Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
8 posiedzenie Rady Przejrzystości

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI 8/2013

25 marca odbędzie się 8 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska w sprawie:

  • zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Protezowanie rogówki" jako świadczenia gwarantowanego.
  • zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Chemioterapia perfuzyjna kończynowa w hipertermii (KCPH)" jako świadczenia gwarantowanego.
  • zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Calcort (deflazacort) tabletki 6 mg i 30 mg we wskazaniu: zespół nerczycowy.

Jak również opinia nt. oceny zasadności dalszego finansowania świadczenia „Selektywna wewnętrzna terapia radioizotopowa (Selective Internal Radiotion Therapy - SIRT) z zastosowaniem 90Y mikrosfer (SIR-Spheres)".

Zostaną również przygotowane opinie o projektach programów zdrowotnych:

- „Program profilaktyki wczesnych wad postawy u dzieci w wieku szkolnym" (Gmina Radoszyce);
- „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci Gminy Gogolin w 2013 roku";
- „Profilaktyczne badania przesiewowe dzieci - uczniów II klas szkół podstawowych na terenie Mysłowic".
- „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Brzesko w latach 2012 - 2015";
- „Zdrowie, Mama i Ja - etap II, tj. profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie m. st. Warszawy";
- „Program szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku
od 2 do 5 lat" w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013" (Miasto Legionowo);
- „Samorządowy Program Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych wśród dzieci w wieku do 2 lat" (Województwo Opolskie);
- „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2013-2016" (Miasto Kielce);
- „Program szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom" (Miasto Katowice);
- „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy w 2013 roku";
- „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubawa";
- „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Połaniec, przy zastosowaniu 13walentnej (PCV13) szczepionki przeciw pneumokokom";
- „Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom dzieci urodzonych w 2010 r. zamieszkałych na terenie Miasta Ełku";
- „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2011 roku z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce".
- „Badania przesiewowe w kierunku wykrywania zwężenia tętnic szyjnych i tętnic obwodowych kończyn dolnych" (Miasto Bydgoszcz);
- „Program profilaktyki schorzeń układu żylnego dla mieszkańców miasta Piekary Śląskie";
- „Profilaktyka chorób żył dla mieszkańców Mysłowic-Dziećkowic";
- „Program wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej" (Powiat Olkusz).

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl