Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Grudzień 2010
Lp. Nazwa produktu leczniczego/
świadczenia
Znak pisma zlecającego, sygnatura i
data wpłynięcia do AOTM
Zlecenie dotyczy
1. 1. Thiogamma 600 (Acidum lipoicum), 600 mg, tabl. powl., 30 tabletek
2. Thiogamma 600 (Acidum lipoicum), 600 mg, tabl. powl., 60 tabletek
we wskazaniu: leczenie zaburzeń czucia związanych z polineuropatią cukrzycową
MZ-PLE-460-8152-37/JM/10;
4255/10;
02.12.2010
przygotowania oceny raportu w sprawie oceny leku a także stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM
2. 1. Ketilept (quetiapinum), 25 mg, tabl. powl., 30 tabletek
2. Ketilept (quetiapinum), 100 mg, tabl. powl., 60 tabletek
3. Ketilept (quetiapinum), 200 mg, tabl. powl., 60 tabletek
4. Ketilept (quetiapinum), 300 mg, tabl. powl., 60 tabletek
we wskazaniu: leczenie umiarkowanych lub ciężkich epizodów manii związanych z chorobą dwubiegunową
MZ-PLE-460-8152-39/JM/10;
4254/10;
02.12.2010
przygotowania oceny raportu w sprawie oceny leku a także stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM
3. 1. Fludara Oral (fludarabini phosphas), 10 mg, tabl. powl., 15 tabletek
2. Fludara Oral (fludarabini phosphas), 10 mg, tabl. powl., 20 tabletek
we wskazaniu: leczenie początkowe chorych z przewlekłą białaczką limfocytową typu B-komórkowego (CLL) oraz u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową typu B-komórkowego, u których po zastosowaniu co najmniej jednego standardowego cyklu leczenia zawierającego lek alkilujący, nie osiągnięto poprawy po leczeniu lub nastąpiła progresja choroby w trakcie lub po tym leczeniu
MZ-PLE-460-8152-38/JM/10;
4253/10;
02.12.2010
przygotowania oceny raportu w sprawie oceny leku a także stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM
4. Votrient® (pazopanib) stosowany w leczeniu raka nerki
MZ-PLE-460-8365-357/GB/10;
4486/10;
17.12.2010
przygotowania rekomendacji dotyczącej kwalifikacji świadczenia opieki zdrotownej jako świadczenia gwarantowanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl