Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Zaproszenie do składania wniosków

W związku z terminem składania wniosków o wpis na listę Wykonawców Porównawczych Analiz Koszt – Efekt, Dyrektor Agencji Oceny Technologii Medycznych zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania wniosków o wpis na Listę do dnia 29 września br.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora AOTM z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie zasad i trybu zawierania umów o wykonanie Porównawczych Analiz Koszt-Efekt, warunkiem wpisania podmiotu na Listę wykonawców Porównawczych Analiz Koszt - Efekt jest złożenie wniosku wraz z załącznikami, których wzory zawarte są w powyższym Zarządzeniu.

Na podstawie złożonych dokumentów oraz oceny Zespołu ds. Zlecania Wykonania Porównawczych Analiz Koszt-Efekt, Dyrektor Agencji do 30 września podejmie decyzję o wpisaniu podmiotu na Listę wykonawców.

Okres ważności wpisu na Listę wynosi 2 lata licząc od daty jej zatwierdzenia.

Więcej informacji oraz treść wniosku znajdą Państwo w tekście Zarządzenia:
Zarządzenie Dyrektora Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zasad i trybu zawierania umów o wykonanie Porównawczych Analiz Koszt - Efekt
(format pdf)

formularze (format rtf)
deklaracja konfliktu interesu (format rtf)

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl