Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Komunikat

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI 35/2012

18 grudnia odbędzie się 35 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska w sprawie:

  • oceny leku Ethambutol Teva (ethambutoli hydrochloridum) we wskazaniu: gruźlica, w tym również gruźlica lekooporna i inne mykobakteriozy.
  • zasadności zakwalifikowania jako świadczeń gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej:
  1. „Zewnętrzna i wewnątrznaczyniowa hipotermia lecznicza";
  2. „Leczenie świeżego zawału serca z zastosowaniem biwalirudyny u chorego poddanego angioplastyce wieńcowej".
  • oceny leków:
  1. Trisenox (trójtlenek arsenu) we wskazaniu: indukcja remisji i konsolidacja ostrej białaczki promielocytowej (ang. Acute Pro-Myelocytic Leucaemia - APL) u dorosłych pacjentów, charakteryzującej się translokacją t(15; 17) i(lub) obecnością genu (ang. Pro-Myelocytic Leukaemia /Retinoic-Acid Receptor - alpha - PML/RAR-alfa) po niepowodzeniu leczenia lub w nawrocie choroby. Wcześniejsze leczenie powinno obejmować stosowanie retinoidu i chemioterapii;
  2. Evoltra (klofarabina) we wskazaniu: leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci i młodzieży z nawrotem lub oporną na leczenie chorobą po zastosowaniu przynajmniej dwóch wcześniejszych standardowych cykli i w przypadku, gdy brak innych opcji pozwalających na przewidywanie długotrwałej odpowiedzi, u chorych kwalifikujących się do przeszczepu macierzystych komórek krwiotwórczych

Podczas posiedzenia zostaną również przygotowane opinie o projektach programów zdrowotnych:
- „Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Trzebnickiego na lata 2011-2015",
- „Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2011- 2015" (Powiat Gostyń),
- „Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015" (Miasto Strzegom),
- „Powiatowy program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Nowomiejskim na lata 2012-2015" (Miasto Nowe Miasto Lubawskie),
- „Powiatowy program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015" (Powiat Góra),
- „Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego" (Powiat Bochnia).

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl