Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Posiedzenie Rady Przejrzystości 11/2012

23 kwietnia odbędzie się 14 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną:

 • Przygotowane stanowiska w sprawie:
 • - zmiany sposobu lub poziomu finansowania albo usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia opieki zdrowotnej „Luteina (progesteron)” we wskazaniu leczenie zaburzeń cyklu miesiączkowego (N92.6 wg ICD 10) oraz poronień nawykowych i zagrażających”.

  - zmiany sposobu lub poziomu finansowania albo usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia opieki zdrowotnej „Podanie ipilimumabu w leczeniu zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego lub z przerzutami) u dorosłych, którzy byli wcześniej leczeni”.

 • Przygotowana opinia w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego tj.:
 • - „Profilaktyka zakażeń wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej; Leczenie i profilaktyka zakażeń EBV i CMV – u dzieci do 18 roku życia” w zakresie leku zawierającego substancję czynną aciclovirum,

  - „Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia” w zakresie leków zawierających substancje czynne atorvastatinum lub simvastatinum,

  - „Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab” w zakresie leku zawierającego substancję czynną flucanozolum,

  - „Postępowanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenie u dzieci do drugiego roku życia”, „Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu
     podtrzymującym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia” i „Lekooporne napady padaczkowe – do 12 roku życia” w zakresie leków zawierających substancje czynne lamotriginum, levetiracetamum, topiramatum,

  - „Zapalenie jelita grubego u dzieci do 6 roku życia” w zakresie leku zawierającego substancję czynną mesalazinum,

  - „Stany spastyczności związane z chorobami demielinizacyjnymi i neurozwyrodnieniowymi u dzieci” w zakresie leku zawierającego substancję czynną tizanidinum,

  - „Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 18 roku życia” i „Nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne – u dzieci do 18 roku życia” w zakresie leków zawierających substancje czynne amlodipinum lub indapamidum oraz candesartanum, losartanum, valsartanum, ramiprilum,

  - „Choroba refluksowa, zapalenie błony śluzowej żołądka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ – u dzieci do 2 roku życia” w zakresie leków zawierających substancje czynne lansoprazolum lub omeprazolum.

 • Przygotowane opinie o projektach programów zdrowotnych:
 • - „Uzdrowiskowe leczenie otyłości” (Miasto Kraków),

  - „Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy” (Miasto Kraków).

  - „Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Polkowice od 60 roku życia” (Gmina Polkowice),

  - „Program szczepień profilaktycznych osób po 65 r. życia przeciwko grypie” (Gmina Strzelin),

  - „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia” (Miasto Zduńska Wola),

  - „Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych” (Miasto Cieszyn),

  - „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia na rok 2013 w ramach „Programu zdrowotnego dla mieszkańców gminy Ożarowice na lata 2012-2016”” (Gmina Ożarowice),

  - „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób po 65 r. ż” (Miasto Kraków),

  - „Program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, dla osób z grupy szczególnego ryzyka - powyżej 65 roku życia, mieszkańców Miasta Gniezna na lata 2012-2017” (Miasto Gniezno),

  - „Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 65 roku życia” (Miasto Chorzów).

  - „Promocja zdrowia psychicznego wśród młodzieży” (Miasto Gliwice),

  - „Wykrywanie depresji ciężarnych w ramach programu „FLC - Profilaktyka w ciąży”” (Województwo Dolnośląskie),

  - „Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” (Miasto Pszczyna),

  - „Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” (Miasto Ruda Śląska).

  Grafika strony- dół
  Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl