Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Posiedzenie Rady Przejrzystości 6/2012

12 marca odbędzie się 6 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska w sprawie:

 • zasadności zakwalifikowania leku Hirobriz Breezhaler (Maleinian indekaterolu) jako świadczenia gwarantowanego we wskazaniu: ciężka postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc udokumentowana badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1<50% oraz ujemną próbą rozkurczową.
 • zasadności zakwalifikowania leku Trajenta (Linagliptin) jako świadczenia gwarantowanego we wskazaniu: leczenie cukrzycy typu 2 w celu poprawy kontroli glikemii u dorosłych pacjentów: stosowanie w monoterapii: u pacjentów, u których kontrola glikemii uzyskana wyłącznie za pomocą diety i ćwiczeń fizycznych jest niewystarczająca i dla których metformina jest nieodpowiednia z powodu nietolerancji lub przeciwwskazania z powodu niewydolności nerek
 • - w skojarzeniu z metforminą, kiedy stosowanie wyłącznie metforminy w połączeniu z dietą i z ćwiczeniami fizycznymi nie wystarcza do uzyskania odpowiedniej kontroli glikemii.

  - w skojarzeniu z sulfonylomocznikiem i metforminą, kiedy stosowanie terapii dwulekowej z zastosowaniem tych leków w połączeniu z dietą i ćwiczeniami nie wystarcza do uzyskania odpowiedniej kontroli glikemii.

  Podczas posiedzenia zostaną przygotowane opinie o projektach programów zdrowotnych:

 • „Program profilaktyki antynikotynowej oraz zapobiegania próchnicy u uczniów klas III szkół gimnazjalnych na terenie Mysłowic” (Miasto Mysłowice),
 • „Program zdrowotny „Zapobieganie próchnicy zębów u dzieci”” (Miasto Police),
 • „Program profilaktyczny zapobiegania próchnicy dla dzieci klas II Zabrzańskich szkół z elementami profilaktyki uzależnień” (Miasto Zabrze),
 • „Profilaktyka chorób jamy ustnej i ich powikłań w ramach programu „FLC - Profilaktyka w ciąży”” (Województwo Dolnośląskie),
 • „Miejski program „Profilaktyki Próchnicy dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia”” (Miasto Łódź),
 • „Promocja zdrowia higieny jamy ustnej oraz zapobieganie próchnicy poprzez leczenie stomatologiczne zachowawcze” (Gmina Polkowice),
 • Program psychoterapii pogłębionej dla osób uzależnionych po ukończonym podstawowym programie psychoterapii i leczeniu szpitalnym” (Miasto Zamość),
 • „Program psychoterapii pogłębionej dla osób współuzależnionych po ukończonym podstawowym programie psychoterapii i leczeniu szpitalnym” (Miasto Zamość),
 • „Gminny program profilaktyki raka piersi” (Gmina Izabelin),
 • „Program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi na lata 2012 – 2013” (Miasto Zduńska Wola),
 • „Edukacyjno-profilaktyczny program wczesnego wykrywania raka piersi w ramach miejskiego Programu Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków 2013-2015” (Miasto Kraków),
 • „Edukacja i profilaktyka wspomagająca wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet” (Miasto Tarnów).
 • Grafika strony- dół
  Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl