Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
9 posiedzenie Rady Przejrzystości

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI 9/2013

8 kwietnia odbędzie się 9 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska w sprawie:

- objęcia refundacją leków, wymienionych w załączniku do pisma o sygn. MZ-460-13943-16/MM/13, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

- oceny leku: Protelos (ranelinian strontu) we wskazaniu: leczenie osteoporozy u pacjentek w wieku powyżej 65 lat ze stwierdzoną pierwotną osteoporozą pomenopauzalną (T-Score mniejsze lub równe 2,5 mierzone metodą DXA), ze złamaniem kręgowym lub złamaniem biodra, po niepowodzeniu leczenia bisfosfonianami lub przeciwwskazaniami (nietolerancją) do stosowania doustnych bisfosfonianów.

- zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Ritalmex (mexilatinum) kapsułki 200 mg we wskazaniu: dystrofia miotoniczna typu 1; dystrofia miotoniczna typu 2; miotonia typu Thomsena; dystrofia miotoniczna Beckera; komorowe zaburzenia rytmu; nawracające burze elektryczne - stan po implantacji ICD; pierwotne zaburzenia mięśniowe - choroba Eulenburga.

- zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Orap (pimozidum) kapsułki 1 mg i 4 mg we wskazaniu: zespół tików głosowych i ruchowych - zespół Gillesa de la Tourette'a; zespół tików przewlekłych; zespół tików przejściowych; choroba Leigha.

- zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Proglicem (diazoxidum) we wskazaniu: hipoglikemia hiperinsulinemiczna; zespół hipoglikemia-hiperamonemia; hiperinsulinizm organiczny; wyspiak trzustki.

Zostaną również przygotowane opinie o projektach programów zdrowotnych:

- „Zwiększenie dostępności do podstawowych badań przesiewowych u dzieci w ramach „Program profilaktyki i promocji zdrowia w gminie i mieście Odolanów na lata 2012-2014"",

- „Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego kobiety w wieku od 25 - 59 roku życia na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie",

- „Konsultacje specjalistyczne wraz z podstawową diagnostyką w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013"" (Miasto Legionowo).

- „Projekt programu profilaktyki chodu w wieku 55+ na lata 2012-2014 (Gmina Suszec)

- „Rehabilitacja lecznicza - fizjoterapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo oraz dzieci i młodzieży z wadami postawy z terenu Gminy Sułkowice na lata 2013-2015" (Gmina Sułkowice).

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl