Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej 25/2011

21 listopada odbędzie się 25 posiedzenie Rady Konsultacyjnej, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska w sprawie:

 • zmiany poziomu lub sposobu finansowania lub usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia gwarantowanego „REVLIMID” (Lenalidomid) we wskazaniu: zespoły mielodysplastyczne/mieloproliferacyjne,
 • zmiany poziomu lub sposobu finansowania lub usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia gwarantowanego „HERCEPTIN” (Trastuzumab) we wskazaniu: rak żołądka,
 • zmiany poziomu lub sposobu finansowania lub usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia gwarantowanego „JAVLOR” (Winflunina) we wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów z rakiem przejściowo-komórkowym dróg moczowych zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu wcześniejszej terapii pochodnymi platyny,
 • zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczeń gwarantowanych lub ich usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych:
 • CELLCEPT” (Mykofenolan mofetylu) we wskazaniu: profilaktyka ostrego odrzucania przeszczepu u pacjentów, którzy otrzymali allogeniczny przeszczep nerki, serca lub wątroby,
 • „RAPAMUNE” (Syrolimus) we wskazaniu: profilaktyka odrzucenia przeszczepu u dorosłych biorców allogenicznych przeszczepów nerek obarczonych małym lub umiarkowanym ryzykiem immunologicznego odrzucenia.
 • Jak również opinie o programach zdrowotnych:

 • „Wczesne wykrywanie chorób krwi i układu krwiotwórczego” (Miasto Kalisz),
 • „Program profilaktyki chorób tarczycy dla mieszkańców Mysłowic-Dziećkowic” (Miasto Mysłowice),
 • „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania patologii tarczycy z elementami profilaktyki uzależnień” (Miasto Zabrze),
 • „Profilaktyczny program wczesnej diagnostyki osteoporozy” (Powiat Biała Podlaska).
 • Grafika strony- dół
  Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl