Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www2.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Archiwum

2013

Data
Plan pracy Rady Przejrzystości
plik
27.11.2013 Plan pracy Rady Przejrzystości na okres od 01.12.2013 r. do 31.12.2013 r.
07.11.2013 Plan pracy Rady Przejrzystości na okres od 01.11.2013 r. do 30.11.2013 r.
17.09.2013 Plan pracy Rady Przejrzystości na okres od 01.10.2013 r. do 31.10.2013 r.
21.08.2013 Plan pracy Rady Przejrzystości na okres od 01.09.2013 r. do 30.09.2013 r.
16.07.2013 Plan pracy Rady Przejrzystości na okres od 01.08.2013 r. do 31.08.2013 r.
14.06.2013 Plan pracy Rady Przejrzystości na okres od 01.07.2013 r. do 31.07.2013 r.
28.05.2013 Plan pracy Rady Przejrzystości na okres od 01.06.2013 r. do 30.06.2013 r.
30.04.2013 Plan pracy Rady Przejrzystości na okres od 01.05.2013 r. do 31.05.2013 r.
15.03.2013 Plan pracy Rady Przejrzystości na okres od 01.04.2013 r. do 30.04.2013 r.
07.03.2013 Plan pracy Rady Przejrzystości na okres od 01.03.2013 r. do 31.03.2013 r.
25.01.2013 Plan pracy Rady Przejrzystości na okres od 01.02.2013 r. do 28.02.2013 r.
19.12.2012 Plan pracy Rady Przejrzystości na okres od 01.01.2013 r. do 31.01.2013 r.

2012

Data
Plan pracy Rady Przejrzystości
plik
3.12.2012 Plan pracy Rady Przejrzystości na okres od 01.12.2012r. do 31.12.2012 r.
23.10.2012 Plan pracy Rady Przejrzystości na okres od 01.11.2012r. do 30.11.2012 r.
4.10.2012 Plan pracy Rady Przejrzystości na okres od 01.10.2012r. do 31.10.2012 r.
23.08.2012 Plan pracy Rady Przejrzystości na okres od 01.09.2012r. do 30.09.2012 r.
25.07.2012 Plan pracy Rady Przejrzystości na okres od 01.08.2012r. do 31.08.2012 r.
12.07.2012 Plan pracy Rady Przejrzystości na okres od 01.07.2012r. do 31.07.2012 r.
06.06.2012 Plan pracy Rady Przejrzystości na okres od 01.06.2012r. do 30.06.2012r.
26.04.2012 Plan pracy Rady Przejrzystości na okres od 01.05.2012r. do 31.05.2012r.
23.03.2012 Plan pracy Rady Przejrzystości na okres od 01.04.2012r. do 30.04.2012 r.
14.03.2012 Plan pracy Rady Przejrzystości na okres od 01.03.2012r. do 31.03.2012 r.

 

Data
Plan pracy Rady Konsultacyjnej
plik
1.02.2012 Plan pracy Rady Konsultacyjnej na okres od 01.02.2012r. do 29.02.2012r.

 

Lp.
Komunikaty o opiniach Rady Konsultacyjnej
plik
1 WS. utworzenia odrębnej grupy limitowej dla każdego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępnego w aptece na receptę stosowanego w fenyloketonurii

 

Lp.
Protokół z posiedzenia Rady Konsultacyjnej
plik
1 Protokół nr 1/2012 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej w dniu 16 stycznia 2012 roku

2 Protokół nr 2/2012 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej w dniu 23 stycznia 2012 roku

3 Protokół nr 3/2012 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej w dniu 30 stycznia 2012 roku

 


2011

Data
Plan pracy Rady Konsultacyjnej
plik
25.11.2011 Plan pracy Rady Konsultacyjnej na okres od 01.12.2011r. do 31.12.2011r.
15.11.2011 Plan pracy Rady Konsultacyjnej na okres od 01.11.2011r. do 30.11.2011r.
13.10.2011 Plan pracy Rady Konsultacyjnej na okres od 01.10.2011r. do 31.10.2011r.
30.08.2011 Plan pracy Rady Konsultacyjnej na okres od 01.09.2011r. do 30.09.2011r.
12.08.2011 Plan pracy Rady Konsultacyjnej na okres od 01.08.2011r. do 31.08.2011r.
01.07.2011 Plan pracy Rady Konsultacyjnej na okres od 01.07.2011r. do 31.07.2011r.
01.07.2011 Plan pracy Rady Konsultacyjnej na okres od 01.06.2011r. do 30.06.2011r.
17.05.2011 Plan pracy Rady Konsultacyjnej na okres od 01.05.2011r. do 30.06.2011r.
29.03.2011 Plan pracy Rady Konsultacyjnej na okres od 01.04.2011r. do 31.05.2011r.

 

Lp.
Komunikaty o opiniach Rady Konsultacyjnej
plik
1 Ws. utworzenia wspólnej grupy limitowej dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: Dalteparinum natricum, Enoxaparinum natricum, Nadroparinum calcicum, Rivaroxabanum, Debigatran etexilate
2 Ws. wyodrębnienia „Operacji typu Norwood wraz z modyfikacjami” jako wariantu (8.6) świadczenia wysokospecjalistycznego nr 8 „Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych”
3 Ws. wydzielenia nowych wariantów w ramach świadczenia wysokospecjalistycznego nr 12 „Mechaniczne pozaustrojowe wspomaganie serca pulsacyjnymi sztucznymi komorami”, jako wariantów 12.6-12.10
4 Ws. utworzenia odrębnych grup limitowych dla substancji czynnych znajdujących się w katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i katalogu substancji czynnych stosowanych w terapii wspomagającej
5 Ws. utworzeniu odrębnych grup limitowych dla produktów leczniczych objętych wykazami, o których mowa w art. 36 i 37 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
6 Ws. efektywności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Tamiflu (oseltamivir) we wskazaniu: profilaktyka i leczenie grypy.
7 Ws. efektywności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Relenza (zanamivir) we wskazaniu: profilaktyka i leczenie grypy.

Skład Rady Konsultacyjnej obowiązujący do dnia 07.02.2012 r.

Prof. Tomasz Pasierski
Przewodniczący Rady Konsultacyjnej; Ordynator Oddziału Kardiologii i Chorób Naczyń Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
Prof. Andrzej Lewiński Wiceprzewodniczący Rady Konsultacyjnej, Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych UM w Łodzi
Prof. Rafał Suwiński Wiceprzewodniczący Rady Konsultacyjnej, Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, oddział w Gliwicach
Doc. Romuald Krajewski

Kierownik Oddziału Zabiegowego Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie; członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

Prof. Ryszard Kurzawa Klinika Alergologii i Pneumonologii Instytutu Chorób Płuc - oddział w Rabce Zdrój
Prof. Zbigniew Szawarski Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. Michał Myśliwiec Kierownik Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Oddziałem Dializ AM w Białymstoku
Prof. Jacek Spławiński  Kierownik Pracowni Biodostępności Narodowego Instytutu Leków
Doc. Anna Jabłecka Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Prof. Jacek Zaremba

Zakład Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 

PLIKI DO POBRANIA

 
Regulamin Rady Konsultacyjnej – obowiązujący od dnia 06.09.2010
Regulamin Rady Konsultacyjnej AOTM
Załącznik nr 1 - Wzór deklaracji konfliktu interesów członka Rady
Załącznik nr 2 - Wzór Planu Pracy Rady Konsultacyjnej AOTM
Załącznik nr 3 - Wzór stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego
Załącznik nr 4 - Wzór stanowiska w sprawie programu zdrowotnego
Załącznik nr 5 - Wzór stanowiska Rady Konsultacyjnej w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego
Załącznik nr 6 - Wzór stanowiska Rady Konsultacyjnej w sprawie usunięcia/zmiany poziomu lub sposobu finansowania lub warunków realizacji świadczenia opieki zdrowotnej
Załącznik nr 7 - Wzór stanowiska Rady Konsultacyjnej w sprawie zakwalifikowania/niezasadności zakwalifikowania leku lub wyrobu medycznego jako świadczenia zdrowotnego

 

Terminarz obrad Rady Konsultacyjnej
Opinia Rady Konsultacyjnej w sprawie publikowania rekomendacji
Regulamin Rady Konsultacyjnej AOTM
Załącznik nr 1 - Wzór zgłoszenia do Rejestru Korzyści (dla członków Rady)
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia do rejestru Korzyści (dla zaproszonych ekspertów)
Załącznik nr 3 - Wzór deklaracji konfliktu interesów członka Rady
Załącznik nr 4 - Wzór stanowiska członka Rady wyznaczonego do prowadzenia tematu
Załącznik nr 5 - Wzór deklaracji konfliktu interesów osoby zaproszonej na posiedzenie Rady
Załącznik nr 6 - Wzór stanowiska Rady
Załącznik nr 7 - Wzór stanowiska osoby zaproszonej na posiedzenie Rady

2010

Lp.
Komunikaty o opiniach Rady Konsultacyjnej
plik
1 Ws. przygotowania analizy skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu Zarzio®, będącego lekiem biopodobnym do preparatu Neupogen®, stosowanego w leczeniu neutropenii w chorobach nowotworowych.
2 Ws. oceny skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego lenograstym (Granocyte 34) w mobilizacji komórek krwi obwodowej (mobilizacji komórek krwiotwórczych do krwi obwodowej)
3 Ws. oceny bezpieczeństwa stosowania insuliny DETEMIR (LEVEMIR PENFILL®)
4 Ws. oceny bezpieczeństwa stosowania insuliny glargine (LANTUS®)
5 Ws. zasadności zastosowania telerehabilitacji kardiologicznej
6 Ws. efektywności klinicznej usług w dziedzinach: telekonsultacja w kardiologii, telekardiologia
7 Ws. zasadności finansowania ze środków publicznych zabiegów rekonstrukcji ubytku nerwów obwodowych przy użyciu implantu wchłanianego NeuraGen.
8 Ws. zasadności finansowania ze środków publicznych zabiegów leczenia dokanałowego spastyczności baklofenem, podawanym za pomocą implantowanej pompy infuzyjnej, w ramach programu zdrowotnego, przy założeniu, że warunki realizacji świadczenia określi Konsultant Krajowy w dziedzinie Neurochirurgii.

2009

Lp.
Komunikaty o opiniach Rady Konsultacyjnej
plik
1 Ws. finansowania torasemidu (Diuver®) w leczeniu udokumentowanej niewydolności serca w klasach NYHA II – NYHA IV, odnosi się również do technologii lekowej Trifas10.
2 Ws. zasadności finansowania ze środków publicznych profilaktycznych szczepień przeciw grypie sezonowej jako szczepień obowiązkowych w wybranych grupach ryzyka dla produktów leczniczych Agrippal, Fluarix, Influvac, Vaxigrip/Vaxigrip Junior, Infleksal V
3 Ws. efektywności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania preparatu Omnitrope® w leczeniu niskorosłości u dzieci
4 Ws. Indukcji remisji w chorobie Leśniewskiego-Crohna
5 Ws. technologii medycznej stosowanej poza zarejestrowanymi wskazaniami
6 Ws. Indukcji tolerancji immunologicznej u dzieci chorych na hemofilię A powikłana obecnością inhibitora
Opinia Rady Konsultacyjnej z 21 lutego 2011 r., zmieniająca opinię z 2 lutego 2009 r., podjęta na podstawie zlecenia Prezesa Agencji z 11.01.2010 r.
7 Ws. Możliwości usunięcia endoskopii kapsułkowej w listy niefinansowanych świadczeń opieki zdrowotnej

 

Protokoły z posiedzeń Rady Konsultacyjnej :
20/2008 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM w dniu 22 grudnia 2008 r.
19/2008 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM w dniu 8 grudnia 2008 r.
18/2008 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM w dniu 28 listopada 2008 r.
17/2008 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM w dniu 17 listopada 2008 r.
16/2008 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM w dniu 28 października 2008 r.
15/2008 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM w dniu 16 października 2008 r.
12/2008 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM w dniu 10 września 2008 r.
11/2008 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM w dniu 6 sierpnia 2008 r.
10/2008 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM w dniu 21 lipca 2008 r.

09/2008 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM w dniu 30 czerwca 2008 r.
Protokół poprawiony ze względu na błąd w zapisie w pkt 3.3., akapit 6. Było „DALY” jest „LYG”.

08/2008 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM w dniu 9 czerwca 2008 r.
07/2008 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM w dniu 30 maja 2008 r.
06/2008 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM w dniu 5 maja 2008 r.
05/2008 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM w dniu 11 kwietnia 2008 r.
04/2008 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM w dniu 1 kwietnia 2008 r.
03/2008 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM w dniu 17 marca 2008 r.
02/2008 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM w dniu 19 lutego 2008 r.
01/2008 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM w dniu 24 stycznia 2008 r.

 

08/2007 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM w dniu 20 grudnia 2007 r.
07/2007 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM w dniu 22 listopada 2007 r.
06/2007 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM w dniu 8 listopada 2007 r.
05/2007 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM w dniu 4 października 2007 r.
04/2007 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM w dniu 6 września 2007 r.
03/2007 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM w dniu 23 sierpień 2007 r.
02/2007 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM w dniu 15 luty 2007 r.
01/2007 z posiedzenia Rady Konsultacyjnej AOTM w dniu 25 stycznia 2007 r.
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl