Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Posiedzenie Rady Przejrzystości 19/2012 - aktualizacja

13 sierpnia odbędzie się 19 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska w sprawie:

 • oceny leku Etruzil (Letrozol) we wskazaniu: wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii.
 • oceny leku Copaxone (Octan glatirameru) we wskazaniu: I linia leczenia chorych na stwardnienie rozsiane w postaci rzutowo-remisyjnej u osób powyżej 18 roku życia oraz u dzieci i młodzieży od 12 roku życia do 18 roku życia w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego octanem glatirameru”,
 • Przygotowane zostaną również opinie w sprawie wydania przez Ministra Zdrowia z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego w zakresie:

 • leków zawierających temozolomid, stosowanych u dzieci w nowotworach OUN i innych guzach litych.
 • leków zawierających lamiwudyna, stosowanych u pacjentów po przeszczepach oraz poddawanych chemioterapii.
 • Podczas posiedzenia zostaną przygotowane opinie o projektach programów zdrowotnych:

 • "Profilaktyka chorób układu trawiennego. Profilaktyka bulimii i anoreksji. Edukacja w zakresie znaczenia prawidłowego żywienia i wpływu żywienia na przyszłe macierzyństwo" (Powiat Będzin),
 • "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz rozwojowi czynników ryzyka chorób krążenia u dzieci i młodzieży od 6 do 15 roku życia" (Miasto Tarnów),
 • "Profilaktyka zwalczania otyłości wśród dzieci szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych w Radomiu",
 • "Program zapobiegania nadwadze i otyłości poprzez promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród dzieci z terenu województwa lubelskiego w latach 2012-2015" (Województwo Lubelskie),
 • "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego",
 • "Program zdrowotny gminy Godów na lata 2012 - 2016".
 • Grafika strony- dół
  Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl