Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Komunikat

3 grudnia odbyło się 33 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane:

  • stanowisko w sprawie zbadania zasadność wydawania zgody na refundację (w trybie art. 39 ust 3 ustawy o refundacji) produktu leczniczego Stivarga (regorafenib) we wskazaniu: rak jelita grubego.

Rada Przejrzystości uznaje za niezasadne refundowanie ze środków publicznych produktu leczniczego Stivarga (regorafenib) tabl. powlekane 40 mg, we wskazaniu leczenia raka jelita grubego.

Uzasadnienie

Stivarga w niewielkim stopniu (około półtora miesiąca) wydłuża życie chorych z zaawansowanym, rozsianym rakiem jelita grubego i nieznacznie, bo tylko około tygodnia przedłuża okres wolny od progresji choroby u osób, u których standardowe metody leczenia nie powiodły się. U leczonych preparatem Stivarga istnieje wysokie ryzyko występowania niepożądanych działań, mogących w poważnym stopniu obniżać jakość życia. Produkt ten nie znajduje się w obrocie w żadnym kraju Unii Europejskiej.

  • opinia w sprawie wydania przez Ministra Zdrowia z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

W załączeniu lista substancji wraz z uzasadnieniem:

Załączink nr 1 - TabelaZałącznik nr 1 - Tabela

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl