Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Posiedzenie Rady Przejrzystości 3/2012

22 lutego odbędzie się 3 Nadzwyczajne posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostanie przygotowana opinia w sprawie:

  • wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego w zakresie produktu leczniczego zawierającego substancję czynną pegfilgrastim we wskazaniu profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku wystąpienia gorączki neutropenicznej powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niższym ryzykiem, w szczególności u chorych poddawanych chemioterapii o założeniu radykalnym, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją, o której mowa w ustawie z dnia 12.05.2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
  • Podczas posiedzenia zostaną przygotowane opinie o programach zdrowotnych:

  • „Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej” (Minister Zdrowia).
  • „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” (Miasto Pruszcz Gdański);
  • „Profilaktyka cukrzycy i promocja zdrowia w cukrzycy w gminie Polkowice” (Gmina Polkowice).
  • Grafika strony- dół
    Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl