rady Przejrzystości

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI 10/2013

15 kwietnia odbędzie się 10 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska w sprawie:

- zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej (MiltraClip) u chorych wysokiego ryzyka" jako świadczenia gwarantowanego.
- oceny leku Sycrest (asenapina) we wskazaniu: leczenie umiarkowanych i ciężkich epizodów manii w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych typu I po niepowodzeniu wcześniejszej terapii.
- oceny leku Azarga (brynzolamid + tymolol) we wskazaniu: obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (ang. IOP) u dorosłych pacjentów z jaskrą otwartego kąta przesączania lub nadciśnieniem ocznym, u których stosując monoterapię nie uzyskano wystarczającego obniżenia IOP.

Zostaną również przygotowane opinie o projektach programów zdrowotnych:

- „Wczesna prewencja i profilaktyka nowotworów złośliwych sutka i jajnika u osób obciążonych genetycznie z zastosowaniem diagnostyki molekularnej" (Miasto Kraków),
- „Program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy" (Powiat Olkuski),
- „Wczesne wykrywanie nowotworów" (Miasto Konstancin-Jeziorna),
- „Rak jajnika - cichy zabójca. Program badań dla wczesnego wykrywania raka jajnika" (Miasto Kraków),
- „Program profilaktyczno-edukacyjny wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz gruczołu piersiowego" (Gmina Niemce),
- „Program wczesnego wykrywania raka piersi" (Powiat Olkuski),
- „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania rozwojowi chorób nowotworowych piersi" (Miasto Sosnowiec),
- „Program profilaktyczno-promocyjno-edukacyjny z zakresu wczesnego wykrywania raka piersi w ramach „Programu promocji i profilaktyki zdrowia gminy Brusy do realizacji w latach 2013-2016"",
- „Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi" (Gmina Zbrosławice)
- „Program profilaktyki chorób odstresowych na terenie województwa lubelskiego na lata 2012-2015" (Województwo Lubelskie),
- „Profilaktyka zachowań samobójczych" (Miasto Kraków),
- „Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży" (Powiat Olkuski),
- „Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015" (Powiat Lwówecki),
- „Profilaktyka depresji i rozpowszechnienie postaw prozdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego. Program edukacyjny dla mieszkańców województwa małopolskiego",
- „Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2012-2015",
- „Świetlica terapeutyczna z programem profilaktyki i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi" (Miasto Kraków),
- „Program ochrony zdrowia psychicznego dla Gminy Toszek na lata 2012-2015",
- „Rozpoznawanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny" (Województwo Mazowieckie),
- „Program ochrony zdrowia psychicznego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2012-2015".

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl