Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
II posiedzenie Rady Konsultacyjnej

W poniedziałek 19 stycznia 2009 roku odbędzie się drugie w tym roku posiedzenie Rady Konsultacyjnej, na której będzie omówionych 6 technologii medycznych.

  • Nieinwazyjna, wysokiej rozdzielczości koronarografia wykonywana metodą tomografii komputerowej 64-rzędowej, w porównaniu z koronarografią klasyczną (inwazyjną) – MSCT w diagnostyce w kierunku choroby wieńcowej, u chorych niskiego i pośredniego ryzyka z bólami w klatce piersiowej z niejasnym/negatywnym wynikiem testu wysiłkowego lub niemożliwością jego wykonania.
  • Paliperidon (Invega®) w leczeniu schizofrenii, w ramach wykazu leków refundowanych.
  • Pregabalina (Lyrica®) w leczeniu bólu neuropatycznego, w ramach wykazu leków refundowanych.
  • Omalizumab (Xolair®) w leczeniu dychawicy oskrzelowej, w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ.
  • Chlorowodorek bupropionu (Wellbutrin XR ®) w leczeniu depresji typu MDD (major depression disorder), w ramach wykazu leków refundowanych.
  • Cynakalcet (Mimpara®) w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u chorych ze schyłkową chorobą nerek leczonych długotrwale dializą, w ramach wykazu leków refundowanych

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl