Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Lipiec 2010
Lp. Nazwa produktu leczniczego/
świadczenia
Znak pisma zlecającego, sygnatura i
data wpłynięcia do AOTM
Zlecenie dotyczy
1. Cymbalta 30 mg (duloksetyna), kaps. dojel. Twarde:
 - 30 mg, 7 kapsułek;
 - 60 mg, 28 kapsułek;
we wskazaniu: leczenie epizodów dużej depresji. Leczenie zaburzeń lękowych uogólnionych
MZ-PLE-460-8152-17/JM/10;
2489/10;
08.07.2010
przygotowania oceny raportu w sprawie oceny leku a także stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM
2. ZypAdhera (olanzapinum):
 - 300 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, fiolka ze szkła typu I;

 - 405 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, fiolka ze szkła typu I;

 - 210 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, fiolka ze szkła typu I;

we wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów ze schizofrenią, u których uzyskano odpowiednią stabilizaję podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego.
MZ-PLE-460-8152-24/JM/10;
2577/10;
15.07.2010
przygotowania oceny raportu w sprawie oceny leku a także stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM
3. Tasmar® (rolkapon)
MZ-PLE-460-8365-294/GB/10;
2766/10
28.07.2010
przygotowania rekomendacji Rady Konsultacyjnej AOTM odnośnie zasadności finansowania ze środków publicznych przedmiotowej technologii lekowej.
4. Meloksia (meloksikam)
MZ-PLE-460-8365-295/GB/10
2767/10
28.07.2010
przygotowania rekomendacji Rady Konsultacyjnej AOTM odnośnie zasadności finansowania ze środków publicznych przedmiotowej technologii lekowej.
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl