Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Komunikat

Informacja na temat przetargu dotyczącego oceny świadczeń opieki zdrowotnej

Zapraszamy do składania ofert w przetargu mającym wyłonić dostawcę/dostawców wykonania ocen w sprawie zakwalifikowania następujących świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych:

1) „Przeznaczyniowe zamknięcie uszka lewego przedsionka w leczeniu migotania przedsionków” - Temat nr 1,

2) „Zastosowanie 123I-MIBG w badaniu scyntygraficznym systemu adrenergicznego serca (123I-MIBG-SYSTadren)” – Temat nr 2,

3) „Diagnostyka zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego za pomocą radiofarmaceutyków” – Temat nr 3,

4) „Zastosowanie znakowanych radioizotopowo przeciwciał monoklonalnych w leczeniu chorych na chłoniaki nieziarnicze” – Temat nr 4,

5) „Zastosowanie znakowanych radioizotopowo peptydów w leczeniu chorych na nieoperacyjne guzy neuroendokrynne” – Temat nr 5,

6) „Chemioterapia perfuzyjna kończynowa w hipertermii (KCPH)” – Temat nr 6,

7) „Protezowanie rogówki” – Temat nr 7,

Termin składania ofert został wydłużony z 6 lipca 2012 roku na 13 lipca b.r, godz. 13:00. Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj:

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl