Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej 26/2011

5 grudnia odbędzie się 26 posiedzenie Rady Konsultacyjnej, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska w sprawie:

- zasadności zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego leku „Glandex” (exemestane) we wskazaniu: rak piersi w II rzucie hormonoterapii.
- zmiany poziomu lub sposobu finansowania lub usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczeń gwarantowanych:

 • „Profilaktyka ostrego odrzucania przeszczepu u dorosłych pacjentów, którzy otrzymali allogeniczny przeszczep nerki przy wykorzystaniu produktu leczniczego acidum mycophenolicum (Myfortic®)”;
 • „Profilaktyka odrzucenia narządu u dorosłych biorców alogenicznych przeszczepów nerek lub serca, u których istnieje małe lub umiarkowane ryzyko immunologiczne odrzucenia przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancje czynną ewerolimus (Certican®)”.
 • Na posiedzeniu zostaną przygotowane opinie o programach zdrowotnych:

 • „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” (województwo kujawsko-pomorskie),
 • „Szeroka Aorta”. Program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej i piersiowej dla osób zameldowanych na stale lub czasowo w Poznaniu” (Miasto Poznań).
 • „Program zdrowotny w zakresie rozszerzenia profilaktyki zakażeń wirusem RS wśród noworodków z grup ryzyka w populacji noworodków w Mieście Stołecznym Warszawa” (Miasto Warszawa).
 • „Program zdrowotny „Program profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku szkolnym” (Miasto Police),
 • „Wieloletni program zdrowotny dotyczący badania w kierunku wad postawy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice” (Gmina Zbrosławice),
 • „Badanie wad postawy uczniów klas I gimnazjów z powiatu krakowskiego oraz korekta wykrytej wady” (Powiat Kraków),
 • „Program profilaktyki wad postawy u dzieci klas V i VI Szkoły Podstawowej z elementami profilaktyki uzależnień” (Miasto Zabrze).
 • „Profilaktyka chorób nowotworowych piersi-nauka samobadania piersi” (Powiat Głogów),
 • „Profilaktyka chorób narządów rodnych z uwzględnieniem profilaktyki raka piersi” (Powiat Sucha Beskidzka),
 • „Program profilaktyki zdrowotnej p.n. „Moje piersi-mój problem” (Powiat Kłodzko),
 • „Program profilaktyczno-edukacyjny dla mieszkanek Powiatu Będzińskiego: „Zbadaj swoje piersi” (Powiat Będzin),
 • „Profilaktyka raka piersi w ramach "Gminnego Programu Ochrony i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców Gminy Boguchwała na lata 2011 - 2012: „Zdrowo żyć, Zdrowym być” (Gmina Boguchwała).
 • Grafika strony- dół
  Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl