Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www2.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej 23/2010

8 listopada odbędzie się XXIII posiedzenie Rady Konsultacyjnej, podczas którego zostaną przygotowane opinie w sprawie następujących projektów programów zdrowotnych:

  • „Zdrowy mężczyzna - profilaktyka raka prostaty” realizowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi;
  • „Program profilaktyki raka prostaty” realizowany przez Starostę Wągrowieckiego;
  • „Program profilaktyki nowotworu prostaty” realizowany przez miasto Jelenia Góra;
  • „Zwiększenie wykrywalności raka gruczołu krokowego we wczesnym stadium u mężczyzn, mieszkańców Imielina, w grupie wiekowej 58-63 lat” realizowany przez miasto Imielin.

Przygotowane zostaną też stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania jako świadczeń gwarantowanych (wnioski refundacyjne) następujących leków:

Onbrez Breezhaler® (indacaterol maleate):

  • w podtrzymującym leczeniu rozszerzającym oskrzela u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) (wykaz leków uzupełniających, 30%);
  • w leczeniu ciężkiej postaci POChP udokumentowanej badaniami spirometrycznymi zwartością wskaźnika FEV1<50% oraz ujemną próbą rozkurczową (wykaz leków i wyrobów medycznych przepisywanych chorującym na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonym umysłowo, a także chorującym na niektóre choroby przewlekłe, wrodzone lub nabyte, ryczałt)

Rosucard® (rosuvastatin) w leczeniu:

  • hipercholesterolemii pierwotnej (typu IIa bez heterozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej) lub mieszanej dyslipidemii (typu IIb) jako leczenie dodatkowe do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające;
  • rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii jako leczenie dodatkowe do diety iinnych sposobów leczenia zmniejszającego stężenie lipidów (np. afereza LDL) lub jeśliinne sposoby leczenia są niewłaściwe.

Vivacor® (carvedilol) w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Visanne® (dienogest) w leczeniu endometriozy.

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl