Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Posiedzenie Rady Przejrzystości 14/2012

11 czerwca odbędzie się 14 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną:

Przygotowane stanowiska w sprawie:

 • zasadności finansowania ze środków publicznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego:

  1) „Nutramigen 1 LGG ” we wskazaniu: diagnostyka i leczenie niemowląt od urodzenia, gdy nie są one karmione piersią, w następujących przypadkach: alergia na białko mleka krowiego, inne alergie pokarmowe, np. alergia na białko sojowe, objawy związane z alergią pokarmową takie jak: objawy skórne (atopowe zapalenia skóry, wyprysk, wysypka, pokrzywka), zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunki, kolka), objawy ze strony układu oddechowego (nieżyt nosa, astma), nietolerancja laktozy, wtórna nietolerancja sacharozy, dodatni wywiad rodzinny w kierunku chorób alergicznych (wysokie ryzyko alergii),

  2) „Nutramigen 2 LGG” we wskazaniu: Diagnostyka i leczenie niemowląt nie karmionych piersią od 6. (szóstego) miesiąca życia oraz dzieci, w następujących przypadkach: alergia na białko mleka krowiego, inne alergie pokarmowe, np. alergia na białko sojowe, objawy związane z alergią pokarmową takie jak: objawy skórne (atopowe zapalenia skóry, wyprysk, wysypka, pokrzywka), zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunki, kolka), objawy ze strony układu oddechowego (nieżyt nosa, astma), nietolerancja laktozy, wtórna nietolerancja sacharozy, dodatni wywiad rodzinny w kierunku chorób alergicznych (wysokie ryzyko alergii).

 • zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „Mechaniczne wspomaganie serca pompami implantowalnymi najnowszej generacji – identyfikowanymi procedurami wysokospecjalistycznymi: 13.1 do 13.5” jako świadczenia gwarantowanego.
 • Oraz opinie:

 • w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego z zakresu: hematologii, transplantologii,
 • na temat zasadności utworzenia odrębnej grupy limitowej dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: ocreotidum, lanreotidum.
 • na temat zasadności utworzenia odrębnej grupy limitowej dla produktów leczniczych zawierających substancję czynną immunoglobulin, we wskazaniu refndacyjnym: pierwotne niedobory odporności u dzieci, ze względu na drogę podania: immunoglobuliny w postaci roztworów do wstrzykiwań podawanych podskórnie, immunoglobuliny w postaci roztworów do wstrzykiwań podawanych domięśniowo, immunoglobuliny w postaci roztworów do wstrzykiwań podawanych we wlewach.
 • Ponadto podczas posiedzenia zostaną przygotowane opinie o projektach programów zdrowotnych

  Sterydom i środkom dopingującym NIE!!!

  Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18” (gmina Rudna),

  Profilaktyczny program szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV” (miasto Radzyń Podlaski),

  Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” (miasto Kielce),

  Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV)” (miasto Polanica-Zdrój),

  Program profilaktyki zdrowotnej w kierunku eliminacji zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla gminy Długołęka”,

  Powiatowy program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy 2012 - 2017 - Chronię życie przed rakiem” (powiat Tczew),

  Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w latach 1999 – 2003” (miasto Kudowa-Zdrój),

  Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” (powiat Bełchatów),

  Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18” (gmina Oleśnica).

  Grafika strony- dół
  Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl