Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Powołanie Rady Przejrzystości

Rada Przejrzystości powołana

Zgodnie z art. 31 s ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dnia 7 lutego 2012 Minister Zdrowia powołał Radę Przejrzystości. Nowy skład liczy 20 osób.

 1. Bieńkowska Marzanna
 2. Błażewicz Grzegorz
 3. Dr Cieślik Anna
 4. Prof. Fal Andrzej
 5. Prof. Grieb Paweł
 6. Prof. Jabłecka Anna
 7. Prof. Jakubowski Lucjusz
 8. Jankowiak Marlena
 9. Prof. Kokoszka Andrzej
 10. Dr Maciejczyk Agata
 11. Dr Michowicz Aleksandra
 12. Prof. Myśliwiec Michał
 13. Prof. Pasierski Tomasz
 14. Dr Przybyłkowski Adam
 15. Prof. Stelmachów Jerzy
 16. Prof. Suwiński Rafał
 17. Prof. Szawarski Zbigniew
 18. Dr Wroński Marek
 19. Wójcik-Klikiewicz Barbara
 20. Prof. Wysocki Andrzej

Pierwsze posiedzenie Rady przejrzystości odbędie się dnia 13 lutego 2012 r.

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl