Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www2.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej 27/2010

20 grudnia odbędzie się 27 posiedzenie Rady Konsultacyjnej, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska w sprawie:

  • usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej preparatu Avastin® (bevacizumab) z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych (rozumianych jako wchodzących w skład programów terapeutycznych chemioterapii niestandardowej) w leczeniu raka płuca o histologii innej niż w przeważającym stopniu płaskonabłonkowa;
  • zasadności zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego (wniosek refundacyjny) leku Daxas® (roflumilast) u osób dorosłych w leczeniu podtrzymującym ciężkiej (FEV1 po podaniu leku rozszerzającego oskrzela poniżej 50% wartości należnej), przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) z towarzyszącym przewlekłym zapaleniem oskrzeli, z częstymi zaostrzeniami w wywiadzie, jako uzupełnienie leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela;
  • zasadności zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego (wniosek refundacyjny) leku Zenaro® (levocetirizini dihydrochloridum) w leczeniu objawowym alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej;

Podczas posiedzenia zostaną omówione wcześniej już przyjęte przez Radę uchwały w sprawach opinii o programach samorządowych:

  • „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego u mężczyzn na rok 2011” przedłożony przez Powiat Inowrocławski;
  • „Badania przesiewowe - profilaktyka schorzeń prostaty u mężczyzn” przedłożony przez Urząd Gminy Bolesławiec;
  • „Profilaktyka raka prostaty” przedłożonym przez Urząd Miejski w Gliwicach;
  • „Profilaktyka onkologiczna schorzeń jelita grubego” realizowany przez Powiat Bieruń;
  • „Profilaktyka raka piersi” przedłożonym przez Urząd Miejski w Gliwicach;

jak również opinie w sprawie projektów programów:

  • „Program profilaktyki zakażeń HCV” realizowanego przez Zarząd Województwa Lubelskiego;
  • „Program badania przesiewowego bezdechów sennych” realizowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego.
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl