Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
6 posiedzenie Rady Przejrzystości

 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI 6/2013

 25 lutego odbędzie się 6 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska w sprawie:

  • oceny leku: Egiramlon (ramiprilum + amlodipinum) we wskazaniu: nadciśnienie tętnicze.
  • zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Hipotermia w leczeniu encefalopatii noworodków" jako świadczenia gwarantowanego.
  • oceny leku Levact (bendamustinum hydrochloridum) we wskazaniu: leczenie chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu opornych na rytuksymab (ICD-10 C82, C85, C88.0),
  • zasadności usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń gwarantowanych:

- „Podanie azacytydyny w leczeniu pacjentów dorosłych, niekwalifikujących się do przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych, z zespołami mielodysplastycznymi (ang. Myelodysplastic syndromes, MDS) o pośrednim-2 i wysokim ryzyku, zgodnie z Międzynarodowym Punktowym Systemem Rokowniczym (ang. International PrognosticScoring System, IPSS)",

- „Podanie azacytydyny w leczeniu pacjentów dorosłych, niekwalifikujących się do przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych, z przewlekłą białaczką mielomonocytową (ang. chronic myelomonocytic leukaemia, CMML) z 10-29% blastów w szpiku, bez choroby mieloproliferacyjnej",

- „Podanie azacytydyny w leczeniu pacjentów dorosłych, niekwalifikujących się do przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych, z ostrą białaczką szpikowa (ang. acute myeloid leukaemia, AML) z 20-30% blastów i wieloliniową dysplazją, zgodnie z klasyfikacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)"

- „Podanie lenalidomidu w skojarzeniu z deksametazonem w leczeniu dorosłych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia".

 

Zostaną przygotowane również opinie o projektach programów zdrowotnych:

- „4 minuty, które decydują o życiu" (Powiat Cieszyn),

- „Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach" (Powiat Legionowo),

- „Szkoła ratownictwa". Program zdrowotny w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu edukacyjnego" (Gmina Polkowice),

- „Pierwsza pomoc przedmedyczna wraz z oznaczeniem grupy krwi uczestników Programu" (powiat Ostrów),

- „Program edukacyjno - zdrowotny udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej dla uczniów na lata 2012-2014" (Gmina Kwidzyn),

- „Upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia na terenie miasta Legionowo w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013".

 

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl