Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej 27/2011

19 grudnia odbędzie się 27 posiedzenie Rady Konsultacyjnej, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska w sprawie:

 • zmiany poziomu lub sposobu finansowania lub usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych, świadczeń gwarantowanych „Podanie rytuksymabu we wskazaniu leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej u chorych wcześniej nieleczonych oraz u chorych opornych na leczenie lub z nawrotem choroby”;
 • zmiany poziomu lub sposobu finansowania lub usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych, świadczeń gwarantowanych „Podanie dasatynibu we wskazaniu leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) z chromosomem Phliadelphia (Ph+) oraz limfoblastycznej postaci przełomu blastycznego CML, w przypadku oporności lub nietolerancji wcześniejszej terapii”.
 • zakwalifikowania leku „Vantas” (histrelinum) we wskazaniu: rak prostaty, jako świadczenia gwarantowanego.
 • zakwalifikowania leku „Efient” (prasugrel) we wskazaniu: w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ang. ASA) w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi poddawanych pierwotnej lub odroczonej przezskórnej angioplastyce wieńcowej (ang. PCI), u których zawał przebiegał z uniesieniem odcinka ST w EKG, lub tych, u których doszło do zakrzepicy w stencie pomimo leczenia klopidogrelem - jako świadczenia gwarantowanego.
 • zmiany poziomu lub sposobu finansowania lub usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia gwarantowanego „Leczenie lekami biologicznymi reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (Adalimumab, Etanercept, Infliksymab, Rytuksymab)”;
 • zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie lekami biologicznymi reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (Adalimumab, Etanercept, Infliksymab, Rytuksymab, Tocilizumab)” jako świadczenia gwarantowanego.
 • Podczas posiedzenia przygotowane zostaną opinie o programach zdrowotnych:

 • Profilaktyka chorób układu moczowego dla dzieci 4-letnich zameldowanych w Ostrowie Wielkopolskim” (miasto Ostrów Wielkopolski).
 • „Program profilaktyki gruźlicy i nowotworów płuc” (powiat Dzierżoniów),
 • „Wojewódzki Program Walki z Gruźlicą na lata 2011-2014” (województwo śląskie).
 • „Program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lanckorona przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C na lata 2011-2014” (gmina Lanckorona).
 • „Profilaktyka raka jelita grubego w ramach „Gminnego Programu Ochrony i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców Gminy Boguchwała na lata 2011 - 2012: Zdrowo żyć, Zdrowym być” (gmina Boguchwała).
 • „Program rehabilitacji psychofizycznej kobiet po amputacji piersi” (miasto Tarnów).
 • Grafika strony- dół
  Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl