Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Komunikat

7 maja odbyło się 12 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostanły przygotowane stanowiska w sprawie:

 • usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie farmakologiczne” wykonywanego w warunkach domowych z wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.
 • Rada Przejrzystości uważa za niezasadne usunięcie świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie farmakologiczne” wykonywanego w warunkach domowych z wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

  Uzasadnienie
  Problem dotyczy nieuleczalnie chorych (często w okresie terminalnym) i usunięcie świadczenia może sugerować odsyłanie chorego do lekarza POZ. Usunięcie świadczenia powodowałoby utrudnienie dostępu pacjentów do niektórych leków. Rada przychyla się do stanowiska Prezesa NFZ, iż nie należy usuwać leczenia farmakologicznego ze świadczeń gwarantowanych realizowanych w hospicjach domowych, lecz doprecyzować przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w przedmiocie świadczeń gwarantowanych opieki paliatywnej i hospicyjnej, w zakresie ponoszonych kosztów za to świadczenie realizowane w warunkach opieki domowej i stacjonarnej.

 • zasadności zakwalifikowania leku Eliquis (apiksaban) we wskazaniu: zapobieganie epizodom żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ZChZZ) u dorosłych pacjentów po planowej operacji protezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego, jako świadczenia gwarantowanego.
 • Rada Przejrzystości uważa za zasadne zakwalifikowanie leku Eliquis (apiksaban) we wskazaniu: zapobieganie epizodom żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ZChZZ) u dorosłych pacjentów po planowej operacji protezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego, jako świadczenia gwarantowanego na okres 2 lat.

  Uzasadnienie
  Eliquis (apiksaban) jest podobnie lub bardziej skuteczny niż enoksaparyna i ma mniejszą liczbę powikłań krwotocznych (RR 0.82 dla wszystkich krwawień oraz 0.56 dla krwawień dużych). Po protezoplastyce stawu kolanowego obserwowano tendencję do mniejszej skuteczności w zapobieganiu zatorom płucnym. Lek jest podawany doustnie, co ułatwia jego stosowanie.

  Grafika strony- dół
  Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl