Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
7 posiedzenie Rady Przejrzystości - korekta wskazania dot. Pendysinu

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI 7/2013

18 marca odbędzie się 7 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska w sprawie:

  • oceny leku: Lantus (insulinum glargine) we wskazaniu: pacjenci z cukrzycą typu 2 leczeni insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy oraz HbA1c ≥8% i/lub co najmniej 1 epizodem ciężkiej lub nocnej hipoglikemii zarejestrowanym w tym czasie oraz leczenie cukrzycy typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat
  • zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Plaquenil (hydroxychloroquine) tabletki 200 mg we wskazaniu: mieszana choroba tkanki łącznej.
  • zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Pendysin (penicylina benzatynowa) ampułki
    1 200 000 j.m. we wskazaniach:

1. obrzęk limfatyczny kończyn,
2. róża nawrotowa.

Zostaną przygotowane również opinie o projektach programów zdrowotnych:

- „Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV w Piekarach Śląskich na lata 2013 - 2016",
- „Gminny Program Profilaktyki Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2013 - 2016" (gmina Leżajsk),
- „Program profilaktycznych szczepień przeciw HPV" (Miasto Płock),
- „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)" (miasto Katowice),
- „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 na lata 2013-2015" (gmina Rudna),
- „Gminny program profilaktyki raka szyjki macicy - szczepienia HPV 6, 11, 16 i 18" (miasto Lubawa),
- „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)" (gmina Gołuchów),
- „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Janów Podlaski na lata 2013 - 2015",
- „Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013 - 2015 realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański",
- „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2013 -2015" (gmina Wronki).
- „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Rydułtowy",
- „Kompleksowa Rehabilitacja i Terapia Dzieci Niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzyżanowice w latach 2012-2016",
- „Kompleksowa terapia, opieka i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Jaworzna",
- „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubomia",
- „Rehabilitacja niemowląt - wczesna diagnostyka i ćwiczenia rehabilitacyjne dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością do 1 roku życia w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013" (miasto Legionowo),
- „Orientacja w terenie - zajęcia dla osób niedowidzących i niewidomych szczególnie tych, którzy zrzeszeni są w Polskim Związku niewidomych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013" (miasto Legionowo),
- „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców gminy Kobierzyce na lata 2013-2015" (gmina Kobierzyce),
- „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Bieruń w warunkach domowych".
- „Poprawa opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem „Wcześniak w domu"" (miasto Bydgoszcz),
- „Program wyrównywania szans rozwojowych dzieci urodzonych przedwcześnie w mieście Kraków".
- „Program wczesnego wykrywania chorób płuc" (miasto Katowice),
- „Zapobieganie i wykrywanie przewlekłych chorób płuc i alergii układu oddechowego" (gmina Parzęczew),
- „Profilaktyka raka płuc na terenie województwa lubelskiego w latach 2012 - 2015",
- „Wczesne wykrywanie nowotworów płuc" (miasto Szczecin).
- „Projekt programu profilaktyki dysfunkcji kręgosłupa na lata 2012-2014" (gmina Suszec),
- „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2012-2015" (Województwo Lubelskie),
- „Program profilaktyki złamań i wczesnego wykrywania osteoporozy" (powiat Olkusz).

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl