Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej 3/2012

30 stycznia odbędzie się 3 posiedzenie Rady Konsultacyjnej, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska w sprawie:

 • zasadności zakwalifikowania leku Lodotra MR (Prednisonum) jako świadczenia gwarantowanego we wskazaniu: aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów.
 • zasadności zakwalifikowania leku Roswera (Rosuvastatin) jako świadczenia gwarantowanego we wskazaniu: hipercholesterolemia.
 • zasadności zakwalifikowania leku Vimpat (Lacosamid) jako świadczenia gwarantowanego we wskazaniu: leczenie padaczki w trzecim rzucie.
 • Podczas posiedzenia zostanie przygotowana opinia odnośnie utworzenia odrębnej grupy limitowej dla każdego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępnego w aptece na receptę stosowanego w fenyloketonurii.

  Jak również opinie o programach zdrowotnych jednostek samorządu terytorialnego:

 • „Program zdrowotny w zakresie przeciwdziałania wybranym chorobom cywilizacyjnym w populacji dziecięcej Gminy Gniewino” (Gmina Gniewino),
 • „Lecz nadwagę kreuj zdrowie” (Miasto Piekary Śląskie),
 • „6-10-14 dla zdrowia”. Program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży” (Miasto Gdańsk),
 • „Kształtowanie prozdrowotnych postaw u przyszłych rodziców” (Miasto Tarnów),
 • „Program prorodzinny przygotowujący przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka" realizowany w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011” (Miasto Legionowo),
 • „Program promocyjno-edukacyjny dla potencjalnych rodziców w zakresie edukacji przedporodowej w szkole rodzenia z elementami profilaktyki uzależnień” (Miasto Zabrze),
 • „Szkoła rodzenia” (Gmina Polkowice),
 • „Program zdrowotny „Zapobieganie wadom wzroku u dzieci w wieku szkolnym” (Miasto Police),
 • „Program profilaktyczno-edukacyjny dla mieszkańców Powiatu Będzińskiego: „Prostata - męski problem” (Powiat Będzin),
 • „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego z elementami profilaktyki uzależnień” (Miasto Zabrze).
 • Grafika strony- dół
  Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl